درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • پزشکی و زیبایی :: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی

   اسید لاکتیک
   اتانل
   الکل صنعتی (متیل الکل)
   پتاسیم دی هیدروژن فسفات
   دی پتاسیم هیدروژن فسفات
   EDTA
   اسید بوریک
   کلروفرم
   گلیسین
   گلیسرول
   تریس اسید کلریدریک (Tris-HCL)
   تریس مخصوص الکتروفورز
   تریس بیس
   اسید سیتریک
   اسید آسکوربیک
   رنگ گیمسا
   لیتیوم کربنات
   کانادا بالزام
   متانول HPLC
   متانول
   گالاکتوز
   آگارز
   سدیم کربنات
   هیستیدین
   اسپرمیدین
   تریپتوفان
   کانامایسین
   اکریل آمید
   بیس اکریل آمید
   TEMED
   DDT
   گلوکز
   پپتون
   سدیم یدید
   گوانیدین تیوسانات
   آدنین سولفات
   عصاره مخمر
   لوسین
   استیک اسید
   اتانل HPLC
   پارافیلم
   چسب اتوکلاو
   بتایین
   پودر مس
   پودر روی
   نوار منیزیم (ایرانی)
   نمک یددار
   استات سدیم
   استات آمونیوم
   آمونیوم پرسولفات
   منیزیم سولفات ۷ آبه
   پپتون میت
   سدیم کلراید
   تری سدیم سیترات
   پودر فوشین
   ان- هگزان
   ان- پنتان
   جیوه
   اتر
   ان-فنیل پیریدیل فرم آمیدین
   اسید نیتریک
   اسید سولفو کرومیک
   اسید سولفوریک
   اسید کلریدریک
   دی فنیل یدونیوم کلراید
   ایزوپروپانل
   بتادین
   ساولن
   رنگ تایلر
   رنگ نگروزین
   رنگ متیلن بلو
   رنگ فوشین
   رنگ متیل گرین
   رنگ سودان سیاه
   اسید کرومیک
   اسید فسفو مولیبدیک
   اسید تانیک
   اسید بوریک
   کاغذ TLC
   کریستال ویولت
   آگارآگار
   پتاسیم نیتریت
   پتاسیم سوربات
   کربنات پتاسم
   بی کربنات پتاسیم
   هیدروکسید آمونیوم
   سولفات مضاعف آلومینیوم- پتاسیم
   اسید هیومیک
   نیترات سدیم
   نیتریت سدیم
   سیترات سدیم
   سیتریک اسید آبدار
   فرمیک آمونیوم سیترات
   دی سدیم هیدروژن فسفات
   دی سدیم EDTA
   نیترات کبالت ۶ آبه
   آلومینیوم مولیبدات ۴ آبه
   کلراید آمونیوم
   اسید استیک گلاسیال
   اسید استیک
   ایزوآمیل الکل
   لوگول
   آگارز الکتروفورز
   منیزیم کلراید
   سدیم دودسیل سولفات
   پتاسم هیدروکسید
   الکل اتیلیک ۹۶ درصد
   آب اکسیژنه
   تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
   سافرانین
   ید
   یدور پتاسیم
   اکسالات آمونیوم
   تریپتون
   اکسین
   پودر ویتامین E
   بروموفنول بلو
   بافر ۴ و ۷ و ۹ حجمی
   بافر ۹ (تیترازول)
   بافر ۴ و ۷ (تیترازول)
   بورت ۵۰ و ۱۰۰
   EDTA
   استو نیتریل
   پلیت آلومینیومی TLC5554
   پلیت آلومینیومی TLC5553
   سفتی باکس
   کاغذ صافی
   دی کلرومتان HPLC
   تتراهیدروفوران HPLC
   محلول پتاسیم کلراید یک
   دی سدیم تارترات دی هیدرات
   پتاسیم هیدروکسید
   سدیم هیدروکسید
   سدیم کلراید
   سدیم کربنات
   سدیم سولفات
   آمیدو بلک
   الکل اتیلیک ۹۶ درصد
   CMC کربوکسی متیل سلولز
   P.V.A پلی وینیل الکل
   PVP پلی وینیل پرولیدون
   SLS پودری (سدیم لوریل سولفات)
   آب اکسیژنه H2O2
   آب ژاول (هيپو كلريت سديم )
   آسه سولفام پتاسیم
   آسپارتام
   آلانتوئین
   آدنین سولفات
   آلومینیوم مولیبدات ۴ آبه
   آمونیوم بای فلوراید
   آمونیوم پرسولفات
   آمونیوم تیوسولفات
   آمونیوم کلراید دارویی (نشادر)
   آمیدو بلک
   آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم)
   آویسل دارویی ( ۱۰۱ و ۱۰۲)
   اتیل استات
   اتیل گلیکول
   ادتا ٢ و ٤ سدیم
   استئارات منیزیم
   استات روی
   استات سدیم
   استات آمونیوم
   استون
   اسید استئاریک
   اسید استیک
   اسید اسکوربیک ( ویتامین C)
   اسید اولئیک
   اسید اگزالیک
   اسید بنزوئیک
   اسید بوریک
   اسید تارتاریک
   اسید سالیسیلیک
   اسید سدیم پیروفسفات
   اسید سولفامیک
   اسید سولفوریک
   بنزیل بنزوات
   بوتیل هیدروکسی تولوئن BHT
   بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک)
   بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
   بی کربنات پتاسیم
   ٢–پروپانول
   پارافین
   پالم فتی اسید
   پتاس کره (هیدروکسید پتاسیم)
   پتاسیم هیدروکساید
   پتاسیم کلراید دارویی
   پرسولفات آمونیوم
   پرمنگنات پتاسیم
   پروپیل پارابن
   پروپیلن کربنات آرایشی
   پروپیلن گلیکول (SK)
   پروپیونات کلسیم
   پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) آنیونیک
   پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) کاتیونیک
   پلی سوربات (توئین ۲۰)
   پلی سوربات (توئین ۶۰)
   پلی سوربات (توئین ۸۰ )
   پلی کواترنیوم ۱۰
   پودر تالک داروئی
   پودر کائولن
   پودر مس
   پودر روی
   تالک آرایشی
   تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
