درج اگهی - اگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیها - اگهی لینکدار - اگهی ویژه - آگهی، تبلیغات و نیازمندیهای تیفا

 

  • کامپیوتر :: نرم افزار
  • نرم افزار حضور و غیاب

   سیستم نرم افزاری پرسنلی :
    قابلیت تعریف اطلاعات پایه به صورت پویا از جمله نوع قرار داد ، نوع استخدام پرسنل، انواع سمت
    انواع پست سازمانی ، سطح تحصیلات ، دسته بندی و گروه بندی پرسنل
    قابلیت تعریف و ایجاد مدیریت و مدیریت چارت سازمانی و واحدهای تابعه
    قابلیت تعریف پرسنل و کاربر و اختصاص آن ها به چارت سازمانی
    قابلیت اختصاص مجوز دسترسی بر اساس چارت سازمانی
    قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن پرسنل
   سیستم دوره کاری حضور و غیاب :
    قابلیت ثبت دوره کاری و آرشیو اطلاعات هر دوره کاری
    قابلیت انتقال مانده مرخصی هر پرسنل به دوره کاری بعد طبق تنظیمات قوانین و مقررات حضور و غیاب پرسنل در نرم افزار
    قابلیت انتقال و ادامه شیفت جاری تعریف شده برای کل دوره کاری بعد
    قابلیت انتقال قوانین و مقررات حضور و غیاب پرسنل در دوره جاری به دوره بعد
   سیستم ترمینال حضور و غیاب :
    قابلیت تعریف انواع دستگاه های حضور و غیاب
    قابلیت تعریف و ثبت مشخصات ترمینال های حضور و غیاب در نرم افزار
    قابلیت دسته بندی ترمینال های حضور و غیاب در نرم افزار و اختصاص آن ها به بخش و گروه های کاری خاص
    قابلیت اختصاص پرسنل به ترمینال حضور و غیاب خاص
   سیستم تقویم حضور و غیاب :
    قابلیت ثبت تقویم رسمی کشور و تعطیلات رسمی و غیر رسمی و مناسبت ها
    قابلیت تعریف تقویم کاری اختصاصی برای هر سازمانی و یا کارخانجات صنعتی   سیتم شیفت حضور و غیاب :
    قابلیت و تعریف ثبت انواع شیفت ثابت , چرخشی و شیفت کشیک به همراه مشخص کردن تعداد روز کاری , تعداد روز تعطیل شیفت و مشخص کردن ساعت کار هر روز
    قابلیت اعمال تغییرات شیفت و محاسبه مجدد کارکرد برای بازه ای مشخص(در زمان ویرایش شیفت)
    قابلیت تعریف شیفت های اداری ,فروشگاهی, بیمارستانی, اقماری, نگهبانی, چرخشی, شیفت های بالای 24 ساعت و ...
    قابلیت تعریف شیفت باز(بدون مشخص کردن موظفی , در هنگام اختصاص شیفت به پرسنل موظفی مشخص می گردد)
    تعریف شیفت با نوع محاسبه کارکرد
    مشخص کردن میانگین تعداد ساعت روز کاری شیفت جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه , غیبت روزانه به ساعتی و استحقاق مرخصی
    اختصاص شیفت به صورت فردی یا گروهی(به چارت یا دسته بندی پرسنل) برای بازه زمانی مشخص
    قابلیت اختصاص یک شیفت و یک شیفت کشیک در یک روز به هر پرسنل
    قابلیت تغییر شیفت پرسنل به صورت روزانه
    مشخص کردن استحقاق مرخصی هر پرسنل(بر اساس کارکرد هر پرسنل)
   سیستم قوانین:
    ثبت قوانین مربوط به مرخصی , ماموریت, اضافه کاری ,غذا , کم کاری(تاخیر , تعجیل , غیبت) , کارکرد
    اختصاص قوانین به صورت فردی یا گروهی(به چارت یا دسته بندی پرسنل ) برای بازه زمانی مشخص
    قابلیت اعمال تغییرات قوانین و محاسبه مجدد کارکرد برای بازه ای مشخص(در زمان ویرایش قوانین)
    امکان محاسبه اضافه کار روز عادی , روز تعطیل ,اضافه کار شب , اضافه کار اجباری , اضافه کار تشویقی
    قابلیت تعریف قوانین پویا در زمان گزارش گیری همانند تبدیل تاخیرات بیش از حد به غیبت , تعلق گرفتن اضافه کار تشویقی به پرسنل در زمان های خاص , موجه کردن غیبت , تاخیر , تعجیل ,و...
   سیستم مرخصی / ماموریت :
    ثبت انواع مرخصی همانند استحقاقی , استعلاجی , اضطراری به صورت پویا
    قابلیت تعریف مرخصی مانند مرخصی شیر , به همراه مشخص کردن فیلدهایی همچون:کسر از مانده مرخصی , با حقوق / بدون حقوق , حداکثر تعداد درخواست مرخصی مجاز در روز / ماه /
   سال , حداقل بازه مرخصی ساعتی و....
    قابلیت ثبت زمان شناوری جهت ثبت درخواست مرخصی / ماموریت ساعتی
    تعیین سقف مرخصی ساعتی هر روز جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه
    امکان جمع مرخصی های ساعتی و تبدیل آنها به روزانه
    تعریف ماموریت به همراه اختصاص حق اقامت , هزینه ایاب و ذهاب , درون شهری/برون شهری و...
    تعریف محل های ماموریت
    ثبت فرایند تایید درخواست های مرخصی / ماموریت به ازای هر سازمان تابعه
    قابلیت مشاهده و پیگیری وضعیت تاییدیه هر درخواست توسط پرسنل
    ثبت درخواست مرخصی , ماموریت از طریق نرم افزار حضور و غیاب و یا دستگاه حضورو غیاب
    قابلیت کنترل عدم تداخل مرخصی , ماموریت های هر پرسنل
    قابلیت هشدار دادن در زمان ثبت / تایید درخواست مرخصی, زمانی که تعداد درخواست و مقدار مرخصی استفاده شده هر پرسنل از تنظیمات انجام شده آن نوع مرخصی تجاوز کند.
    محاسبه مانده مرخصی هر پرسنل در دوره کاری های قبل و دوره کاری جاری
    قابلیت انتقال مانده مرخصی هر پرسنل به دوره کاری بعد
   سیستم تردد و کارکرد پرسنل :
    قابلیت ثبت ترددهای پرسنل در نرم افزار به صورت دستی یا از منابع مختلف مانند فایل اکسل، بانک اطلاعاتی های مختلف, دستگاه های حضور و غیاب مختلف
    قابلیت ثبت ورود و خروج پرسنل خارج از شیفت کاری بر اساس مجوز ها و قوانین ثبت شده
    محاسبه کارکرد هر پرسنل شامل کارکرد , اضافه کاری , تاخیر , تعجیل , غیبت , غذا , مرخصی , ماموریت .... با توجه به موظفی و قوانین محاسبه کارکرد هر پرسنل
    قابلیت مشاهده و ویرایش کارکرد روزانه و ماهانه هر پرسنل
    مشاهده ترددهای ناقص پرسنل و اصلاح آنها
    انجام محاسبات در لحظه انجام عملیاتی همچون ویرایش ترددها , ویرایش شیفت , ویرایش قوانین ..در نتیجه ,در زمان گزارش گیری محاسبات از قبل انجام شده است
   سیستم مدیریت وظایف و مدیریت قرار ملاقات ها:
    ثبت انواع وظایف و قرار ملاقات ها
    قابلیت تعریف انواع وظیفه
    قابلیت ثبت و اختصاص وظیفه و مدت زمان انجام وظیفه برای پرسنل یا گروه توسط مدیر
    قابلیت یاد آوری و هشدار زمان اجام وظیفه و کار مربوطه
    قابلیت ثبت و یاد آوری وظیفه و کارهای روزمره و آتی توسط پرسنل
    قابلیت ثبت جلسات و دعوت افراد به جلسات و ملاقات ها
    قابلیت یاد آوری زمان جلسات و ملاقات ها

