درج اگهی - اگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیها - اگهی لینکدار - اگهی ویژه - آگهی، تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • لوازم :: لوازم اداری
  • قفسه بایگانی ریلی

   🔖02166734333/قفسه بایگانی ریلی/کمد بایگانی ریلی/سیستم بایگانی ریلی/كمد بایگانی دوار اویز كارسیس /فایل بایگانی ریلی الكترونیكی/قفسه ریلی كتابخانه/فایل ریلی اسناد/كمد بایگانی ریلی اداری /سیستم بایگانی مجری/فایل ریلی متحرك/قفسه ریلی متحرك اداری/فایل دوار/كمد های بایگانی دوار /قفسه فلزی ریلی/سیستم بایگانی دوار اویز/فایل بایگانی دوار بشقابی/كمد بایگانی دوار چرخشی/كتابخانه ریلی/سیستم ریلی/فروش بایگانی ریلی/قفسه ریلی اسناد/سیستم متحرك ریلی/بایگانی متحرك ریلی/فایل بایگانی متحرك ریلی و دوار/انواع بایگانی ریلی/قفسه بندی ریلی انبار/قفسه فلزی ریلی انبار/كمد اسناد ریلی اداری /قفسه ریلی انبار/قفسه ریلی فروشگاهی /قفسه فلزی ریلی/قفسه بندی كشویی/قفسه ریلی تركیبی/قفسه ریلی مجری/فایل كشویی/بایگانی /بایگانی ریلی/كمد بایگانی ریلی/قفسه ریلی /سیستم های قفسه بندی /فایل ها نقشه /فایل های كشویی /فایل پنج طبقه دوار /فایل چهار طبقه/بایگانی /قفسه ریلی كتابخانه/قفسه ریلی فروشگاهی/كتابخانه ریلی متحرك/ریلی كتابخانه ای/بایگانی ریلی/سیستم متحرك اسناد/فایل فلزی ریلی/قفسه ریلی بایگانی/كمد بایگانی متحرك اسناد/قفسه ریلی پرونده/كمد ریلی بایگانی پرونده/فایل 4 كشو دوبل/فایل 4 كشو ریل دوبل قفل مركزی/فایل نقشه اویز/فایل نقشه ایستاده/فایل ریلی اسناد اداری/نیم طبقه /قفسه بندی مشبك /قفسه بندی راك /قفسه بندی پانل راك/انبار مكانیزه /دفتری و كتابخانه ای /بایگانی ریلی اتوماتیك /قفسه بندی پیچ و مهره ای سبك و نیم سنگین / سیستم قفسه بندی ریلی كارسیس/قفسه بایگانی محضری/كمد ریلی بایگانی /سیستم بایگانی متحرك ریلی اداری/..شركت كارسیس صنعت /تولید و نصب كننده بایگانی ریلی، كمد ریلی، كمد بایگانی، قفسه متحرك، سیستم بایگانی ریلی، قفسه فلزی، قفسه ریلی، كتابخانه ریلی،فایل ریلی، فایل دوار، قفسه فلزی ریلی، كمد ریلی اتوماتیك، كمد ریلی برقی، قفسه انبار خود راهرو، قفسه نیمه سبك و سنگین، كمد بایگانی رمزدار، دوار ویژه زونكن و پوشه اویز، انواع تجهزات بایگانی و اداری، سیستم بالكی راك، انواع قفسه بندی انبار، كمد رهتكن و لوازم اداری، سیستم بایگانی ریلی پومر، سیستم قفسه بندی، بایگانی ریلی فلزی، قفسه متحرك كشویی، تولید انواع بایگانی ریلی، فایلهای بایگانی ریلی، كمد ریلی الكتریكی، قفسه پانل راك، قفسه خود راهرو، قفسه خود تغذیه، قفسه فروشگاهی، قفسه پالت راك، كمد رختكن، قفسه بندی نیمه سنگین پانل راك، قفسه كانتی لور، انواع پالت، فایل رمزدار 4 كشو، كمد ریلی مجری، سیستم داریوین راك، انواع كمد بایگانی، قفسه جرخشی، فایل مركزی 4 كشو، كمد بایگانی دوار، كمد ریلی بایگانی فلزی، كمد های جالباسی، كمد سی دی ریلی، فایل 5 طبقه دوار، فایل نقشه ایستاده، كمد تركیبی ریلی،فایلهای دوار بدون كمد، قفسه متحرك ریلی، قفسه بندی كتابخانه ای، كمد دوار بشقابی 5 طبقه، كمد اداری مجری، تحویل و نصب /تولید انواع فایل، كمد بایگانی ریلی قفسه بندی متحرك/ساخت قفسه بایگانی ریلی/تعمیرات قفسه بایگانی ریلی/ قفسه كشویی/قفسه ریلی تركیبی/قفسه ریلی مجری/فایل كشویی/بایگانی ریلی با قابMDF/فایل بایگانی ریلیMDF/نصب فایلهای ریلی/ كتابگیر/غش گیر/میز كشویی فایل ریلی/ قفسه ریلی كتاب كتا بگیر/ طبقات كشویی بایگانی ریلی/میز كشویی بایگانی/فایل نقشه ایستاده/ فایل نقشه كشویی/زونكن فانتزی/زونكن كتان بایگانی ریلی برقی الكترومكانیكی/سیستم قفسه بندی انبار برقی/پوشه فایل/پوشه اویز دوار/پوشه دان/جا مجله ای/زونكن