ثبت آگهی فروش ویژه انواع آنتن های وایرلس
درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • کامپیوتر :: خدمات و تجهیزات شبکه
  • فروش ویژه انواع آنتن های وایرلس

   شبکه پالیس (دنیای تجهیزات شبکه)

   " شبکه پالیس " کاملترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه نماید .

   " شبکه پالیس " هم اکنون آماده ارائه انواع آنتن های ذیل به کلیه همکاران محترم ، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی میباشد

   " شبکه پالیس " لیست موجودی آنتن های وایرلس خود را با برندهای مختلف اعلام می نماید ، به شرح ذیل :

   دلتالینک ، DeltaLink
   آنتن وایز ، WIS Antenna
   کنبوتنگ ، Kenbotong
   وایلینک ، Wilink
   الماس ، Almas
   آی تی الایت ، ITelite


   فروش ویژه انواع آنتن های شرکت دلتالینک DeltaLink
   فروش انواع آنتن های دلتا لینک delta link
   آنتن های دلتالینک delta link
   آنتن های دلتالینک deltalink
   فروش ویژه دیش های High Performance


   ANT-5527S High gain 27 dBi Parabolic dish
   ANT-5527N Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish
   ANT-5531S Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish
   ANT-5531N Dual polarized Ultra high gain 30-31 dBi Parabolic dish
   ANT-5533S Singel polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish
   ANT-5533N Dual polarized Ultra high gain 32-33 dBi Parabolic dish
   ANT-HP5523N High Performance 1.0 feet 23 dBi Solid dish Antenna
   ANT-HP5526N High Performance 1.5 feet 26 dBi Solid dish Antenna
   ANT-HP5529N High Performance 2 feet 29 dBi Solid dish Antenna
   ANT-HP5535N High Performance 3.5 feet 24-35 dBi Solid dish Antenna
   ANT-5517N-S Dual polarized 17dBi Flat panel 90⁰ Sector Antenna

   آنتن های دلتالینک
   فروش آنتنهای ضد نویز دوال پولاریتی دلتالینک
   آنتن دیش 33 دبی دوال دلتالینک
   آنتن دیش 33 دبی سینگل دلتالینک
   آنتن دیش 31 دبی دوال دلتالینک
   آنتن دیش 31 دبی سینگل دلتالینک
   آنتن دیش 27 دبی دوال دلتالینک
   آنتن دیش 27 دبی سینگل دلتالینک
   آنتن ضد نویز 35 دبی دوال دلتالینک
   آنتن ضد نویز 29 دبی دوال دلتالینک
   آنتن ضد نویز 26 دبی دوال دلتالینک
   آنتن ضد نویز 23 دبی دوال دلتالینک
   فروش ویژه انواع آنتن های شرکت وایز WIS Antenna


   WIS-ANS5819-120 آنتن سکتور , 5.8Ghz 19dbi , 120 درجه
   WIS-ANS5820-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 20dbi , 90 درجه
   WIS-ANS5818-90 آنتن سکتور , 5.8Ghz 18dbi , 90 درجه
   WIS-ANS2415-120 آنتن سکتور , 2.4Ghz 15dbi , 120 درجه
   WIS-ANS2416-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 16dbi , 90 درجه
   WIS-ANS2417-90 آنتن سکتور , 2.4Ghz 17dbi , 90 درجه
   ---------------------------------------------------------------------------
   WIS-AND5824 آنتن دیش , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار
   WIS-AND5829 آنتن دیش , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار
   WIS-AND5832 آنتن دیش , 5.8Ghz 32dbi , دوآل پولار
   WIS-AND5834 آنتن دیش , 5.8Ghz 34dbi , دوآل پولار
   ---------------------------------------------------------------------------
   WIS-ANG5824 آنتن گرید , 5.8Ghz 24dbi , دوآل پولار
   WIS-ANG5829 آنتن گرید , 5.8Ghz 29dbi , دوآل پولار
   ---------------------------------------------------------------------------
   WIS-ANO2412 آنتن امنی دوآل , 2.4Ghz 12dbi
   WIS-ANO5812 آنتن امنی دوآل , 5.8Ghz 12dbi
   ---------------------------------------------------------------------------
   WIS-ANP5823 آنتن فلت , 5.8Ghz 23dbi


