درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • کامپیوتر :: نرم افزار
  • نرم افزار قيمت تمام شده


   نرم افزار قیمت تمام شده مدیران تنها نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی می باشد كه كاملا با استاندار 26 كشاورزی منطبق بوده و با سرعت بالا می تواند علاوه بر محاسبه بهای تمام شده نقاط ضعف و مشكلات گله را به صورت دقیق نمایش دهد.همچنین محاسبه دارایی تولید، استهلاك، مواد( كار - مواد - سربار) و دهها آیتم دیگر را به صورت اتوماتیك انجام می دهد.
   نرم افزار قیمت تمام شده به كاربران این امكان را می دهد كه قیمت تمام شده كلیه محصولات خود را با توجه به عملیات ثبت شده در بخش تولید وهمچنین صورت هزینه های انجام شده طی دوره بدست آورد .   نرم افزار قیمت تمام شده دارای گزارشات متنوع می باشد كه بصورت فهرست وار بدین ترتیب می باشد.

   1)خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده دامداری

   2)خلاصه گزارشات اطلاعات دامهای مولد(دارائیهای ثابت)

   3)خلاصه گزارش اطلاعات دام های غیر مولد (دارئیهای جاری)

   4)گزارش سنی دام ها

   5)صورت استهلاك دامهای مولد

   6)صورت هزینه مواد مصرفی رده ها

   7)صورت هزینه كار و سربار رده ها

   8)تعداد و ارزش دامها به تفكیك گروه در پایان دوره   3.همچنین این سیستم دارای یك نرم افزار اتوماتیك بررسی اطلاعات تولید می باشد كه تمامی خطاهای كاربری را در بخش تولید بصورت اتوماتیك تصحیح می نماید. بخشهای كلی این سیستم به ترتیب زیراست

   روند كار سیستم از استقرار دامها با قیمت اولیه شروع واستقرار یك بار صورت می گیرد. پس از آن كاربر می تواند در هر بازه زمانی (مثلا یك ماهه ،فصلی و6ماهه ویا سالانه ).هزینه های طی دوره را با كدینگ آزاد به نرم افزار وهمچنین اتصال سیستم تولید را به قیمت تمام شده انجام دهد.


   پس از آن با شروع عملیات محاسبه نرم افزار فرآیند محاسبات را انجام وگزارشات نهایی را در اختیار كاربر قرار می دهد.در صورتیكه كاربر نیاز به گزارشات بیشتری داشته باشد می تواند در سیستم رز این گزارشات را طراحی نماید.

   برخی از مواردی كه نرم افزار قیمت تمام شده بصورت خروجی ارائه می نماید عبارت است از:

   خلاصه گزارش اطلاعات دامهای مولد (دارائیهای ثابت)

   موجودی اول دوره

   مبلغ موجودی اول دوره

   جنین اول دوره

   مبلغ جنین اول دوره

   دام خریداری شده طی دوره

   مبلغ دام خریداری شده طی دوره

   دام انتقالی از دارائیهای در جریان

   مبلغ دام انتقالی از دارائیهای در جریان

   هزینه مواد مصرفی

   هزینه كار

   هزینه سربار

   هزینه استهلاك

   هزینه عمومی شیر

   قیمت تمام شده شیر

   توقف برگشتی از شیر

   قیمت تمام شده گوساله

   توقف برگشتی از گوساله

   قیمت تمام شده جنین

   سقط جنین

   دام فروش رفته

   مبلغ دام فروش رفته

   دام تلف شده

   مبلغ دام تلف شده

   دام فروش رفته نر

   مبلغ دام فروش رفته نر

   دام تلف شده نر

   مبلغ دام تلف شده نر

   موجودی اول دوره نر

   مبلغ موجودی اول دوره نر

   دام خریداری شده طی دوره

   مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

   مبلغ مرده زایی

   بازده فوق العاده شیر

   بازده فوق العاده گوساله

   تعداد جنین پایان دوره

   هزینه اسپرم مصرفی

   جنین پایان دوره

   روز توقف شیر

   روز توقف گوساله

   روز سقط جنین

   روز مرده زایی

   خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیرمولد (دارائیهای جاری)

   مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد

   تعداد موجودی اول دوره ماده

   مبلغ موجودی اول دوره ماده

   موجودی اول دوره نر

   مبلغ موجودی اول دوره نر

   دام خریداری شده طی دوره ماده

   مبلغ دام خریداری شده طی دوره ماده

   دام خریداری شده طی دوره نر

   مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر

   دام متولد شده طی دوره ماده

   مبلغ دام متولد شده طی دوره ماده

   دام متولد شده طی دوره نر

   مبلغ دام متولد شده طی دوره نر

   روزهای رشد غیر مولد ماده روزهای

   رشد غیر مولد نر

   دام فروش رفته ماده

   مبلغ دام فروش رفته ماده

   مبلغ دام فروش رفته ماده

   مبلغ دام فروش رفته نر

   دام تلف شده ماده

   مبلغ دام تلف شده ماده

   دام تلف شده نر

   مبلغ دام تلف شده نر

   دامهای تبدیل شده به دام مولد

   مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد ماده

   دام فروش رفته ماده زیر 3 ماه

   دام فروش رفته نر زیر 3 ماه

   دام فروش رفته ماده 3 تا 9 ماه

   دام فروش رفته نر 3 تا 9 ماه

   دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

   دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

   دام تلف شده بالای 9 ماه ماده

   دام تلف شده بالای 9 ماه نر

   مبلغ دام فروش رفته ماده زیر 3 ماه ماده

   مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه ماده

   مبلغ دام فروش رفته زیر 3 ماه نر

   مبلغ دام فروش رفته 3 تا 9 ماه نر

   مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه ماده

   مبلغ دام تلف شده 3 تا 9 ماه نر

   مبلغ دام تلف شده بالای 9 ماه ماده

   مبلغ دام تلف شده بالای 9 ماه نر

   هزینه مواد مصرفی غیرمولد ماده

   هزینه کار غیر مولد ماده

   هزینه سربار غیر مولد ماده

   هزینه مواد غیر مولد نر

   هزینه کار غیر مولد نر

   هزینه سربار غیر مولد نر

   هزینه اسپرم مصرفی

   جدول تعداد و ارزش دامها به تفکیک

   گروه در پایان

   ارزش کل دام

   جمع سن گروه

   ارزش هر راس

   سن

   شیری

   جمع گاوهای شیری

   گاونر

   كل خشك

   تلیسه آبستن بالای7ماه

   جمع دامهای مولد غیرشیری

   جمع کل دامهای مولد

   تلیسه غیرآبستن

   تلیسه زیر90روز

   تلیسه آبستن زیر7 ماه

   تلیسه 3تا9ماه

   جمع دامهای پرورشی ماده

   نرزیر90روز

   نر3تا9ماه

   جوانه نر

   جمع دامهای پرواری نر

   جمع كل دامهای غیر مولد

   خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده

   کل تعداد دام روز

   هزینه مواد مصرفی

   هزینه كار مستقیم

   هزینه سربار

   هزینه استهلاك

   دام مولد اول دوره

   روز رشد دامها

   دام روز گاو نر

   کل روزهای شیردهی

   کل روزهای خشکی

   کل روزهای توقف تولید

   دامروز تلیسه بالای 7

   ابتدای دوره   انتهای دوره

   كل قیمت تمام شده شیر

   میزان تولید شیر

   بهای یک کیلو شیر

   مواد شیر

   هزینه كار و سربار شیر

   توقف برگشتی از شیر

   توقف برگشتی از گوساله تلیسه

   توقف برگشتی از گوساله گاو

   کل ارزش نوزاد

   تعداد نوزاد متولد شده

   ارزش دام فروش رفته

   ارزش دام تلف شده

   قیمت تمام شده رشد

   دام مولد پایان دوره

   دام غیرمولد پایان دوره

   جنین پایان دوره

   دام غیرمولد اول دوره

   جنین اول دوره

   دام خریداری طی دوره

   سن بلوغ تلیسه

   مبلغ اسپرم برای شیر

   ارزش منصفانه دامهای نر

   میانگین ارزش تلیسه 23

   سقط جنین تلیسه

   سقط جنین گاو

   دام غیرمولد پایان دوره نر

   مبلغ مرده زایی تلیسه

   بازده فوق العاده تلیسه

   بازده فوق العاده شیر

   بازده فوق العاده گوساله گاو

   هزینه عمومی شیر

   مبلغ مرده زایی گاو

   صورت استهلاک دامهای مولد

   ذخیره استهلاک دامها در اول دوره

   اضافه می شود_ استهلاک دامها طی دوره

   کسرمی شود_استهلاک دامهای فروش رفته

   کسرمی شود _ استهلاک دامهای تلف شده

   مانده ذخیره استهلاک پایان دوره

   گزارش ارزش دفتری و دامهای مستهلاک شده در پایان دوره

   میانگین ارزش دفتری یک راس دام

   پایین ترین ارزش دفتری دامهای مولد

   بالاترین ارزش دفتری دامهای مولد

   دامهای مولد مستهلک شده _ تعداد

   دامهای مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهای مولد

   صورت هزینه کار و سربار رده ها

   جمع کار و سربار

   هزینه روزانه سربار

   هزینه سربار رده

   هزینه روزانه کار

   هزینه کار رده

   دام روز

   نام رده

   گزارش سنی دام ها

   ارزش پایان دوره

   تعداد دام

   سن دام

   صورت هزینه مواد مصرفی رده ها

   کل هزینه مواد مصرفی

   مواد و اسپرم

   كل هزینه اسپرم

   نام رده   1.امكان تخصیص هزینه ها با ضرائب دلخواه در هر دوره

   2.امكان تعیین آیتم ها ی محاسباتی (مثل مبنای استهلاك، درصد ارزش اسقاط ، تعداد سال استهلاك و........)