پلاستیكی /تعمیرات تخصصی انواع سیستم های قفسه بندی ریلی نگهداری اسناد و كالا /بایگانی ریلی با كاور MDF/كمد بایگانی ریلی اداری / فایل متحرك قفسه ریلیكمد بایگانی ریلی بدنه MDF/كمد ریلی بایگانی برقی/سیستم قفسه بندی بایگانی متحرك /تولید بایگانی ریلی / ساخت بایگانی ریلی/فروش بایگانی ریلی / بزرگترین سازند ه بایگانی ریلی / سیستم نگهداری كالا و اسناد/كمد های جالباسی /قفسه فلزی ریلی/قفسه بایگانی MDF قفسه ریلی/سیستم های قفسه بندی/فایل ها نقشه /فایل های كشویی/فایل بایگانی دوار گردون /فایل پنج طبقه دوار/فایل چهار طبقه دوار/فایل های بایگانی دوار/كمد كارگری پوشه دان/زونكن فلزی/باكس فلزی كارسیس/پوشه/كمد بایگانی ریلی با قاب MDF/كمد بایگانی ریلی با قاب سه تیكه /قفسه های ثابت و متحرك فلزی برای كتابخانه/قفسه كمد فایل متحرك ریلی /یونیت بایگانی متحرك ریلی / یونیت قفسه بایگانی ریلی قابیل تبدیل به تمام اتوماتیك پوشه دان، زونكن لبه فلزی كتان، فانتزی و گالینگوری زونكن پوشه، زونكن، فایل باكس قفسه، فایل باكس رومیزی، غشگیر، زونكن وپوشه، پوشه دان، جای پوشه، زونكن دوار اویز، پوشه اویز كمد دوار، پوشه فایل چهاركشو،پوشه فنر دار، پوشه پاپكو، پوشه با گرم بالا، پوشه مقوایی، ، قفسه بایگانی ریلی،کمد بایگانی ریلی متحرک فایل بایگانی ریلی/کمد بایگانی ریلی/قفسه سیستم بایگانی ریلی،قفسه ریلی قفسه ریلی سی دی،کمد ریلی اداری، سیستم ریلی اسناد، بایگانی ریلی، قفسه متحرک ریلی ،کمد اداری ریلی، فایل ریلی اداری،کمد ریلی اسناد، بایگانی تولید و نصب کننده بایگانی ریلی , کمد ریلی , کمد بایگانی , قفسه متحرک , سیستم بایگانی ریلی , قفسه فلزی , قفسه ریلی , کتابخانه ریلی , فایل ریلی , فایل دوار , قفسه فلزی ریلی , کمد ریلی اتوماتیک , کمد ریلی برقی , قفسه انبار خود راهرو , قفسه نیمه سبک و سنگین , کمد بایگانی رمزدار , دوار ویژه زونکن و پوشه اویز , انواع تجهزات بایگانی و اداری , سیستم بالکی راک , انواع قفسه بندی انبار , کمد رهتکن و لوازم اداری , سیستم بایگانی ریلی پومر , سیستم قفسه بندی , بایگانی ریلی فلزی , قفسه متحرک کشویی , تولید انواع بایگانی ریلی , فایلهای بایگانی ریلی , کمد ریلی الکتریکی , قفسه پانل راک , قفسه خود راهرو , قفسه خود تغذیه , قفسه فروشگاهی , قفسه پالت راک , کمد رختکن , قفسه بندی نیمه سنگین پانل راک , قفسه کانتی لور , انواع پالت , فایل رمزدار 4 کشو , کمد ریلی مجری , سیستم داریوین راک , انواع کمد بایگانی , قفسه جرخشی , فایل مرکزی 4 کشو , کمد بایگانی دوار , کمد ریلی بایگانی فلزی , کمد های جالباسی , کمد سی دی ریلی , فایل 5 طبقه دوار , فایل نقشه ایستاده , کمد ترکیبی ریلی , فایلهای دوار بدون کمد , قفسه متحرک ریلی , قفسه بندی کتابخانه ای , کارسیس فایل بایگانی ریلی الکترونیکی,قفسه ریلی کتابخانه,فایل ریلی اسناد,کمد بایگانی ریلی اداری,سیستم بایگانی مجری,فایل ریلی متحرک,قفسه ریلی متحرک اداری,فایل دوار,کمد های بایگانی دوار,قفسه فلزی ریلی,سیستم بایگانی دوار اویز,فایل بایگانی دوار بشقابی,کمد بای
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : مهدی ملکی
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/11/06
    تاریخ بروزرسانی : 1395/08/14
    تاریخ انقضا : 1395/09/28
    آدرس : تهران خیابان حافظ
    قیمت : 00000 (ریال)


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   درج آگهی تبلیغات رایگان 

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های لوازم اداری
   • 1394/01/25
   • دستگاه حضور و غیاب
    شرکت ماداکتو بهترین شرکت ارائه کننده انواع دستگاه حضور و غیاب : شرکت ماداکتو www.madakto.net جزء ...
    ایلیا صید کرمی , تهران , 021-44011966
   • 1395/10/26
   • جابجایی و نصب کمد بایگانی ریلی
    جابجایی و نصب انواع کمد بایگانی ریلی درسراسر ایران توسط شرکت تندیس انجام میپذیرد شرکت بهسازکاران ...
    فروشگاه تندیس , تهران , 02177732824-25
   • 1395/09/22
   • دستگاه حضور و غیاب
    انواع دستگاه های حضور و غیاب و اکسس کنترل فروش و نصب در سراسر ایران سامانه هوشمند ماداکتو 0901131 ...
    الهام مومنی , تهران , 09011317524
   • 1395/09/22
   • آکوستیک درب (ضد صدا) حامی صنعت
    در بسیاری از مواقع سرو صدای زیاد موجب ناراحتی و آزار افراد می شود. افراد بسیاری تمایل دارند تا از ...
    حمید امانی , تهران , 09123886561
   • 1395/08/26
   • گاوصندوق نسوز آرکا
    گاوصندوق نسوز آرکا،‌ طراحي،‌ توليد و عرضه انواع صندوق هاي نسوز از جمله گاوصندوق نسوز خانگي و اداري د ...
    صندوق نسوز آرکا , خراسان رضوی , 09338304584
   • 1395/08/22
   • دستگاه فتوکپی کونیکا
    2 عدد دستگاه فتوکپی کونیکا دو عدد دستگاه فتوکپی کونیکا 950 . 951 استوک اورپا اراد لیزر قیمت ت ...
    علیرضا زاهدی , تهران , 09355699083
   • 1395/08/20
   • اسکنر حرفه ای کتاب
    محصولی جهت اسکن کتاب ها و اسناد با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت تنوع مدل برای کاربرد های مختل ...
    شرکت جاپکو , تهران , 09379145881
   • 1395/06/31
   • فروش سیلندری سی او بی cob
    برای بروز بودن قیمت ها لطفا به سایت ال ای دی نور دات کام مراجعه فرمایید شماره تماس 09155040045- ...
    lednoor , تهران , 09126545890
   • 1395/06/31
   • فروش لامپ حبابی سی او بی 10 وات
    برای بروز بودن قیمت ها لطفا به سایت ال ای دی نور دات کام مراجعه فرمایید شماره تماس 09155040045- ...
    lednoor , تهران , 09126545890
   • 1395/06/19
   • کمد رختکن پرسنلی فلزی
    طرحي زيبا و مقاوم با قابليت جابه جايي براي تمام ارگانهاي دولتي و خصوصي قفسه ثابت كتابخانه اي با كي ...
    فروشگاه تندیس , تهران , 09127338848
   • 1395/06/19
   • فایل کشویی فلزی و رمز دار
    طرحي زيبا و مقاوم با قابليت جابه جايي براي تمام ارگانهاي دولتي و خصوصي قفسه ثابت كتابخانه اي با كي ...
    فروشگاه تندیس , تهران , 09127338848
   • 1395/06/16
   • باز و بست کمد بایگانی
    طرحي زيبا و مقاوم با قابليت جابه جايي براي تمام ارگانهاي دولتي و خصوصي قفسه ثابت كتابخانه اي با كي ...
    فروشگاه تندیس , تهران , 09127338848
   • 1395/06/14
   • دستگاه حضوروغیاب
    دستگاه حضوروغیاب اثرانگشت افق فراویژن + دو نسخه نرم افزار رایگان حضور و غیاب و حقوق و دستمزد +نصب آ ...
    عباسی , تهران , 09120822722