   انواع آنتن سکتور کنبوتونگ (Sector 5.8 Ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و خروجی
   Kenbotong 5.8 GHz Sector 17dbi
   Kenbotong 2.4 GHz Sector 17dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Sector Dual Polar 17dbi

   TDJ-5158J - TDJ-5158GA×2 - TDJ-4958I - TDJ-2400IA - TDJ-5158K20

   ****************************************

   انواع آنتن امنی (Omni Antenna) با فرکانس 2.4 GHz 5.8GHz با خروجی 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8

   Omni Directional 3dbi Tplink 2.4GHz
   Omni Directional 5dbi Tplink 2.4GHz
   Omni Directional 8dbi Tplink 2.4GHz
   Omni Directional 12dbi Tplink 2.4GHz
   Omni Directional 15dbi Tplink 2.4GHz

   آنتن امنی dBi3 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز
   آنتن امنی dBi5 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز
   آنتن امنی dBi8 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز
   آنتن امنی dBi12 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز
   آنتن امنی dBi15 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز

   Omni Directional 15dbi 5.8 GHz Alfa

   TPLink TL-ANT2412D - TPLink TL-ANT2408C - kenbotong TQJ-5800AT - kenbotong TQJ-2325A12 - TPlink TL-ANT2415D

   ****************************************
   انواع آنتن پارابولیک (Parabolic Antenna) با فرکانس کاری GHz5.8 & 2.4GHz
   آنتن پارابولیک 16dBi الماس 2.4 گیگا هرتز
   آنتن پارابولیک 24 dBi الماس 2.4 گیگا هرتز
   آنتن پارابولیک 27dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز
   آنتن پارابولیک 30dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز
   آنتن پارابولیک 24 dBi تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز

   Parabolic Antenna 16 dBi 2.4 GHz Almas
   Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz Almas
   Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz TPLink
   Parabolic Antenna 27 dBi 5.8 GHz Kenbotong
   Parabolic Antenna 29 dBi 5.8 GHz Kenbotong
   Parabolic Antenna 30 dBi 5.8 GHz Kenbotong

   kenbotong TDJ-5800SPL6 - kenbotong TDJ-2400A - Almase AP24516M - Almas AP24524G - TPLink TL-ANT2424B - kenbotong TDJ-5800SPL9

   ****************************************
   انواع آنتن فلت پنل (Flat Panel Antenna) :

   Flat Panel Antenna 18 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Antenna 27 dBi 5.8 GHz Almas
   Box Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas
   Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas
   Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong
   Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong
   Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz WaveGap


   آنتن فلت 18dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 21dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 24dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 27dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن باکس19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن باکس 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز
   آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز
   آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز
   آنتن باکس 23 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز

   Almas AP51823F - Almas AP51823B - Almas AP51818F - Almas AP51818B - Almas AP51828F - Almas AP51828B - Almas AP51826F - Almas AP51826B - kenbotong TDJ-5158BKR-C - Almase AP5618D - Almas AP5626D - Almas AP5623D - kenbotong TDJ-5758BKT1 - kenbotong TDJ-5158EA23 - kenbotong TDJ-5158EA19 - kenbotong TDJ-5158EA18D - WaveGap FBWG-23S - TPLink TL-ANT2414A

   ***************************************

   انواع آنتن دیش : (Dish Antenna)

   Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 34dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 32dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 32dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 28dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 28dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 23dbi
   Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 23dbi

   Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 23.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Single 23.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 25.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Single 25.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 27.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Single 27.5 dBi
   Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 29.5 dBi

   دیش 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز
   دیش دوال پلار 34.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز

   وایرلس ، موتورولا ، میکروتیک ، نترونیکس ، ردلاین ، پروکسیم ، یو بی ان تی ، یو بی کیو تی ، شبکه وایرلس ، شبکه ، انتقال تصویر ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهنای باند ، اینترنت ، اینترنت بی سیم ، نانو ، پاور ، لینک ، امکان سنجی ، دکل


   با ما تماس بگیرید :