   قابلیت های امنیتی و متفرقه :
    امکان پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت اتوماتیک و زمان بندی شده
    داشبورد جهت هر پرسنل که شامل اطلاعاتی همانند : پیگیری وضعیت درخواست های مرخصی / ماموریت , ترددهای روز , کارکرد ماهیانه , کارکرد روزانه , یادآوری و هشدار جهت انجام وظایف و قرارملاقات ها و .... می باشد.
    داشبود جهت مدیران که شامل اطلاعاتی همانند : کارتابل درخواست های مرخصی / ماموریت , کارکرد ماهیانه پرسنل , وضعیت حضور پرسنل در هر لحظه و نمودار ها و آمارهای کلی جهت تصمیم گیری مدیریتی
    مشاهده وضعیت جاری حضور پرسنل در محل کار
    قابلیت رخداد برداری از کلیه عملیات انجام شده در سیستم
    ثبت تنظیمات سیستم همانند نام و لوگوی سازمان و استفاده از آن در فرم گزارشات
    قابلیت ارتباط و یکپارچگی با نرم افزار سرویس جهت سازمان و کارخانجات صنعتی
   گزارشات حضور و غیاب :
    گزارش ساز پویا جهت ساخت انواع گزارش های مورد نیاز سازمان
    ثبت فرم های چاپی گزارشات جهت چاپ نتیجه گزارش در فرم دلخواه هر سازمان
    گزارش کارکرد روزانه پرسنل
    گزارش ریزکارکرد و خلاصه کارکرد پرسنل
    گزارش حضور و غیاب خارج از شیفت کاری پرسنل
    گزارش کارکرد ماهانه
    گزارش شیفت و کشیک
    گزارش کارت زنی ناقص
    گزارش مأموریت و مرخصی پرسنل
    گزارش تردد های مجاز شیفت
    گزارش نموداری و تصویری از تردد پرسنل ( Gant Chart )
    گزارش سوابق کاری
    گزارش وضعیت حضور پرسنل


   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : پیشگامان آسیا
    استان : فارس
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/10/27
    تاریخ بروزرسانی : 1394/10/27
    تاریخ انقضا : 1395/01/29
    آدرس : یابان نادر،روبروی منوچهری،کوچه 10،ساختمان دماوندطبقه همکف واحد1


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
    

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 


    ارسال آگهی برای دوستان
    عنوان ایمیل:  
    ایمیل شما:    
    ایمیل گیرنده:    
    ارسال 
  • آخرین آگهی های نرم افزار
   • 1395/08/06
   • فروش لایسنس اورجینال ویندوز 7 و 8.1
    نمایندگی رسمی آی تی ریسرچز (شرکت رایان نت سهامی خاص) در ایران به عنوان تنها تامین کننده رسمی لایسنس ...
    شرکت رایان نت سهامی خاص , تهران , 02188627521
   • 1395/08/06
   • لایسنس آفیس اورجینال 2013 و 2016 Office
    Microsoft Office برای تمامی کاربران سیستم های کامپیوتری نامی آشنا می باشد. مجموعه ای از ابزارهای کار ...
    شرکت رایان نت سهامی خاص , تهران , 02188627521
   • 1395/08/06
   • فروش لایسنس ویندوز 10 اورجینال Windows
    سیستم عامل ویندوز 10 به عنوان آخرین نسخه ویندوز توسط مایکروسافت معرفی شد. مایکروسافت با نادیده گرفتن ...
    شرکت رایان نت سهامی خاص , تهران , 02188627521
   • 1395/08/06
   • لایسنس اورجینال ویندوز سرور 2016 و 2012
    ویندوز سرور (Windows Server) یک سیستم‌ عامل از خانواده مایکروسافت ویندوز و از گروه ویندوز سرور تولید ...
    شرکت رایان نت سهامی خاص , تهران , 02188627521
   • 1395/07/28
   • نرم افزار داروخانه - پارس تیام
    نرم افزار داروخانه تیام بسیار قدرتمند، کامل، ساده و کاربر پسند است که در جهت سرعت بخشیدن در ثبت نسخ ...
    علی پوررکنی , تهران , 09128303079
   • 1395/07/28
   •  شبیه سازی سیستم با سیمیولینک
     شبیه سازی به کمک بلوک های پیش فرض سیمیولینک  کار با فایل های مدل در سیمیولینک  بلوک های پیش فر ...
    متلب خونه , اصفهان , 09136981235
   • 1395/07/22
   • ماهان کد
    ارائه تجهیزات مبتنی بر بارکد ( شامل:لیبل پرینتر ، بارکد خوان) و انواع برچسب های قیمت مربوط به عینک و ...
    علی احمدی , اصفهان , 09133140182
   • 1395/07/19
   • فروش ویژه آنتی ویروس , Kaspersky , Nod32
    شرکت نگین ولیعصر نماینده رسمی فروش محصولات امنیتی اورجینال کسپرسکی - نود32 فروش ویژه آنتی ویروس ی ...
    رسول نیکی , تهران , 09123841856
   • 1395/07/17
   • دوره آموزشی نرم افزار Powermill
    شرکت Delcam یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان نرم‌افزارهای Computer-aided technologies است؛ این اصطلاح ...
    متلب خونه , اصفهان , 09136981235
   • 1395/07/07
   • فکس فارسي
    هزينه مصرف تونر و کاغذ را کاهش دهيد بخش منشي نرم افزار, بهتره در ويندوز اکس پي يا 2003 سرور اجرا ...
    عطاري , تهران , 09113429716
   • 1395/07/05
   • آموزش نرم افزار MATLAB
    ویژه شروع سال تحصیلی آموزش با کیفیت – دریافت هزینه ی اقساطی 3 ماهه یادگیری نرم افزار MATLAB با ز ...
    متلب خونه , اصفهان , 09136981235
   • 1395/07/05
   • آموزش تخصصی نرم افزار OptiGrating
    آموزش تخصصی نرم افزار OptiGrating برای کاربرد توری براگ فیبری و سنسورهای دما و فشار مشاوره علمی و ...
    متلب خونه , اصفهان , 09136981235
   • 1395/07/05
   • : آموزش طراحی کابینت آشپزخانه
    آموزش تخصصی نرم افزار طراحی داخلی و کابینت chief architect به صورت خصوصی در شاهین شهر ( از پایه – بد ...
    متلب خونه , اصفهان , 09136981235