درج اگهی - اگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیها - اگهی لینکدار - اگهی ویژه - آگهی، تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • کامپیوتر :: نرم افزار
  • نرم افزار مديريت تغذيه

   ه نرم افزاری مدیریت تغذیه مدیران پس از 2 سال تحقیق و كار مداوم متخصصان شركت مدیران و همچنین 8 ماه تست و بهینه سازی مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم می باشد.

   این بسته نرم افزاری شامل نرم افزارهای انبار، تركیب ساز و مدیریت تغذیه می باشد كه بررسی های به عمل آمده بر اساس روند عملیاتی گاوداری ها تولید و بهینه سازی شده است.   این نرم افزار به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار كلیه كنستانتره ها ، خوراكها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراك هر رده دامی را مشاهده نمود.

   این نرم افزار می تواند كنترل 70 درصد هزینه ها را انجام دهد.

   نرم افزار انبار:

   - تعریف بی نهایت انبار

   - تعریف مراكز هزینه

   - تعریف واحدهای مورد نیاز و تبدیلات آنها به یكدیگر

   - امكان تعریف بی نهایت دسته بندی كالا

   - نگهداری اطلاعات كالاها از قبیل نام، كالای مشابه، حداقل و حداكثر مجاز برای نگهداری كالا، نقطه سفارش خرید و ...

   - ثبت كاردكسهای ورودی و خروجی

   - انبارگردانی و نگهداری اطلاعات مغایرت كالاها

   - صدور قبض انبار

   - ثبت درخواستهای خرید

   - ثبت مشخصات افراد

   - كنترل اطلاعات وارد شده از بخش بازرگانی

   - قابل اتصال به نرم افزارهای حسابداری   گزارشات نرم افزار انبار:

   موجودی كالا / کالاها

   موجودی كالاها در یك انبار مشخص

   كالاهای موجود در انبار

   كالاهای موجود در یك انبار مشخص

   كالاهایی كه در حال استفاده می باشند.

   كالاهای در حال استفاده در یك انبار مشخص

   كالاهایی كه مقدارشان از حداقل موجودی كمتر می باشد.

   كالاهایی كه مقدارشان در یك انبار مشخص از حداقل موجودی كمتر می باشد.

   كالاهایی كه مقدارشان از مقدار ماكسیمم بیشتر است.

   كالاهایی كه مقدارشان در یك انبار مشخص از مقدار ماكسیمم بیشتر است.

   كالاهایی كه مقدارشان از نقطه سفارش كمتر می باشد.

   كالاهایی كه مقدارشان در یك انبار مشخص از نقطه سفارش كمتر می باشد.

   كالاهایی كه مقدارشان صفر شده است.

   كالاهایی كه در یك انبار مشخص مقدارشان صفر شده است.

   كالاهایی كه مورد مصرف قرار نمی گیرند.

   كالاهایی كه در یك انبار مشخص مورد استفاده قرار نمی گیرند.   مغایرت :

   گزارش مغایرت در تاریخ مشخص

   گزارش مغایرت یك كالا   گزارشات درخواستی :

   گزارش رسید یك كالا بین دو تاریخ

   گزارش شخص طرف حساب كالای مشخص

   گزارش كاردكسهای خروجی بین دو تاریخ

   گزارش كاردكسهای ورودی بین دو تاریخ   كاردكس ها :

   كاردكس كالا بین دو تاریخ برای یك كالا

   كاردكسهای ورودی و خروجی برای یك كالا

   كاردكسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص

   كاردكسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص در یك انبار مشخص

   كاردكسهای خروجی در یك تاریخ مشخص

   كاردكسهای خروجی در یك تاریخ مشخص در یك انبار مشخص

   كاردكسهای خروجی

   كاردكسهای خروجی كه از طریق فاكتور وارد شده اند

   كاردكسهای ورودی به یك انبار مشخص در یك تاریخ خاص

   كاردكسهای ورودی به یك انبار مشخص بین دو تاریخ مشخص

   كاردكسهای ورودی به یك انبار مشخص

   كاردكسهای ورودی بین دو تاریخ مشخص

   كاردكسهای ورودی كه از طریق فاكتور وارد شده اند

   كاردكسهای ورودی و خروجی ثبت شده برای یك كالا

   كاردكسهای ورودی و خروجی ثبت نشده برای یك كالا

   كاردكسهای ورودی   قیمت ها :