   3.محاسبه تركیب گله در دوره

   4.محاسبا‌ت شامل: ( 1- محاسبه رشد 2- كار ومواد وسربار هر دام در دوره 3- كار مواد وسر بار شیر4- توقف گوساله برای تلیسه وگاو 5- توقف شیر6- سقط 7- مرده زایی(تلیسه وگاو) 8- بازده موثر گوساله (تلیسه ، گاو وشیر) 10- هزینه های عمومی شیر وقیمت یك كیلو شیر)11- دامروز دام ها در حالت مختلف گاوها 12- ارزش منصفانه)
   5.امكان مشاهده كاردكس كلی دام (از ابتدا )وكاردكس آخرین دوره محاسبه شده   6.امكان بازدید گزارشات در هر دوره ی دلخواه   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : مینا موسوی
    استان : اصفهان
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/05/15
    تاریخ بروزرسانی : 1394/05/15
    تاریخ انقضا : 1394/08/16
    آدرس : تماس با شماره 09131026235


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های نرم افزار
   • 1396/07/09
   • طراحی نرم افزار سفارشی تحت وب
    تانیان تجربه زیادی در طراحی نرم افزار های تحت وب دارد. ما قادر به طراحی انواع نرم افزار ها برای کارب ...
    tanianads , قم , 09190650800
   • 1396/07/04
   • نرم افزار هوشمند مدارس ابتدايي
    نرم افزار مديريت هوشمند مدارس توانا نرم افزار هوشمندسازي مدارس توانا نرم افزاري قدرتمند و در نوع خو ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/06/27
   • نرم افزار موتور آزما
    در اتاق آزمون موتور، موتور به همراه تجهیزات بسیار دیگری بهم متصل شده و در حال کار می‏باشند. با توجه ...
    شرکت توسعه قوای محرکه دینا , تهران , 77760166-77726926
   • 1396/06/26
   • نرم افزار حضور و غیاب رایگان
    قبل از ساخت نرم افزار حضور و غیاب ، لیست ورود و خروج کارکنان در دفاتر ثبت می شد و کارمندان می بایست ...
    انفورماتیک فارسیب , خراسان رضوی , 09157245881
   • 1396/06/08
   • نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور
    نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور نرم افزار توانا نرم افزاري قدرتمند با ماژول هاي خاص و بينظير داراي ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/05/29
   • زرسان، سیستم جامع طلا و جواهر
    زرسان، نرم افزاری ساده و کاربردی..منطبق بر قوانین مالی و مالیاتی کشور. ویژگی ها: دریافت مستقیم ...
    پارس ارتباط , گلستان , 01733559010
   • 1396/05/28
   • نرم افزار طراحی فرش
    فرش پویا ارائه می دهد اولین و کامترین نرم افزار اختصاصی طراحی کامپیوتری تابلو فرش ( کدبندی ) با مح ...
    fariba , آذربایجان شرقی , 09142223112
   • 1396/05/22
   • نرم افزار حسابداری
    فروش نرم افزار حسابداری نرم افزارجامع و متناسب با نیاز مشاغل و شرکتها با امکان دریافت فاکت ...
    حمیدرضا حسنی , تهران , 09122118231
   • 1396/05/14
   • اتوماسیون اداری تحت وب پیوند
    مسلم است که وجود یک اتوماسیون اداری در بخش های دولتی و خصوصی که با زیرساخت های مختلف سازمان ها تطابق ...
    شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس , خراسان رضوی , 09371360022
   • 1396/05/12
   • نرم افزار ثبت آگهي در سايت ها
    نرم افزار درج آگهي اتوماتيک روبوادز در 150 سايت تبليغاتي افزايش فروش و مشتري اينترنتي با پخش روزانه ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/04/31
   • نرم افزار مالی کوثرحساب
    مدیریت کسب و کار شما در هر اندازه ای از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ تنوع در کارایی در انتخاب م ...
    مهر آزرم پارس , خراسان رضوی , 09105009795
   • 1396/04/11
   • نرم افزار باشگاه مشتریان پردیس
    باشگاه مشتریان پردیس (Pardis Customer Club) در واقع محلی برای اجتماع و شناسایی مشتریان وفادار برای ا ...
    شرکت پردیسان , خراسان رضوی , 09157777937