   همراه : 09010565768

   بهزاد چکاوک

   تلفن : 02188314052


   ID Telegram : @NetITMan

   Email : behzico@ yahoo.com

   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : بهزاد چکاوک
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/03/24
    تاریخ بروزرسانی : 1397/07/30
    تاریخ انقضا : 1397/08/22
    آدرس : خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از طالقانی - کوچه جوادی - پ 14
    قیمت : 0 (ریال)


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های خدمات و تجهیزات شبکه
   • 1394/10/26
   • تجهیزات شبکه و رادیویی و مخابراتی
    سیوان مفتخر است با قریب به یک دهه تجربه در حوزه ی مخابرات و ارتباطات رادیویی با انتقال اطلاعات شامل ...
    فناوران اطلاعات سیوان , تهران , 88534401-5
   • 1397/05/13
   • Router 3945 روتر سیسکو
    Router 3945 روتر سیسکو سرعت و قابلیت عملکرد بالا برای کاربردهای VoIP، امنیت ( VPN Server ) و روتین ...
    محمد آدم زاده , اصفهان , 09366188033
   • 1397/03/24
   • فروش سرور HP
    شرکت طراحان شبکه آرکا عضو اتاق بازرگانی ایران و نظام صنفی رایانه ای کشور، واردکننده قطعات سرور برند ...
    شیاوش کامکار , تهران , 09373982449
   • 1397/03/24
   • فروش سرور supermicro
    شرکت طراحان شبکه آرکا عضو اتاق بازرگانی ایران و نظام صنفی رایانه ای کشور، واردکننده قطعات سرور برند ...
    شیاوش کامکار , تهران , 09373982449
   • 1397/03/07
   • اجرای شبکه های فیبرنوری
    شرکت فرابرد سامانه پایدار مجری شبکه های فیبرنوری -انجام خدمات تخصصی فیوژن فیبرنوری و تست otdr نص ...
    mojtaba hoseinzade , اصفهان , 09133044409
   • 1397/03/03
   • راهنمای خرید یو پی اس
    خرید یو پی اس در اصفهان به صورت اینترنتی و در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود. شرکت رایمن ...
    محمدرضا سیاوش , اصفهان , 03133391009
   • 1397/03/03
   • فروشگاه آنلاین تجهیرات شبکه
    فروشگاه اینترنتی رایمند ارتباطات جهت نما مشاور و مجری نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه اصفهان شامل: تلف ...
    محمدرضا سیاوش , اصفهان , 03133391009
   • 1397/03/01
   • تجهیزات شبکه و فیبرنوری
    انواع پچ کوردهای فیبر نوری: پچ کورد های سینگل مود OS2 و مالتی مود, lc ,sc OM4 انواع پیگتیل های مالت ...
    mojtaba hoseinzade , اصفهان , 09133044409
   • 1397/02/03
   • تجهیزات شبکه
    فروشگاه تلکام حیدری مرکز فروش تجهیزات شبکه ، کیستون ، پچ کابل مسی ، پریز شبکه روکار تک پورت و دو ...
    فروشگاه تلکام حیدری , تهران , 02133946740
   • 1397/02/01
   • فروش تجهیزات شبکه
    فروشگاه اینترتی پایاتل عرضه کننده انواع : کابل شبکه رک ایرانی و خارجی سوئیچ 5 الی 48 پورت انواع ...
    فروشگاه اینترتی پایاتل , تهران , 09122843732
   • 1397/01/28
   • فروش ، نصب و راه اندازی سرورهای HP
    • فروش ، نصب ، راه اندازی و مشاوره سرورهای شرکت HPE • فروش ، نصب ، راه اندازی و مشاوره دستگاه های د ...
    اکبرمرادی , تهران , 09126992209
   • 1397/01/27
   • دستگاه اتاق سرور
    دستگاه های کنترل اتاق سرور شرکت پردازنده پارس مجهز به سنسور های داخلی، و با قابلیت اتصال سنسور های خ ...
    yazdani , تهران , 09199088603
   • 1397/01/21
   • قیمت سرور
    شرکت آمرتات ایرانیان ارائه دهنده راهکارها و محصولات شبکه و مراکز داده • فروش ، نصب ، راه اندازی و ...
    سید رضا جعفری , تهران , 09901918393