   كالاهایی كه قیمتشان قطعی می باشد

   كالاهایی كه قیمتشان در یك انبار مشخص قطعی می باشد

   كالاهایی كه قیمتشان غیر قطعی می باشد

   كالاهایی كه قیمتشان در یك انبار مشخص غیر قطعی می باشد

   قیمت میانگین با در نظر گرفتن هزینه حمل   حواله و رسید و درخواست :

   گزارش حواله بین دو تاریخ

   گزارش حواله یك كالا

   گزارش درخواست بین دو تاریخ

   گزارش درخواست كالا در یك تاریخ مشخص

   گزارش درخواست یك كالا

   گزارش رسید بین دو تاریخ

   گزارش رسید یك كالا   انبارگردانی :

   گزارش انبارگردانی در یك تاریخ مشخص   نرم افزار تركیب ساز:

   - تعیین درصد ماده خشك مواد غذایی

   - ثبت فرمول كنسانتره های تولیدی در گاوداری

   - امكان تولید فرمول های مورد نظر و ثبت خودكار كاردكسهای خروجی هر یك از اقلام فرمول

   - امكان بروز رسانی قیمت ها

   گزارشات كنسانتره :

   اقلام یك كنسانتره

   كنسانتره های ساخته شده بین دو تاریخ

   كنسانتره های فعال

   كنستانتره و اقلام

   لیست تولیدهای یك كنسانتره بین دو تاریخ   نرم افزار مدیریت تغذیه:

   این برنامه برای مدیریت خوراك دامداری به تفكیك گروه (فیدر مشترك)، بهاربند و دام می باشد. از جمله امكانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

   - ارتباط با برنامه مدیریت گاوداری مدیران و بدست آوردن اطلاعات گروهها، بهاربندها و دامها از این برنامه

   - ارتباط با برنامه انبار برای دریافت موجودی خوراكها و قیمت میانگین كالاها.

   - ثبت خودكار كاردكسهای خروجی در هنگام مصرف خوراك ها

   - تعریف جیره های مختلف به همراه ثبت مقادیر TMR و NTMR

   - تهیه فرم خوراك ریز بر اساس گروهها، بهاربندها و نوبتهای غذایی

   - به روز رسانی قیمتها

   - تخصیص خوراكهای اضافه كه در جیره مصرفی مشخص نشده است

   - ثبت مغایرت خوراكهای مصرفی با مقدار واقعی مصرفی بدست آمده در انبارگردانی   گزارشات تغذیه :

   بهاربند :

   خوراك های مصرف شده بین دو تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی

   خوراك های مصرف شده در یك تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی

   كل خوراك مصرف شده برای هر بهاربند بین دو تاریخ

   كل خوراك مصرف شده برای یك بهاربند بین دو تاریخ

   كل خوراك مصرف شده برای یك بهاربند در یك تاریخ

   كل خوراك مصرف شده در یك تاریخ برای هر بهاربند

   لیست بهاربندها با نوع دام مشخص

   لیست بهاربندها

   لیست جیره هایی كه بین دو تاریخ برای یك بهاربند مصرف شده

   لیست شماره بدن های یك بهاربند

   لیست مقادیر نوبتهای NTMR یك بهاربند مشخص در یك تاریخ

   لیست مقادیر نوبتهای TMR یك بهاربند مشخص دریك تاریخ

   مصرف یك خوراك مشخص در یك بهاربند بین دو تاریخ

   مقادیر نوبتها در یك تاریخ برای یك بهاربند مشخص

   میانگین مصرف خوراكها در یك بهاربند بین دو تاریخ

   میانگین مصرف كل خوراك در یك بهاربند بین دو تاریخ

   میانگین مصرف یك خوراك مشخص در یك بهاربند

   میانگین هزینه خوراك یك بهاربند بین دو تاریخ

   میانگین هزینه خوراكهای یك بهاربند بین دو تاریخ   جیره :