   ترشیو بوتیل هیدروکینون TBHQ آنتی اکسیدانت
   تری سدیم فسفات
   تری پلی فسفات سدیم
   تری کلوکربان
   تولوئن
   تی تری اویل
   تیامین هیدروکلراید
   تیتان (دی اکسید تیتانیوم)
   تیتان دی اکساید
   تیمول کریستال
   تیوره
   سود کاستیک %۹۹
   سود گرانول
   سوربات پتاسیم (نوترینوا)
   سوربیتول (مایع)
   سوربیتول (پودری)
   سولفات آمونیوم
   سولفات آهن دارویی
   سولفات باریم
   سولفات روی
   سولفات روی دارویی
   سولفات سدیم
   سولفات مس
   سولفات منگنز
   سولفات منیزیم (غذایی)
   سود کاستیک %۹۹
   سود گرانول
   سوربات پتاسیم (نوترینوا)
   سوربیتول (مایع)
   سوربیتول (پودری(
   سولفات آمونیوم
   سولفات آهن دارویی
   سولفات باریم
   سولفات روی
   سولفات روی دارویی
   سولفات سدیم
   سولفات مس
   سولفات منگنز
   سولفات منیزیم (غذایی)
   سولفات نیکل
   سولفیت سدیم
   سیانور روی
   سیانور سدیم
   سیانور مس
   سیانور پتاسیم
   سیترات سدیم
   سیترات پتاسیم
   سیلیکات زیرکونیوم
   سیلیکات سدیم
   سیلیکاژل آبی ۵_۳
   سیکلوهگزانون
   کلسیم کربنات
   کلسیم گلوکونات
   کوکونات فتی اسید
   گالاکتوز
   گزانتان گام
   گلایسین
   گلسیرین مونو استئارات (GMS)
   گلوکونات روی دارویی
   گلوکونات سدیم
   گلیسیرین
   گوارگام
   گوانیدین تیوسانات
   مالتو دکسترین
   متابی سولفیت سدیم
   متاسیلیکات سدیم
   متانول
   متیل اتیل کتون
   متیل سالیسیلات
   متیل پارابن
   متیل کلراید
   محلول آمونیاک
   منتول
   منتول کریستال
   مورفولین
   موم زنبور عسل
   مونو گلیسرید
   نشادر
   اسید سیتریک
   اسید فسفریک
   اسید لاکتیک
   اسید مالئیک
   اسید مالیک ( جوهر سیب)
   اسید نیتریک
   اسید هیدروفلوراید
   اسید کلریدریک
   اسید کرومیک
   اسید فسفو مولیبدیک
   اسید تانیک
   اسید هیومیک
   ال آرژنین
   ال تارتاریک اسید
   ال لیزین
   الانتوئین
   ان-هگزان
   اوره آرایشی
   اوره دارویی
   اوژنول (اسانس میخک)
   اکالیپتوس
   اکسالات آمونیوم
   اکسید آلومینیوم %۱۷ (زاج)
   اکسید روی
   اکسید مس
   اکسید منگنز
   اکسید منیزیم آرایشی
   اکسید کبالت
   ایزوتیازولین مایع
   ایزوپروپیل الکل
   ایزوپروپیل پالمیتات
   ایزوپزوپیل میرستات
   ایمیدازولین اوره
   براکس دکا هیدرات (۱۰ آبه)
   براکس پنتا هیدرات (۵ آبه)
   بروموفنول بلو
   بنزوات سدیم
   بنزیل الکل
   دودکانول
   دکستروز (گلوکز) چین
   دی مانیتول
   دی کلسیم فسفات
   دی گلیسرید
   دی فنیل یدونیوم کلراید
   رنگ تایلر
   رنگ نگروزین
   رنگ متیلن بلو
   رنگ فوشین
   رنگ متیل گرین
   رنگ سودان سیاه
   رنگ گیمسا
   روغن بادام شیرین
   روغن نارگیل
   روغن نخل
   روغن کرچک
   روغن کرچک هیدروژنه PEG40
   ریبوفلاوین
   زانتان گام
   زایلن
   زایلین
   سالسیلیک اسید
   ساکارز
   سافرانین
   ستریمونیوم کلراید
   ستوماکروگل ۱۰۰۰
   ستیل الکل
   سدیم استارچ
   سدیم استارچ گلیکولات
   سدیم تری پلی فسفات
   سدیم ساخارین
   سدیم لوریل سولفات
   سدیم مونوفلوروفسفات
   سدیم هگزا متا فسفات
   سدیم هگزا متافسفات
   سدیم هیدروژن کربنات
   سدیم هیدروکساید
   سدیم کلراید
   سود مایع %۴۹
   فرمالین
   فسفات تری سدیم
   فسفات دی آمونیوم
   فسفات دی سدیم
   فسفات مونو آمونیوم
   فسفات مونو سدیم
   فوماریک اسید
   فیوم سیلیکا
   لانت O (ستیل استئاریل الکل)
   لانولین
   لاکتوز مش ۲۰۰
   لاکتوز مش ۸۰
   لیترون
   لیتیوم کربنات
   لیگنو سولفونات سدیم
   لوگول
   کائولن آرایشی
   کانادا بالزام
   کریستال ویولت
   کافور
   کراتین
   کراس کارملوس سدیم
   کربن اکتیو پودری
   کربن اکتیو گرانولی
   کربنات باریم
   کربنات سدیم شیراز
   کربنات منگنز
   کربنات منیزیم آرایشی
   کربنات پتاسیم کره
   کربنات کلسیم سبک
   کربنات کلسیم سنگین
   کربومر ۹۴۰ (کارباپول)
   کربوکسی متیل سلولز
   کلاژن پودری
   کلر هندی %۷۰
   کلرید سدیم
   کلرید قلع
   کلرید نیکل
   نشاسته
   نیترات نقره
   نیتریت سدیم غذایی
   نیتریت کلسیم
   نیپاژن M
   نیپاژن P
   نیکوتیناماید
   هگزا متا فسفات
   هیدروکسید پتاسیم
   هیدروکینون
   هیپوکلریت کلسیم
   ویتامین A
   ویتامین D3 کریستال
   ویتامین E
   ویتامین H
   ویتامین دکسپانتول
   یدور پتاسیم
   ید
   محیط کشت :
   - محیط کشت پودر آگار
   2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک
   3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه
   4- محیط کشت آگار آگار
   5- محیط کشت آسپارژین براث
   6- محیط کشت آزاید دکستروز براث
   7- محیط کشت ATP Agar
   8- محیط کشت ATP Broth
   9- محیط کشت اسید براث
   10- محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم
   11- محیط کشت B12 مدیوم
   12- محیط کشت B12 کالچر آگار
   13- محیط کشت B12 اینوکالوم براث
   14- محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار
   15- محیط کشت بیرد پارکر آگار
   16- محیط کشت بیف اکستراکت پودر
   17- محیط کشت بیف اکستراکت آگار
   18- محیط کشت بایل اسکولین آگار
   19- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
   20- محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2
   21- محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
   22- محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
   23- محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید
   24- محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2%
   25- محیط کشت بروسلا آگار بیس گرمی
   26- محیط کشت بروسلا براث بیس
   27- محیط کشت بافرد پپتون واتر
   28- محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث
   29- محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth
   30- محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس
   31- محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس
   32- محیط کشت سیتریماید آگار بیس
   33- محیط کشت چاپمن استون آگار
   34- محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
   35- محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base
   36- محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس (کلمبیا بلاد آگار )
   37- محیط کشت کوکد میت مدیوم
   38- محیط کشت کورن میل آگار
   39- محیط کشت Czapekdox Agar گرمی
   40- محیط کشت C.L.E.D Agar گرمی
   41- محیط کشت Dnase Test Agar
   42- محیط کشت دیوکسی کولات آگار
   43- محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار
   44- محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
   45- محیط کشت دکستروز آگار
   46- محیط کشت DTM Medium
   47- محیط کشت دکستروز تریپتون براث
   48- محیط کشت ای سی براث
   49- محیط کشت EMB Agar Levine 50
   50- محیط کشت اندو آگار 500 گرمی
   51- محیط کشت Eugonic LT
   52- محیط کشت فلوید تیو گلی کولات مدیوم
   53- محیط کشت ژلاتین باکتریولوژیکال
   54- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
   55- محیط کشت GN Broth
   56- محیط کشت هکتون اینتریک آگار گرمی
   57- محیط کشت KF Streptococcal Agar
   58- محیط کشت کلینگر آیرون آگار
   59- محیط کشت لاکتوز براث فلوید
   60- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Agar
   61- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Broth
   62- محیط کشت لوریل سولفات براث
   63- محیط کشت لیستریا سلکتیو آگار
   64- محیط کشت لیتموس میلک
   65- محیط کشت لیور براث
   66- محیط کشت لایزین دی کربوکسیلاز براث
   67- محیط کشت لایزین آیرون آگار
   68- محیط کشت لوفلر سرم مدیوم
   69- محیط کشت لوانشتاین جانسون مدیوم
   70- محیط کشت لایزین مدیوم
   71- محیط کشت لوریا برتانی براث
   72- محیط کشت LB Broth
   73- محیط کشت لیور براث
   74- محیط کشت MR-VP Agar گرمی
   75- محیط کشت مک کانکی آگار
   76- محیط کشت مک کانکی براث
   77- محیط کشت مالاشیت گرین براث
   78- محیط کشت مالونات براث
   79- محیط کشت مالت آگار
   80- محیط کشت مالت اکسترکت آگار
   81- محیط کشت مالت اکسترکت پودر
   82- محیط کشت مانیتول سالت آگار
   83- محیط کشت مولر هینتون آگار
   84- محیط کشت مولر هینتون براث
   85- محیط کشت M17 Agar Base
   86- محیط کشت M17 broth گرمی
   87- محیط کشت میلک آگار همراه با سیتریماید
   88- محیط کشت نیترات براث
   89- محیط کشت نوترینت آگار
   90- محیط کشت نوترینت براث
   91- محیط کشت NNN Modified
   92- محیط کشت OF Base Medium
   93- محیط کشت اورنج سرم آگار
   94- محیط کشت Oat Meal Agar
   95- محیط کشت PSE Agar
   96- محیط کشت PA Broth
   97- محیط کشت پپتون باکتریولوژیکال
   98- محیط کشت پپتون واتر
   99- محیط کشت فنل رد آگار بیس
   100- محیط کشت فنل رد براث بیس
   101- محیط کشت Phenylanine Agar
   102- محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار
   103- محیط کشت PPLO Broth
   104- محیط کشت PPLO Agar
   105- محیط کشت سودوموناس آگار اف
   106- محیط کشت سودوموناس آگار پی
   107- محیط کشت پروتئوز پپتون
   108- محیط کشت PE2 Medium
   109- محیط کشت R-2 A Agar
   110- محیط کشت Ringer Salt Solution Powder
   111- محیط کشت Eugonic LT Broth
   112- محیط کشت RVS Medium
   113- محیط کشت رز بنگال آگار
   114- محیط کشت Reinforced Clostridial Agar
   115- محیط کشت SIM Medium
   116- محیط کشت SPS Agar
   117- محیط کشت SS Agar
   118- محیط کشت اسکیم میلک آگار
   119- محیط کشت سابرود دکستروز اگار
   120- محیط کشت سابرود مدیوم فلوید براث
   121- محیط کشت سلنیت اف براث
   122- محیط کشت سلنیت سیستئین
   123- محیط کشت سیمون سیترات آگار
   124- محیط کشت استارچ آگار
   125- محیط کشت Skim Milk PCA
   126- محیط کشت TCBS Agar
   127- محیط کشت تترا تیونات براث
   128- محیط کشت تمیتو جویس آگار
   129- محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار TSI
   130- محیط کشت تریپتون
   131- محیط کشت تریپتون واتر
   132- محیط کشت تریپتون سویا آگار TSA
   133- محیط کشت تریپتون سویا براث TSB
   134- محیط کشت TA
   135- محیط کشت اوره آگار بیس
   136- محیط کشت اوره براث بیس
   137- محیط کشت ویولت رد بایل آگار
   138- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
   139- محیط کشت XLD Agar گرمی
   140- محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
   141- محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال
   142- لیست محیط کشت های موجود مرک آلمان
   143- محیط کشت اگار اگار مرک آلمان
   144- محیط کشت بایل اسکولین آگار مرک آلمان
   145- محیط کشت بلاد آگار مرک آلمان
   146- محیط کشت بیرد پارکر اگار گرمی مرک آلمان
   147- محیط کشت VRBD Agar ویولت رد بایل دکستروز آگار 500 گرمی مرک آلمان
   148- محیط کشت VRBA گرمی مرک آلمان
   149- محیط کشت YGC Agar یست اکسترکت کلرامفنیکل آگار مرک آلمان
   150- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)مرک آلمان
   151- محیط کشت DG18 مرک آلمان
   152- محیط کشت EC Broth مرک آلمان
   153- محیط کشت EMB گرمی مرک آلمان
   154- محیط کشت SPS گرمی مرک آلمان
   155- محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار SS Agar مرک آلمان
   156- محیط کشت BG Agar مرک آلمان
   157- محیط کشت BGBroth مرک آلمان
   158- محیط کشت EEبراث اینتریو باکتریال اینریچمنت براث مرک آلمان
   159- محیط کشت BPLS Agar مرک آلمان
   160- محیط کشت راپاپورت مدیوم مرک آلمان
   161- محیط کشت پپتون واتر بافر دار مرک آلمان
   162- محیط کشت L.S.B لوریل سولفات براث 110266 مرک آلمان
   163- محیط کشت لایزین آیرون اگار مرک آلمان
   164- محیط کشت MRS Agar مرک آلمان
   165- قرص رینگر 100 عددی مرک آلمان
   166- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث 110675 مرک
   167- محیط کشت کلیگر آگار مرک آلمان
   168- محیط کشت Selenit Broth، سلنیت براث مرک آلمان
   169- محیط کشت SIM agar،بسته مرک آلمان
   170- محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار بسته مرک آلمان
   171- محیط کشت TCBS Agar گرمی مرک آلمان
   172- محیط کشت TSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار مرک
   173- محیط کشت Urea broth، اوره براث مرک آلمان
   174- محیط کشت اوره آگار بسته 108492مرک آلمان
   175- محیط کشت XLD agar،مرک آلمان
   176- محیط کشت تیو گلیکولات ،مرک آلمان
   177- محیط کشت Nutrient agar، نوترینت آگار 105450 بسته500گرمی مرک آلمان
   178- محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404 مرک آلمان
   179- محیط کشت مولر هینتون آگار مرک آلمان
   180- محیط کشت حرکت MRVP 105712 مرک آلمان
   181- محیط کشت BGA بریلیانت گرین آگار 107232 بسته مرک آلمان
   182- محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار 105454 بسته مرک آلمان
   183- محیط کشت DRBC مرک آلمان
   184- ماده نیو بیوسین 1 گرمی سیگما
   185- سرم سیتراته خرگوش (پلاسمای خرگوش) مرک آلمان آرت 113306 ویال
   186- محلول امولوسیون زرده تخم مرغ مرک آلمان ویال
   187- محلول آماده رنگ گیمسا 1 لیتری
   188- پودر کری بلو 500 گرمی
   189- پودر پپتون 500 گرمی کیولاب کانادا
   190- محیط کشت PC slim Agar
   191- محیط کشت VRB
   192- محیط کشت لوریل سولفات تریپتون براث
   193- محیط کشت لاکتوز براث 100گرم
   194- محیط کشت بریلیانت گرین براث 100گرم
   195- محیط کشت تریپتون واتر 100گرم
   196- کواکس محلول 100 میلی لیتر
   197- محیط کشت تریپتون سویا براث , تریپتو سوی براث
   198- تست کواگولاز 1 ویال مرک آلمان
   199- محیط کشت پپتون واتر
   200- محیط کشت RVS
   201- محیط کشت XLD
   202- محیط کشت BPLS
   203- محیط کشت پلیت کانت آگار
   204- محیط کشت VRBA
   205- محیط کشت اورنج سرم آگار 100گرم
   206- محیط کشت MRS
   207- پلیت کانت آگار 100گرمی
   208- ورت آگار گلوکز کلرامفنیکل 100گرمی
   209- لوریل سولفات تریپتوز براث 100گرمی
   210- محیط کشت BGB 100گرمی
   211- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA) مرک آلمان
   212- محیط کشت BG Broth مرک آلمان
   213- محیط کشت LSB لوریل سولفات براث 500 گرمی مرک آلمان 110266
   محیط کشت A 1 BROTH براث
   محیط کشت AC AGAR
   محیط کشت ای سی براث
   محیط کشت AGAR AGAR
   محیط کشت اگار اگار
   محیط کشت AZIDE DEXTEROSE BROTH
   محیط کشت ازاید دکستروز براث
   محیط کشت BACILLUS SEREUS AGAR
   محیط کشت باسیلوس سرئوس اگار
   BAIRD PARKER
   محیط کشت برد پارکر
   BILE ESCULIN AGAR
   محیط کشت بایل اسکولین اگار
   BISMUTH SULPHEIT AGAR
   محیط کشت بیسموت سولفیت اگار
   BLOOD AGAR
   محیط کشت بلاد اگار
   BORDET GENGOU AGAR
   محیط کشت بردو جنکو اگار
   محیط کشت BHIA
   برین هارت اگار
   محیط کشت BHIB
   محیط کشت برین هارت براث
   BGA
   محیط کشت برلیانت گرین اگار
   BGB
   محیط کشت برلیانت گرین براث
   BROMO CRESOL PURPLE BROTH
   محیط کشت برومو کروزل پور پور برات
   BRUCELLA AGAR
   محیط کشت بروسلا اگار
   BRUCELLA BROTH
   محیط کشت بروسلا براث
   BEEF EXTERACT
   محیط کشت بیفت اکستراک
   BUFFERD PEPTONE WATER
   محیط کشت بافر پپتون واتر
   CARY BLAIR MIDIUM
   محیط کشت کری بلایر مدیوم
   CETRIMADE AGAR
   محیط کشت سترماید اگار , محیط کشت ستری ماید آگار
   CITRATE AGAR
   محیط کشت سیترات اگار
   COOKED MEAT BROTH
   محیط کشت کوکمیت برات
   CORN MEAL AGAR
   محیط کشت کرن میل اگار
   DEXTEROSE AGAR
   محیط کشت دکستروز اگار
   DEXTEROSE BROTH
   محیط کشت دکستروز برات
   DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR
   محیط کشت دزوکسی سیترات اگار
   EC MEDIUM
   محیط کشت ای سی مدیوم
   EMB AGAR
   محیط کشت لی ام بی اگار
   ENDO AGAR
   محیط کشت اندو اگار
   FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM
   محیط کشت فلویید تیو گلی کولات مدیوم
   HEKTOEN ENTERIC AGAR
   محیط کشت هکتون اینتریک اگار
   محیط کشت کلیگر ایرون اگار
   KLIGLER IRON AGAR
   LACTOSE BROTH
   محیط کشت لاکتوز برات
   LAURYL TRYPTOSE BROTH
   محیط کشت لوریل تریپتوز برات
   LITMUS MILK
   محیط کشت اسکیم میلک
   محیط کشت اوین اشتایین مدیوم
   LOWENSTEIN JENSEN MEUM
   LYSINE IRON AGAR
   محیط کشت لایزین ایزون اگار
   MRVP MEDIUM
   محیط کشت ام ار وی پی
   MACCONKEY AGAR
   محیط کشت مکانکی اگار
   MACCONKEY BROTH
   محیط کشت مکانکی برات
   MOTILITY TEST MEDIUM
   محیط کشت مولتی تست مدیوم
   محیط کشت ام ارس اگار
   MRS AGAR
   MRS BROTH
   محیط کشت ام ار اس برات
   MULLER HINTON AGAR
   محیط کشت مولر هینتون اگار
   MULLER HINTON BROTH
   محیط کشت مولر هینتون برات
   MALT EXTERACT AGAR
   محیط کشت مالت اکستراک
   MANNITOL SALT AGAR
   محیط کشت مانیتول سالت اگار
   NITRATE BROTH
   محیط کشت نیترات برات
   NUTRIENT AGAR
   محیط کشت نوترینت اگار
   NUTRIENT BROTH
   محیط کشت نوترینت برات
   NUTRIENT GELATIN
   محیط کشت نوترینت ژلاتین
   ORANGE SERUM AGAR
   محیط کشت اورنج سرم اگار
   PA BROTH
   محیط کشت په ا براث
   PEPTONE WATER
   محیط کشت پپتون واتر
   PHENOL RED AGAR
   محیط کشت فنل رد اگار
   PHENOL RED BROTH
   محیط کشت فنل رد برات
   PLATE COUNT AGAR
   محیط کشت پلانت کانت اگار
   POTATO DEXTEROSE AGAR
   محیط کشت پوتیتو دکستروز اکار
   محیط کشت پوتیتو دکستروز برات
   POTATO DEXTEROSE BROTH
   PSEUDOMONAS F
   محیط کشت پسمودوموناس اف
   PSEUDOMONAS P
   محیط کشت سودوموناس اف
   محیط کشت راپاپورت واسیلوس برات
   RAPPAPORT VASSILIADIS MEDIUM
   SIM MEDIUM
   محیط کشت اس ای ام
   SKIM MILK
   محیط کشت اسکیم میلک
   STARCH AGAR
   محیط کشت استارچ
   SS AGAR
   محیط کشت اس اس اگار
   SABOURAUD CHLORAMPHENICOL
   محیط کشت سابرو کرامفنیول
   SABOURAUD DEXTERODE AGAR
   محیط کشت سابرو دکستروز اگار
   SABOURAUD DEXTEROSE BROTH
   محیط کشت سابرو دکستروز برات
   SELENITE CYSTINE BROTH
   محیط کشت سلنیت سیستیین برات
   محیط کشت سلنیت اف
   SELENITE F BROTH
   محیط کشت سیمون سیترات اگار
   SIMMONS CITRATE AGAR
   TSA
   محیط کشت تریبتیک سوی اگار
   TSB
   محیط کشت تریبتیک سوی برات
   TCBS AGAR
   محیط کشت تی اس بی اگار
   ترجیتول 7 اگار
   محیط کشت TERGITOL - 7 AGAR
   محیط کشت UREA AGAR
   محیط کشت اوره اگار
   UREA BROTH
   محیط کشت اوره برات
   VRB AGAR
   محیط کشت وی ار بی اگار
   VRB G AGAR
   محیط کشت وی ار بی جی اگار
   WORT AGAR
   محیط کشت ورت اگار
   WORT BROTH
   ورت برات
   XLD AGAR
   محیط کشت ایکس ال دی
   YGC AGAR
   محیط کشت وای جی سی
   ملزومات مصرفی :
   کاپ RA1000 ایرانی
   کاپ و ساچمه کوا گولامتر
   کاپ کوباس میرا
   کاپ استاکو (۴۰ عددی)
   ساچمه
   کاپ ml3 هیتاچی
   کاپ ml 1.5 هیتاچی
   کاپ ml2 دستگاه فلیم فوتومتر
   کاپ لیازیس
   کاپ B .T 3000
   کاپ B .T 1500
   کاپ تکو (۲۵۰ عددی)
   کاپ SIXMEX (سیکسمکس)
   نوک سمپلر زرد خط دار
   نوک سمپلر آبی خط دار
   نوک سمپلر زرد
   نوک سمپلر آبی
   لوله گاماکانتر ۷۵ × ۱۲ شفاف
   لوله آزمایش ۱۰۰ × ۱۲ شفاف
   لوله آزمایش ۱۰۰ × ۱۶ شفاف
   لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۶۰ × ۱۶
   لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۰۰ × ۱۶
   لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۰۰ × ۱۲
   لوله فالکون ml10
   لوله فالکون ml 15
   لوله فالکون ml 50
   لوله سرم( لخته ) ۱۰ml( 100×۱۶) clot activator
   لوله سرم( لخته ) ۶ml( 100×۱۳) clot activator
   لوله هماتولوژی ( CBC)3ml( 75×۱۳) EDTA-K3
   لوله هماتولوژی ( CBC)3ml( 75×۱۳) EDTA-k2
   لوله انعقادی(PT-PTT)1.8 mlسیترات سدیم
   لوله انعقادی(PT-PTT)2.7 ml( 75×۱۳) سیترات سدیم
   لوله هپارینه (۵ml( 100×۱۳ لیتیم هپارین
   لوله ESRدستگاهی (۱٫۶ml( 120×۸ سیترات سدیم ۸/۳%
   لوله ESRدستگاهی (۲٫۴ml( 75×۱۳ سیترات سدیم ۸/۳%
   لوله PRP 100×۱۶بدون ژل
   لوله PRP 100×۱۶ژلدار
   سوزن خون گیری سبز ۱۰۰ عددی
   سوزن خون گیری سیاه ۱۰۰ عددی
   هولدر شفاف
   پلیت cm6 یکبار مصرف استریل
   پلیت cm8 یکبار مصرف استریل
   پلیت cm10 یکبار مصرف استریل
   پلیت cm8 سه خانه یکبار مصرف استریل
   پیپت cc1 وcc 2
   پیپتcc 5 وcc 10
   پیپت پاستور پیرکس
   پیپت پاستور پلاستیکی cc1 مدرج
   نوار ادرار ACON 150 تستی ۱۱ پارامتری
   نوار ادرار آلمانی ۱۵۰ تستی آنالیتیکون۱۱ پارامتر
   نوار ادرار آلمانی ۱۵۰ تستی ۱۰ پارامتر کانورجنت
   اپلیکاتور بسته ۱۰۰ عددی
   سواپ ۱۰۰ عددی
   اپلیکاتور پلاستیکی بسته ۲۵۰ عددی
   پوار پیپت المانی
   سمپلر متغیر اپندروف المان
   سمپلر متغیر بایوهیت المان سری کامل
   محلول Rinse cc50 لیازیس
   محلول های تر جنت هیتاچی نیم لیتری
   محلول کلین هیتاچی نیم لیتری
   لام ۰۲ ساده چینی
   لامل ۵۰ × ۲۴ آلمانی
   محلول تراف RA1000
   سینی واکنش RA1000
   ظرف ادرار ۲۴ ساعته
   ظرف ادرار استریل
   یورین باتل 60 سی‌سی (پلی استارین) استریل
   یورین باتل 60 سی‌سی غیر استریل
   یورین باتل 90 سی‌سی (پلی استارین) استریل
   یورین باتل 90 سی‌سی (پلی استارین) غیر استریل
   بطری درب پیچ‌دار 100 سی‌سی
   بطری درب پیچ‌دار 250 سی‌سی
   بطری درب پیچ‌دار 500 سی‌سی
   بطری درب پیچ‌دار 1000 سی‌سی
   لوله ته مخروطی درب پیچ‌دار 15 سی‌سی
   لوله ته مخروطی درب پیچ‌دار 50 سی‌سی
   میکرو تیوپ 1.5
   میکرو تیوپ 2.5
   لیوان استول قاشقدار 60 سی‌سی
   ظرف مدفوع
   میکروپلیت ۹۶ خانه تخت
   میکروپلیت ۹۶ خانه U شکل نانک
   جعبه لام ۱۰۰ عددی
   لام ۰۵ چینی ۱ سر مات هر بسته
   لام دو سر مات چینی ۰۷ هر بسته
   لام ۰۹ سررنگی چینی
   لوله ونوجکت ۹سی سی لخته انگلیسی
   ظرف مخصوص جمع آوری دورریزهای آلوده ۱٫۹ lit
   ظرف مخصوص جمع آوری دورریزهای آلوده ۵ lit
   میکرووت مخصوص ESR کودکان (میکرووت CB 200)
   رک مخصوص ESR کودکان با درجه بندی
   تورنیکت خونگیری – قابل اجرا تنها با یک دست
   پریپیرتیوب (CBC) EDTA K3 2ml
   لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۲ml (PT-PTT)
   لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۵ml (PT-PTT)
   لوله خون آماده (پلاسما لیتیوم هپارین) ۴/۵ml
   ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته مدرج ۲٫۵ lit
   ظرف ادرار ۱۰۰ mlدرب پیچدار استریل با لیبل ایمنی
   ظرف مدفوع با درب پیچدار- غیر استریل پلی پروپیلین
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل
   فالکون تیوپ مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل فوم
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل ایستا
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۳۰ml استریل
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۲۵ml استریل ایستا
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml
   لوله سانتریفیوژ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵mlاستریل
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml استریل فوم
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
   فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
   لوله فلوسایتومتری ۵ml مدرج استریل
   کدهای رنگی برای لوله های ۱۵ml درب پیچدار
   در رنگهای (سبز-آبی-قرمز-سفید)
   میکروتیوب ۱٫۵ml بدون درب
   میکروتیوب ۰٫۵ml با درب فشاری
   میکروتیوب ۱٫۵ml با درب فشاری
   میکروتیوب ۲ml با درب فشاری
   میکروتیوب ۵ml با درب فشاری
   میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچدار
   میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچدار
   میکروتیوب ۲ml با درب پیچدار
   میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچداراستریل
   میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچداراستریل
   میکروتیوب ۲ml با درب پیچداراستریل
   کدهای رنگی برای میکروتیوبهای درب پیچدار
   رک میکروتیوب ۱/۵ ml (24 خانه)
   رک میکروتیوب ۰/۵ ml درب دار (۹۸ خانه)
   کرایوتیوب مدرج ۲ml اینترنال
   میکروتیوب Thin wall 0.2 ml PCR
   میکروتیوب Thin wall 0.5 ml PCR
   نوک سمپلر فیلتر دار کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
   نوک سمپلر فیلتر دار زرد ۲۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
   نوک سمپلر فیلتر دارزرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
   نوک سمپلر فیلتر دار آبی ۱۰۰۰ لاندا (رک ۱۰۰ عددی)
   نوک سمپلر کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶عددی)
   نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶*۵ عددی)
   نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا (۱۰۰عددی)
   نوک سمپلر کریستالی بلند۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
   نوک سمپلر کریستالی کوتاه۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
   نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
   نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
   رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
   رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱ ml
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲۵ ml
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱ ml(دسته بندی ۲۵عددی)
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
   پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
   پیپت فیلر دستی M-Sarpette
   فیلتر برای پیپت فیلردستی
   آدابتور سیلیکون برای پیپت فیلر
   پوآر اتومات
   فیلتر برای پیپت فیلر اتومات
   پیپت پاستور ۱ml
   پیپت پاستور ۳٫۵ml
   پیپت پاستور ۳٫۵ml استریل
   پتری دیش
   لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
   لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
   فلاسک کشتml50 بدون فیلتر استریل
   فلاسک کشتml250 بدون فیلتر استریل
   فلاسک کشتml650 بدون فیلتر استریل
   پلیت کشت ۹۶ خانه درب دار ته صاف و ته U استریل
   پلیت کشت ۲۴ خانه درب دار ته صاف استریل
   پلیت کشت ۶ خانه درب دار ته صاف استریل
   پلیت۹۶ خانه ته صاف
   پلیت ۹۶ خانه V
   پلیت ۹۶ خانه U
   درب برا ی پلیت های ۹۶ خانه
   پلیت ترازاکی ۶۰ خانه استریل
   ظرف کشت بافت ۱۰*۳۵ استریل
   ظرف کشت بافت ۱۰*۶۰ استریل
   ظرف کشت بافت ۱۰*۱۰۰ استریل
   رولر باتل
   سل اسکراپر کوچک cm 25
   سل اسکراپر کوچک cm 39
   فیلتر سرنگی ۲/۰ میکرومتر
   فیلتر سرنگی ۴۵/۰ میکرومتر
   سمی میکروکووت ۶۰۰ لاندا – اکریلیک
   کووت ۴ml – اکریلیک
   کووت ml 8- پلی استایرن
   میکروکووت UV (Free DNA ,RNA)
   کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۱۷
   کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۰۴
   کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
   کووت اتوآنالیزر کوباس
   کاپ سمپل اتوآنالیزر ۰٫۳ ml
   دیش رک ۸۰
   رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۵ میلیمتر
   رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۰ میلیمتر
   باتل ریجنت ۴ml اتوآنالیزر کوباس
   باتل ریجنت ۱۰ml اتوآنالیزر کوباس
   باتل ریجنت ۱۵ml اتوآنالیزر کوباس
   باتل ریجنت ۳۵ml اتوآنالیزر کوباس
   تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
   تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
   محلول تیپ کلینر اتوآنالیزر کوباس
   پراب سمپل کوباس پلاس CC
   پراب ریجنت
   سوزن دستگاه کوباس کلاسیک
   سوزن دستگاه کوباس S
   رک سمپل
   رک ریجنت
   آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۱۷
   سینی سمپل هیتاچی ۷۱۷
   سیتی ریجنت هیتاچی ۷۱۷
   پدل استایرر هیتاچی
   باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۱۷
   باتل ریجنت ml100 هیتاچی ۷۱۷
   آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۰۴
   سینی سمپل هیتاچی ۷۰۴
   سینی ریجنت هیتاچی ۷۰۴
   باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۰۴
   لامپ فتومتر هیتاچی ۷۱۷،۷۰۴
   پدل استایرر هیتاچی ۹۰۲
   کاپ سمپل اتوآنالیزر Kone 1.5ml
   کاپ سمپل اتوآنالیزر Kone 0.5 ml
   کاپ سمپل اتوآنالیزر کوبلس
   کاپ سمپل اتوآنالیزر هیتاچی۲ml
   درب کاپ اتوآنالیزر هیتاچی ۲ml
   کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
   کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
   کاپ سمپل اتوآنالیزر سلکترا
   کاپ سمپل سل کانتر Beckman Coulter
   ویال غیر شفاف ۲۰ml درب پیچدار
   Pen واترپروف مخصوص نوشتن روی تیوبهای پلاستیکی
   لوله و ظروف مخصوص پست و حمل و نقل در سایزهای متفاوت
   دیش رک ۵۰
   محلول اکستران(هایترجنت) مخصوص اتوآنالیزر هیتاچی ۲٫۵ lit
   رزین
   کاغذ cm 8
   کاغذ cm 108
   کاغذ cm 110
   کاغذ cm 59
   فیلتر ۱ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
   فیلتر ۵ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
   فیلتر کربن اکتیو جهت دستگاه دیونایزر
   فیلتر کربن بلاک جهت دستگاه دیونایزر
   و طیف وسیعی از اقلام دیگر . . . . . .

   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : وظیفه
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/07/03
    تاریخ بروزرسانی : 1394/07/03
    تاریخ انقضا : 1394/10/04
    آدرس : بزرگراه نواب ، جنب پل کمیل ، مجتمع کالای پزشکی ایران ، ساختمان افرا ، طبقه همکف ، واحد 1 55434042 55434193 09122338368


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
   • 1396/06/29
   • شرکت بازرگانی بهساز عرشیان دارو
    شرکت بازرگانی بهساز عرشیان دارو دارای مجموعه ای متخصص و متبحر و قابل اعتماد در عرضه ی مواد شیمیایی و ...
    شرکت بازرگانی بهساز عرشیان دارو , فارس , 09172480046
   • 1396/05/14
   • مولاژ و مانکن های تخصصی
    مولاژو مانکنهای تخصصی مواد شیمیایی لام های آماده آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی www ...
    نانو زیست , تهران , 09128240262
   • 1396/05/13
   • موخوره گیر دوموتوره
    موخوره گیر دو موتوره 09330683592 www.rabocom.ir خرید از سایت رابوکام telegram.me/rabocom ...
    رادرابوتجارت , تهران , 09330683592
   • 1396/05/04
   • مانکن تخصصی پرستاری مرد
    مانکن تخصصی پرستاری یمرد کاملا شبیه سازی شده با آناتومی و اندامهای داخلی بدن انسان دارای علائم حیات ...
    بهروز نصیری , تهران , 09126183493
   • 1396/05/03
   • فروش کیت های تست اعتیاد
    انواع برند های معتبر ایرانی ، چینی و آمریکایی تست اعتیاد آمفتامین (تست شیشه و کریستال) تست اعتیاد ...
    حسن ستوده , تهران , 09362565232
   • 1396/05/02
   • يونيت ZEMER
    صندلي دندانپزشكي زيمر ZEMER دو مدل شيلنگ از بالا و پايين داراي ساكشن آبي و جراحي (هوايي) ...
    علی تاج الدین , خراسان رضوی , 09151020870
   • 1396/05/01
   • لوپ ذره بيني مدل MG81001-H
    داراي 5 لنز با بزرگنمايي هاي مختلف بوده كه مي توان آن ها را به صورت تركيبي قرار داد و بزرگنمايي ...
    علی تاج الدین , خراسان رضوی , 09151020870
   • 1396/04/27
   • التراسونیک دنتین
    تمیزکننده اولتراسونیک دنتین حمام اولتراسونیک یک دستگاه تمیز کننده اولتراسونیک dentine (فراز مه ...
    علی تاج الدین , خراسان رضوی , 09151020870
   • 1396/04/20
   • مانکن فروشی سی پی آر
    مانکن فروشی سی پی آر توسط شرکت کیمیاگران جوان با قابلیت استفاده در مراکز آموزشی, پزشکی, بیمارستانی و ...
    بهروز نصیری , تهران , 09126183493
   • 1396/04/01
   • دستگاه دایود الکسVikini Alex Diode
    دستگاه لیزر دایود الکس ویکینی Vikini Alexandrite Diode Laser اولین لیزر ترکیبی الکساندرایت و دایود د ...
    پیشرو طب پرشیا - pishro teb persia , تهران , 021.86029378
   • 1396/04/01
   • خرید ویبراتور ژل و بوتاکس
    ویبراتور برای جلوگیری از درد حین تزریق بوتاکس و ژل... برای اطلاعات بیشتر با شماره های 09362715699 ، ...
    شاهرخ , تهران , 09362715699
   • 1396/03/30
   • مانکن احیاء قلبی و ریوی (سی پی آر)
    مانکن احیا قلبی و ریوی (سی پی آر) جهت اموزش cpr بر روی انسان بزرگ و کودک می باشد این مانکن دارای گا ...
    بهروز نصیری , تهران , 09126183493