درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • صنعت :: مواد شیمیایی
  • وارد کننده مواد شیمیایی مرک المان

   ردیف نام محصول قیمت کالا(ریال)
   1 آب اکسیژنه – 5/2 لیتری
   2 آلفا نفتول – 250 گرمی
   3 آلفا نفتیل امین – 100 گرمی
   4 آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی
   5 آلومینیوم نیترات بدون آب - 1 کیلویی
   6 آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی
   7 آمونیاک 25% – 2،5 لیتری
   8 آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) – 1 کیلویی
   9 آمونیوم استات – 1 کیلویی
   10 آمونیوم آیرونII سولفات – 1 کیلویی
   11 آمونیوم ایرون III سولفات
   12 آمونیوم سولفات – 1 کیلویی
   13 آمونیوم کربنات – 250 گرمی
   14 آمونیوم بی کربنات – 5 کیلویی
   15 اتیل استات – 2،5 لیتری
   16 آمونیوم کلراید – 5 کیلویی
   17 آمونیوم مونو و انادات – 100 گرمی
   18 آمونیوم نیترات – 1 کیلویی
   19 آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه – 1 کیلویی
   20 دی آمونیوم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
   21 آمونیوم دی هیدروژن فسفات – 500 گرمی
   22 آمینو آنتی پیرین – 10 گرمی
   23 آمینو نفتول سولفونیک اسید – 250 گرمی
   24 آلیزارین رد – 100 گرمی
   25 آنیلین – 1 لیتری
   26 آیرون II کلرید 4 آبه – 1 کیلویی
   27 آیرون II سولفات 7 آبه - 1 کیلویی
   28 آیرون III نیترات –1 کیلویی
   29 اتانول (الکل اتیلیک)– 2،5 لیتری
   30 اتیلن گلیکول– 2،5 لیتری
   31 اتیل آمین هیدروکلراید – 250 گرمی
   32 اتیل متیل کتون– 2،5 لیتری
   33 استارچ (نشاسته) – 1 کیلویی
   34 استیل استون – 1 لیتری
   35 استوفنون- 1 لیتری
   36 استن– 2،5 لیتری
   37 استونیتریل (کرماتوگرافی) – 2،5 لیتری
   38 اسپکتروملت A14 کمک ذوب- 1 کیلویی
   39 اسپکتروملت A10 کمک ذوب - 1 کیلویی
   40 اسید استیک گلاسیالpa – 2،5 لیتری
   41 اسید اولئیک – 1 لیتری
   42 اسید اسپارتیک – 1 کیلویی
   43 اسید اگزالیک 2آبه – 1 کیلویی
   44 اسید اوریک – 100 گرمی
   45 اسید پریودیک – 100 گرمی
   46 اسید بنزوئیک – 1 کیلویی
   47 اسید بوریک – 5 کیلویی
   48 اسید تارتاریک – 1 کیلویی
   49 اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری
   50 اسید پیکریک– 500 گرمی
   51 اسید سولفوریک – 2،5 لیتری
   52 اسید سالسیلیک – 100 گرمی
   53 اسید سولفو سالسیلیک – 1 کیلویی
   54 اسید سولفانیلیک – 100 گرمی
   55 اسید سالیسیلیک – 1 کیلویی
   56 اسید سیتریک – 5 کیلویی
   57 اسید فسفریک – 2،5 لیتری
   58 اسید فلوریدریک – 2،5 لیتری
   59 اسید فورمیک – 2،5 لیتری
   60 اسید فتالیک – 1 کیلویی
   61 اسید فیتیک - 25گرمی
   62 اسید گلوتامیک – 100 گرم
   63 اسید لاکتیک – 2،5 لیتری
   64 اسیدهیدروکلریک – 2،5 لیتری ( اسید کلریدریک )
   65 اسید نیتریک – 2،5 لیتری
   66 اسید متا فسفریک – 500 گرمی
   67 اسید مالئیک – 1 کیلویی
   68 استایرن – 1 لیتری
   69 استامید – 100 گرمی
   70 اریوکروم بلک تی – 100 گرمی
   71 اکسیداز – 10 گرمی
   72 اکسید مس – 50 گرمی
   73 ال سیستنین هیدرو کلراید – 25 گرمی
   74 ال پرولین – 10 گرمی
   75 ال آلانین – 25 گرمی
   76 ال آرژنین – 100 گرمی
   77 ال آرابینوز – 25 گرمی
   78 اریکروم بلک تی – 25 گرمی
   79 اکریل آمید – 500 گرمی
   80 اورانیل استات – 100 گرمی
   81 ان آمیل الکل – 2،5 لیتری
   82 انتلان - 500 میلی
   83 ان پنتان – 1 لیتری
   84 ان هپتان – 1 لیتری
   85 ان نفتیل آمین – 100 گرمی
   86 ان هگزان – 2،5 لیتری
   87 آنتراسین – 100گرمی
   88 اوره مرک آلمان – 1 کیلویی
   89 اورنج جی – 25 گرمی
   90 ائوزین بلو – 100 گرمی
   91 ایزوبوتیل متیل کتون – 2،5 لیتری
   92 ایزو آمیل الکل – 2،5 لیتری
   93 ایزو بوتانل – 1 لیتری
   94 ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری
   95 ایندول – 100 گرمی
   96 ایندول استیک اسید – 100 گرمی
   97 ایندول بوتیریک اسید – 10 گرمی
   98 ایندیم کلراید – 10 گرمی
   99 اورسینول – 5 گرمی
   100 باریم کلراید 2 آبه – 1 کیلویی
   101 باریم پراکساید – 1 کیلویی
   102 باریم استات – 1 کیلویی
   103 باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید – 5 گرمی
   104 باریم سولفات – 5 کیلویی
   105 بافر PH1 – 1 لیتری
   106 برم – 1 لیتری
   107 برومو تیمول بلو -25 گرمی
   108 بروسین سولفات – 25گرمی
   109 برموفنل بلو – 25 گرمی
   110 برموکروزول گرین – 5 گرمی
   111 برومو کروزول رد – 5 گرمی
   112 بنزوئیل پر اکساید – 250 گرمی
   113 بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرمی
   114 بنزیل الکل – 2.5 لیتری
   115 برومید پتاسیم – 1 کیلویی
   116 برومو بنزن – 250 میلی لیتری
   117 1- بوتانل – 2،5 لیتری
   118 2- بوتانل - 2،5 لیتری
   119 بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی – 1 کیلویی
   120 بوتیل استات – 2،5 لیتری
   121 بوتیل الکل – 2.5 لیتری
   122 بورسین – 25 گرمی
   123 بنزآلدئید – 2،5 لیتری
   124 بنزوفنل – 250 گرمی
   125 بتا نفتول – 1 کیلویی
   126 بی فنیل امید – 1 کیلویی
   127 تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی
   128 تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی
   129 تترا متیل بنزودین – 1 لیتری
   130 تترا هیدروفوران – 2،5 لیتری
   131 ترایتون X100 – 1 لیتری
   132 تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی
   133 تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی
   134 تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9%
   135 تری اتیل آمین – 2.5 لیتری
   136 تریپان بلو – 5 گرمی
   137 تریپسین – 100 گرمی
   138 تلوریت پتاسیم – 25 گرمی
   139 تولوئن – 2،5 لیتری
   140 تویین20 – 1 لیتری
   141 تویین 80 – 1 لیتری
   142 تیامین – 250 گرمی
   143 تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی
   144 تیترازول بافر 4 – آمپول
   145 تیترازول بافر 7 – آمپول
   146 تیترازول سود 1 نرمال – آمپول
   147 تیترازول سود 1/0 نرمال - آمپول
   148 تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال – آمپول
   149 تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول
   150 تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول
   151 تیترازول ید 1،. نرمال – آمپول
   152 تیترازول EDTA 1/0 نرمال – آمپول
   153 تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال – آمپول
   154 تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال – آمپول
   155 تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال
   156 تیو سیانات امونیوم – 1 کیلویی
   157 تیمول بلو – 25 گرمی
   158 تیوسیانات جیوه – 25 گرمی
   159 پارافین – 2،5 لیتری
   160 پارانیتروآنیلین – 1 کیلویی
   161 پیرازین – 100 گرمی
   162 پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی
   163 پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی
   164 پترولیوم بنزن – 5 لیتری
   165 1- پروپانل – 2،5 لیتری
   166 2- پروپانل – 2،5 لیتری
   167 پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی
   168 پتاسیم کرومات – 1 کیلویی
   169 پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی
   170 پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی
   171 پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی
   172 پتاسیم پریدات – 10 گرمی
   173 پتاسیم سیترات – 5 کیلویی
   174 پتاسیم پرسولفات – 1 کیلویی
   175 پتاسیم کرومات – 250 گرمی
   176 پتاسیم کرومات - 1 کیلویی
   177 پتاسیم کلراید – 1 کیلویی
   178 پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی
   179 دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی
   180 پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی
   181 پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی
   182 پتاسیم کربنات – 1کیلویی
   183 پتاسیم سولفات – 1کیلویی
   184 پتاسیم نیترات – 1کیلویی
   185 پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی
   186 پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی
   187 پتاسیم هیدروژن کربنات –1 کیلویی
   188 پتاسیم یدات – 500 گرمی
   189 پتاسیم یدید – 250 گرمی
   190 پرولین – 10 گرمی
   191 پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی
   192 پروپیلن گلیکول – 1 لیتری
   193 پودر مس – 250 گرمی
   194 دی اتیل اتر – 5 لیتری
   195 دی اتیل امین – 1 لیتری
   196 دی استیل منوکسیم – 100 گرمی
   197 دی اکسان – 1 لیتری
   198 دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی
   199 دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی
   200 دی کلرومتان – 2،5 لیتری
   201 دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری
   202 دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری
   203 دی متیل فرمامید – 2،5 لیتری
   204 سدیم تیو سولفات – 2،5 کیلویی
   205 دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم
   206 دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی
   207 دی سولفین بلو – 25 گرمی
   208 دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی
   209 دی فنیل آمین – 100 گرمی
   210 رایت – 25 گرمی
   211 روغن صدر – 500 میلی
   212 روغن امرسیون – 100 میلی
   213 روغن سیلیکون – 100 میلی
   214 روی سولفات – 1 کیلو
   215 روی – 1 کیلویی
   216 روی نیترات – 250 گرمی
   217 رزورسینول – 100 گرم
   218 زایلن سیانول – 5 گرمی
   219 زیر کونیوم دی اکساید – 250 گرمی
   220 زیرکونیوم سیلیکات – 1 کیلویی
   221 ژلاتین – 1 کیلویی
   222 ساکاروز – 1 کیلویی
   223 ستاولن – 100 گرمی
   224 ستیل الکل – 20 کیلویی
   225 سدیم ازاید – 100 گرمی
   226 سدیم استات – 1 کیلویی
   227 سدیم ارسنیت – 1 لیتر
   228 سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی
   229 سدیم پرومید – 1 کیلویی
   230 سدیم بوروهیدرید – 100 گرم
   231 سدیم بی کربنات – 500گرمی
   232 سدیم سولفید – 1 کیلویی
   233 سدیم بنزوات – 25 کیلویی
   234 سدیم دی کرومات – 1 کیلویی
   235 سدیم پرسولفات – 1 کیلویی
   236 سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی
   237 سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی
   238 سدیم پراکسید – 100 گرمی
   239 سیلیکاژل TLC1 – 3 بسته
   240 سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
   241 سدیم دی تیونیت – 500 گرمی
   242 دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی
   243 سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی
   244 سدیم سولفات10 آبه – 5/2 کیلویی
   245 سدیم سولفیت – 1 کیلویی
   246 سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری
   247 دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی
   248 تری سدیم سیترات 10 آبه – 1 کیلویی
   249 تری سدیم فسفات – 1 کیلویی
   250 دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی
   251 سدیم فلوراید – 1 کیلویی
   252 سدیم کربنات – 1 کیلویی
   253 سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی
   254 سدیم متا پریدات – 50 گرمی
   255 سدیم نیترات – 1 کیلویی
   256 سدیم نیتریت- 1 کیلویی
   257 سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی
   258 سرب استات – 1 کیلویی
   259 سدیم یدید – 250 گرمی
   260 سرب نیترات – 1 کیلویی
   261 سرب اکساید – بسته 5 کیلویی
   262 سریم فلوراید – 100 گرمی
   263 سولفولان – 250 میلی لیتری
   264 سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری
   265 سیلیکاژل – 1 کیلویی
   266 سیلیسیم کربید BDH – 500 گرمی
   267 فایکول – 5 گرمی
   268 فرمالین – 2،5 لیتری
   269 فروکتوز – 100 گرمی
   270 پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی
   271 فلوکسین B – 10 گرمی
   272 فنانترولین – 25 گرمی
   273 اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی
   274 فنل – 1 کیلو
   275 فنل فتالین – 100 گرمی
   276 فنیل آنالین – 25 گرمی
   277 فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی
   278 فوشین بازیک – 100 گرمی
   279 فوشین اسیدی – 25 گرمی
   280 فرکتوز – 1 کیلویی
   281 فورفورال – 1 لیتری
   282 قلع پودر – 10 گرمی
   283 کادمیوم سولفات – 100 گرمی
   284 کادمیوم استات 2 ابه- 100 گرمی
   285 کارل فیشر – 1 لیتری
   286 کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی
   287 کلسیم استات – 1 کیلو
   288 کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی
   289 کلسیم اکساید – 500 گرمی
   290 کلسیم فلوراید – 250 گرمی
   291 کلروفرم – 2،5 لیتری
   292 کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری
   293 کینولین – 1 لیتری
   294 کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی
   295 کلرو بنزن – 1 لیتری
   296 کلرید استرانسیوم 6 آبه –250 گرمی
   297 کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی
   298 کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو
   299 کلرید باریم – 1 کیلویی
   300 کلرید روی – 1 کیلویی
   301 کلرید زیرکونیوم – 250 گرمی
   302 کلرید سدیم – 1 کیلویی
   303 کلرید سرب – 100 گرمی
   304 کلرید مس II – 1 کیلویی
   305 کلرید طلا – 1 گرمی
   306 کلرید کلسیم – 1 کیلویی
   307 کلرید لیتیوم – 100 گرمی
   308 کلرید کروم II – 500 گرمی
   309 کلرید کبالت II – 100 گرمی
   310 کلرید نیکل – 250 گرمی
   311 کلرید منگنز – 1 کیلویی
   312 کلرید منیزیم- 1 کیلویی
   313 کلرید قلع II – 1 کیلویی
   314 کربنات کلسیم- 1 کیلویی
   315 کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی
   316 کریستال ویولت – 25 گرمی
   317 کربن دی سولفید – 1 کیلویی
   318 کوپر (مس) – 1 کیلویی
   319 کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی
   320 کوپر (مس) پیرو فسفات – 1 کیلویی
   321 کنگورد – 25 گرمی
   322 گلوکز – 1 کیلویی
   323 گلوبولین – 5 گرمی
   324 گریس سیلیکون – 100 گرمی
   325 گزیلن – 2،5 لیتری
   326 گزیلن اورنج – 5 گرمی
   327 گیمسا – 100 گرمی
   328 لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی
   329 لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی
   330 لیتموس – 100 گرمی
   331 لیتیم تترا بورات – 1 کیلویی
   332 لیتیوم نیترات – 1 کیلویی
   333 لوسین – 25 گرمی
   334 مالتوز – 100 گرمی
   335 مالاشیت گرین – 100 گرمی
   336 متانل – 2،5 لیتری
   337 متانل pa – 2،5 لیتری
   338 متانل کروماتوگرافی – 2،5 لیتری
   339 متانل خشک کروماتوگرافی – 2،5 لیتری
   340 متیل اورنج – 100 گرمی
   341 متیل رد – 100 گرمی
   342 متیل بلو – 100 گرمی
   343 متیل بنزوات – 1 لیتری
   344 متیل آنیلین – 1 لیتری
   345 متیونین – 25 گرمی
   346 مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی
   347 مرکوری(جیوه) سولفات – 250گرمی
   348 مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی
   349 مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی
   350 منیزیم سولفات – 2،5کیلویی
   351 منیزیم – 250 گرمی
   352 منگنز سولفات – 1 کیلویی
   353 موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی
   354 مورین – 5 گرمی
   355 مونو کلسیم فسفا ت – 500 گرمی
   356 نسلر A – 500 میلی
   357 نفتالین – 1 کیلو
   358 نیترات بیسموت – 250 گرمی
   359 نیکل II نیترات – 1 کیلویی
   360 نیکل اکسید – 100 گرمی
   361 نیتروبنزن – 1 لیتری
   362 نین هیدرین – 10 گرمی
   363 ویولت دوژانسیون – 25 گرمی
   364 هپارین – 1 ویال
   365 هگزا متیلن تترامین - 1کیلویی
   366 هماتوکسیلین مایع – 2،5 لیتری
   367 هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر
   368 هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی
   369 هیامین – 1 لیتری
   370 هیستیدین – 25 گرمی
   371 هیدرازین سولفات – 250 گرمی
   372 ید – 100 گرمی
   373 EDTA – 1 کیلویی
   374 EDTA – 25 کیلویی
   375 EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی
   376 سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی
   377 سیلیکاژل TLC – 1 بسته
   378 بافر پ هاش 10 – 100 cc
   379 بافر پ هاش 4 – 100 cc
   380 بافر پ هاش 7 – 100 cc
   381 پودر گلوکز با طعم نوشابه – 50gr
   382 پودر گلوکز با طعم نوشابه – 75 gr
   383 تلوریت پتاسیم – 0.5 gr
   384 محیط کشت MRVP – 250 cc
   385 محیط کشت SIM – 250 cc
   386 محیط کشت SS آگار – 250 cc
   387 محیط کشت TCBS – 250 cc
   388 محیط کشت TSI – 250 cc
   389 محیط کشت ای ام بی آگار EMB – 1000 cc
   390 محیط کشت اوره آگار همراه اوره – 100 cc
   391 محیط کشت اوره براث همراه اوره – 100 cc
   392 محیط کشت بایل اسکولین آگار – 250 cc
   393 محیط کشت بلاد آگار – 1000 cc
   394 محیط کشت تیوگلیکولات - 250 cc
   395 محیط کشت خون اطفال و بزرگسال – 20 cc
   396 محیط کشت سیمون سیترات – 250 cc
   397 محیط کشت سابرود دکتروز آگار – 250 cc
   398 محیط کشت سلنیت اف – 250 cc
   399 محیط کشت لیزین آیرون آگار – 250 cc
   400 محیط کشت مانیتول سالت آگار – 250 cc
   401 محیط کشت مولر هینتون آگار – 500 cc
   402 محیط کشت مکانکی آگار – 500 cc
   403 محیط کشت نوترینت آگار – 500 cc
   404 نوشابه گلوکز – 240 cc
   405 نوشابه گلوکز – 1000 cc
   406 نوشابه گلوکز – 600 cc
   407 کیت PTT مایع وارداتی – 160 Test
   408 کیت تجزیه سنگهای ادراری – 100 Test
   409 کیت تجزیه سنگهای ادراری – 50 Test
   410 کیت تعیین خون مخفی – 50Test
   411 کیت جی سیکس پی دی – 20 Test
   412 کیت جی سیکس پی دی فلورسنت – 40 Test
   413 کیت فنیل کتنوری کیفی – 20 Test
   414 کیت هموگلوبین A1C – 50 Test
   415 PT 10ml
   416 PT 4ml
   417 PTT 10ml
   418 PTT 4ml
   419 کنترل LEVEL 1
   420 کنترل LEVEL 2
   421 کنترل LEVEL 3
   422 15min BHCG 96Tests
   423 T4 192
   424 TSH 192 TESTS
   425 آلبومین توتال
   426 کیت a آمیلاز
   427 کیت a آمیلاز (SL)
   428 کیت ALT (SL)
   429 کیت AST (SL)
   430 کیت CK – MB (SL )
   431 کیت HDL – کلسترول (SL)
   432 کیت LDH – P (SL)
   433 کیت NAC – CK – (SL)
   434 کیت TIBC
   435 کیت آلکالین فسفاتاز (SL)
   436 کیت آهن
   437 کیت اسید اوریک
   438 کیت اسید اوریک آنزیمی
   439 کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک
   440 کیت اوره – اس
   441 کیت اوره آنزیمی (UV)
   442 کیت بیلیروبین توتال
   443 کیت بیلیروبین دایرکت
   444 کیت تری گلیسیرید (SL
   445 کیت توتال پروتئین(SL)
   446 کیت جی او تی / جی پی
   447 کیت جی تی (SL)
   448 کیت فسفر معدنی
   449 کیت فسفر معدنی (UV)
   450 کیت گاما جی تی
   451 کیت گلوکز (SL)
   452 کیت منیزیم
   453 کیت کراتی نین
   454 کیت کلراید
   455 کیت کلسیم
   456 کیت کلسیم ARSENAZO
   457 کیت کلسیم CPC/AMP
   458 کیت کلسترول (SL)
   459 کیت کولین استراز
   460 کیت کولین استراز (SL)
   461 ایزوتون دیف گالن 4 لیتری
   462 ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری
   463 ایزوتون ساده گالن 4 لیتری
   464 ایزوتون میندری گالن 4 لیتری
   465 اسید اوریک 250
   466 اسید اوریک 500
   467 استاندارد بیلیروبین
   468 الکالن فسفاتاز 80
   469 اوره 250
   470 بیلیروبین 500
   471 تری گلیسیرید 250
   472 تری گلیسیرید 500
   473 رینز سلوسون گالن 1 لیتری
   474 فسفر 500
   475 گلوکز 250
   476 گلوکز 500
   477 لایز 130
   478 لایز KX21 بطری نیم لیتری
   479 لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری
   480 لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری
   481 لایز سفید گالن 1 لیتری
   482 لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری
   483 محلول رینز گالن 4 لیتری
   484 محلول کلین گالن 4 لیتری
   485 کیت HDL کلسترول
   486 کیت LDH لیوفیلیز 100
   487 کیت SGOT پایدار 125
   488 کیت SGOT لیوفیلیزه 80
   489 کیت SGPT پایدار 125
   490 کیت SGPT لیوفیلیزه 80
   491 کراتینین 250
   492 کراتنین کیناز 100
   493 کراتنین کیناز 125
   494 کلسیم 250 سی سی
   495 کلسترول 250
   496 کلسترول 500
   497 ایزوتون دیف گالن 4 لیتری
   498 ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری
   499 ایزوتون ساده گالن 4 لیتری
   500 ایزوتون میندری گالن 4 لیتری
   501 اسید اوریک 250
   502 اسید اوریک 500
   503 استاندارد بیلیروبین
   504 الکالن فسفاتاز 80
   505 اوره 250
   506 بیلیروبین 500
   507 تری گلیسیرید 250
   508 تری گلیسیرید 500
   509 رینز سلوسون گالن 1 لیتری
   510 فسفر 500
   511 گلوکز 250
   512 گلوکز 500
   513 لایز 130
   514 لایز KX21 بطری نیم لیتری
   515 لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری
   516 لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری
   517 لایز سفید گالن 1 لیتری
   518 لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری
   519 محلول رینز گالن 4 لیتری
   520 محلول کلین گالن 4 لیتری
   521 کیت HDL کلسترول
   522 کیت LDH لیوفیلیز 100
   523 کیت SGOT پایدار 125
   524 کیت SGOT لیوفیلیزه 80
   525 کیت SGPT پایدار 125
   526 کیت SGPT لیوفیلیزه 80
   527 کراتینین 250
   528 کراتنین کیناز 100
   529 کراتنین کیناز 125
   530 کلسیم 250 سی سی
   531 کلسترول 250
   532 کلسترول 500
   533 15min BHCG 96Tests
   534 T4 192
   535 TSH 192 TESTS
   536 آلبومین توتال
   537 کیت a آمیلاز
   538 کیت a آمیلاز (SL)
   539 کیت ALT (SL)
   540 کیت AST (SL)
   541 کیت CK – MB (SL )
   542 کیت HDL – کلسترول (SL)
   543 کیت LDH – P (SL)
   544 کیت NAC – CK – (SL)
   545 کیت TIBC
   546 کیت آلکالین فسفاتاز (SL)
   547 کیت آهن
   548 کیت اسید اوریک
   549 کیت اسید اوریک آنزیمی
   550 کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک
   551 کیت اوره – اس
   552 کیت اوره آنزیمی (UV)
   553 کیت بیلیروبین توتال
   554 کیت بیلیروبین دایرکت
   555 کیت تری گلیسیرید (SL
   556 کیت توتال پروتئین(SL)
   557 کیت جی او تی / جی پی
   558 کیت جی تی (SL)
   559 کیت فسفر معدنی
   560 کیت فسفر معدنی (UV)
   561 کیت گاما جی تی
   562 کیت گلوکز (SL)
   563 کیت منیزیم
   564 کیت کراتی نین
   565 کیت کلراید
   566 کیت کلسیم
   567 کیت کلسیم ARSENAZO
   568 کیت کلسیم CPC/AMP
   569 کیت کلسترول (SL)
   570 کیت کولین استراز
   571 کیت کولین استراز (SL)
   572 اتیلن دی آمین – 1 کیلویی Titriplex
   573 اتیلن دی آمین تترا استیک – 1 کیلوییTitriplex
   574 سولفات نیکل- 100 گرمی
   575 کلرید قلع – 100 گرمی
   576 متیل اورانژ-25 گرمی
   577 دی اتیل آمین – 1 لیتری
   578 اسید بنزوئیک – 250 گرمی
   579 محلول استاندارد فلوراید – تیترازول
   580 اسید کلریدریک – تیترازول
   581 تتراهیدروفوران – THF – 1000 سی سی
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : بابک مسیحی
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/08/25
    تاریخ بروزرسانی : 1394/08/25
    تاریخ انقضا : 1394/11/26
    آدرس : سیدخندان .سهروردی شمالی
    قیمت : 0000 (ریال)


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های مواد شیمیایی
   • 1395/02/12
   • کاربید تیتانیوم(Tic)
    فروش پودر کاربید تیتانوم (TiC) طبق آنالیز محصول تولیدی کشور اکراین مقدار در تناژ قابل توجه انت ...
    سیدهاشمی , آذربایجان شرقی , 09303911245
   • 1395/10/26
   • قالب سازی
    قالب سازی فن آور پلاستیک طراح و سازنده قالب های صنعتی و خانگی در بالاترین کیفیت با به کار گیری جدید ...
    هادی احدی , تهران , 09121936484
   • 1396/06/20
   • سدیم اسید پیروفسفات Sodium pyrophosphate acid
    ماده‌‌اي است نسبتاً اسيدي با ۴/۱ = PH و خاصيت بافري وتصفيه‌‌کنندگي که از آن به‌‌عنوان يک مادۀ نگهدار ...
    مهندس گیلاردیان , تهران , 33982748
   • 1396/06/16
   • گریس آلوانیا ای پی 2
    روغن های موتور گازسوز شل گریس صنعتی شل(Shell Greases) عرضه کننده روغن و گریس شل در ایران روغن موت ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن شل رفریجریتر اس4 اف ار اف 68
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنهای صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن MOBIL- Mobil DTE 11M
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن موبیل دلواک 1 5W-40
    روغن های دنده شل:(Shell Gear oils) روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils) روغن غذائی شل:(Shell F ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن شل توربو تی 68
    به نام ایزد دانا شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی م ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • پخش عمده انواع گریس های صنعتی
    روغن شل روانکارهای شل روانکارهای صنعتی شل موبیل توتال روغن توتال فروش روغن توتال گریس توتال گر ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • شرکت روانکاران جهان دیده
    بنام ایزد دانا شرکت روانکاران جهان دیده مدیرفروش و بازرگانی مهندس جهانگیر هنرور 09122128617 رو ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن موتور دیزلی راه آهن شل
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/05/31
   • ولاستونيت
    سيليکات کلسيم سوزني است . مورد مصرف در صنايع کاشي و سراميک و لعاب لنت ترمز و بتن مهندس عباسيان 0 ...
    سمانه عباسیان , تهران , 09212710417
   • 1396/05/31
   • پودر آهن
    پودر آهن موجود مورد نياز صنايع لنت - الکترود سازي - ريختگري با درصد خلوص بالا مهندس عباسيان ...
    سمانه عباسیان , تهران , 09212710417