   قیمت میانگین جیره مشخص تا یك تاریخ

   كدام جیره بیشترین و كدام یك كمترین مصرف را داشته است

   لیست جیره ها به همراه خوراكهای تعریف شده

   لیست جیره های تعریف شده

   لیست جیره های مصرف شده

   لیست جیره های مصرف نشده

   لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده

   لیست جیره هایی كه بین دو تاریخ مصرف شده

   لیست جیره هایی كه بین دو تاریخ برای یك بهاربند مصرف شده

   لیست جیره هایی كه در یك تاریخ مصرف شده

   لیست خوراكهای یك جیره مشخص   خروجی از انبار :

   حواله انبار

   لیست خروجی های انبار مربوط به تغذیه بین دو تاریخ   خوراك :

   لیست خوراكهای مصرف شده به تفكیك خوراك های كنسانتره

   مقدار واقعی و مصرفی ارزش غذایی خوراكهای جیره

   میانگین مصرف خوراكها ی كل گله بین دو تاریخ

   میانگین مصرف كل خوراك در تمام گله بین دو تاریخ

   میانگین مصرف یك خوراك در تمام گله بین دو تاریخ

   میانگین هزینه خوراك بین دو تاریخ

   میانگین هزینه خوراكهای كل گله بین دو تاریخ

   میزان كل مصرف خوراكها

   میزان مصرف خوراكها بین دو تاریخ

   میزان مصرف خوراكها در یك تاریخ

   میزان مصرف یك خوراك بین دو تاریخ

   میزان مصرف یك خوراك در یك تاریخ

   میزان مصرف یك خوراك   خوراك های اضافی :

   لیست خوراك های اضافی تخصیص داده شده بین دو تاریخ

   لیست خوراك های اضافی تخصیص داده شده در یک تاریخ   دام ها :

   كل خوراك مصرف شده برای هر دام بین دو تاریخ

   كل خوراك مصرف شده برای هر دام در یك تاریخ

   كل مواد مصرفی یك دام

   لیست دامها همراه مقدار مصرف

   لیست مواد مصرفی هر دام

   مواد مصرفی یك دام بین دو تاریخ

   مواد مصرفی یك دام در یك تاریخ

   موقعیت دامها در یك تاریخ

   میزان خوراك كل دامها بین دو تاریخ

   میزان خوراك كل دامها در یك تاریخ   فرم خوراك ریز :

   فرم خوراك ریز

   فرم خوراك ریز NTMR.

   فرم خوراك ریز TMR

   فرم خوراك ریز بر اساس فیدر مشترك بدون ذكر بهاربند

   فرم خوراك ریز بر اساس فیدر مشترك

   فرم خوراك ریز بر اساس نوبت   فیدرها :

   لیست فیدرها   گروه ها :

   خوراكهای مصرف شده بین دو تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی

   خوراكهای مصرف شده در یك تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی

   میزان خوراکهای مصرف شده برای گروههای دامی در طول یک دوره

   میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ

   میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ   مغایرت :

   لیست مغایرت ها بین دو تاریخ

   لیست مغایرتهای یك خوراك بین دو تاریخ

   مغایرتهای مربوط به یک تاریخ   امكانات عمومی:

   بهره گیری از نرم افزار گزارشگیری رز:

   در این نرم افزار كاربر می تواند با آموزش سریع ساخت گزارش، به تولید گزارشهای مورد نیاز خود به تعداد بی نهایت گزارش بپردازد. این نرم افزار كمك می كند تا در صورت ایجاد نیاز به یك گزارش جدید و یا نیاز به ایجاد تغییر در یك گزارش قدیمی، كاربر بتواند بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با شركت سازنده نرم افزار و بدون پرداخت هزینه ای، خود به تهیه آن گزارش بپردازد. این در حالی می باشد كه بسته نرم افزاری ذكر شده شامل بیش از 100 گزارش آماده در هر بخش می باشد.   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : مینا موسوی
    استان : اصفهان
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/05/15
    تاریخ بروزرسانی : 1394/05/15
    تاریخ انقضا : 1394/08/16
    آدرس : تماس با شماره 09131026235


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   درج آگهی تبلیغات رایگان 

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال