درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • کامپیوتر :: نرم افزار
  • نرم افزار حضور و غیاب

   سیستم نرم افزاری پرسنلی :
    قابلیت تعریف اطلاعات پایه به صورت پویا از جمله نوع قرار داد ، نوع استخدام پرسنل، انواع سمت
    انواع پست سازمانی ، سطح تحصیلات ، دسته بندی و گروه بندی پرسنل
    قابلیت تعریف و ایجاد مدیریت و مدیریت چارت سازمانی و واحدهای تابعه
    قابلیت تعریف پرسنل و کاربر و اختصاص آن ها به چارت سازمانی
    قابلیت اختصاص مجوز دسترسی بر اساس چارت سازمانی
    قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن پرسنل
   سیستم دوره کاری حضور و غیاب :
    قابلیت ثبت دوره کاری و آرشیو اطلاعات هر دوره کاری
    قابلیت انتقال مانده مرخصی هر پرسنل به دوره کاری بعد طبق تنظیمات قوانین و مقررات حضور و غیاب پرسنل در نرم افزار
    قابلیت انتقال و ادامه شیفت جاری تعریف شده برای کل دوره کاری بعد
    قابلیت انتقال قوانین و مقررات حضور و غیاب پرسنل در دوره جاری به دوره بعد
   سیستم ترمینال حضور و غیاب :
    قابلیت تعریف انواع دستگاه های حضور و غیاب
    قابلیت تعریف و ثبت مشخصات ترمینال های حضور و غیاب در نرم افزار
    قابلیت دسته بندی ترمینال های حضور و غیاب در نرم افزار و اختصاص آن ها به بخش و گروه های کاری خاص
    قابلیت اختصاص پرسنل به ترمینال حضور و غیاب خاص
   سیستم تقویم حضور و غیاب :
    قابلیت ثبت تقویم رسمی کشور و تعطیلات رسمی و غیر رسمی و مناسبت ها
    قابلیت تعریف تقویم کاری اختصاصی برای هر سازمانی و یا کارخانجات صنعتی   سیتم شیفت حضور و غیاب :
    قابلیت و تعریف ثبت انواع شیفت ثابت , چرخشی و شیفت کشیک به همراه مشخص کردن تعداد روز کاری , تعداد روز تعطیل شیفت و مشخص کردن ساعت کار هر روز
    قابلیت اعمال تغییرات شیفت و محاسبه مجدد کارکرد برای بازه ای مشخص(در زمان ویرایش شیفت)
    قابلیت تعریف شیفت های اداری ,فروشگاهی, بیمارستانی, اقماری, نگهبانی, چرخشی, شیفت های بالای 24 ساعت و ...
    قابلیت تعریف شیفت باز(بدون مشخص کردن موظفی , در هنگام اختصاص شیفت به پرسنل موظفی مشخص می گردد)
    تعریف شیفت با نوع محاسبه کارکرد
    مشخص کردن میانگین تعداد ساعت روز کاری شیفت جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه , غیبت روزانه به ساعتی و استحقاق مرخصی
    اختصاص شیفت به صورت فردی یا گروهی(به چارت یا دسته بندی پرسنل) برای بازه زمانی مشخص
    قابلیت اختصاص یک شیفت و یک شیفت کشیک در یک روز به هر پرسنل
    قابلیت تغییر شیفت پرسنل به صورت روزانه
    مشخص کردن استحقاق مرخصی هر پرسنل(بر اساس کارکرد هر پرسنل)
   سیستم قوانین:
    ثبت قوانین مربوط به مرخصی , ماموریت, اضافه کاری ,غذا , کم کاری(تاخیر , تعجیل , غیبت) , کارکرد
    اختصاص قوانین به صورت فردی یا گروهی(به چارت یا دسته بندی پرسنل ) برای بازه زمانی مشخص
    قابلیت اعمال تغییرات قوانین و محاسبه مجدد کارکرد برای بازه ای مشخص(در زمان ویرایش قوانین)
    امکان محاسبه اضافه کار روز عادی , روز تعطیل ,اضافه کار شب , اضافه کار اجباری , اضافه کار تشویقی
    قابلیت تعریف قوانین پویا در زمان گزارش گیری همانند تبدیل تاخیرات بیش از حد به غیبت , تعلق گرفتن اضافه کار تشویقی به پرسنل در زمان های خاص , موجه کردن غیبت , تاخیر , تعجیل ,و...
   سیستم مرخصی / ماموریت :
    ثبت انواع مرخصی همانند استحقاقی , استعلاجی , اضطراری به صورت پویا
    قابلیت تعریف مرخصی مانند مرخصی شیر , به همراه مشخص کردن فیلدهایی همچون:کسر از مانده مرخصی , با حقوق / بدون حقوق , حداکثر تعداد درخواست مرخصی مجاز در روز / ماه /
   سال , حداقل بازه مرخصی ساعتی و....
    قابلیت ثبت زمان شناوری جهت ثبت درخواست مرخصی / ماموریت ساعتی
    تعیین سقف مرخصی ساعتی هر روز جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه
    امکان جمع مرخصی های ساعتی و تبدیل آنها به روزانه
    تعریف ماموریت به همراه اختصاص حق اقامت , هزینه ایاب و ذهاب , درون شهری/برون شهری و...
    تعریف محل های ماموریت
    ثبت فرایند تایید درخواست های مرخصی / ماموریت به ازای هر سازمان تابعه
    قابلیت مشاهده و پیگیری وضعیت تاییدیه هر درخواست توسط پرسنل
    ثبت درخواست مرخصی , ماموریت از طریق نرم افزار حضور و غیاب و یا دستگاه حضورو غیاب
    قابلیت کنترل عدم تداخل مرخصی , ماموریت های هر پرسنل
    قابلیت هشدار دادن در زمان ثبت / تایید درخواست مرخصی, زمانی که تعداد درخواست و مقدار مرخصی استفاده شده هر پرسنل از تنظیمات انجام شده آن نوع مرخصی تجاوز کند.
    محاسبه مانده مرخصی هر پرسنل در دوره کاری های قبل و دوره کاری جاری
    قابلیت انتقال مانده مرخصی هر پرسنل به دوره کاری بعد
   سیستم تردد و کارکرد پرسنل :
    قابلیت ثبت ترددهای پرسنل در نرم افزار به صورت دستی یا از منابع مختلف مانند فایل اکسل، بانک اطلاعاتی های مختلف, دستگاه های حضور و غیاب مختلف
    قابلیت ثبت ورود و خروج پرسنل خارج از شیفت کاری بر اساس مجوز ها و قوانین ثبت شده
    محاسبه کارکرد هر پرسنل شامل کارکرد , اضافه کاری , تاخیر , تعجیل , غیبت , غذا , مرخصی , ماموریت .... با توجه به موظفی و قوانین محاسبه کارکرد هر پرسنل
    قابلیت مشاهده و ویرایش کارکرد روزانه و ماهانه هر پرسنل
    مشاهده ترددهای ناقص پرسنل و اصلاح آنها
    انجام محاسبات در لحظه انجام عملیاتی همچون ویرایش ترددها , ویرایش شیفت , ویرایش قوانین ..در نتیجه ,در زمان گزارش گیری محاسبات از قبل انجام شده است
   سیستم مدیریت وظایف و مدیریت قرار ملاقات ها:
    ثبت انواع وظایف و قرار ملاقات ها
    قابلیت تعریف انواع وظیفه
    قابلیت ثبت و اختصاص وظیفه و مدت زمان انجام وظیفه برای پرسنل یا گروه توسط مدیر
    قابلیت یاد آوری و هشدار زمان اجام وظیفه و کار مربوطه
    قابلیت ثبت و یاد آوری وظیفه و کارهای روزمره و آتی توسط پرسنل
    قابلیت ثبت جلسات و دعوت افراد به جلسات و ملاقات ها
    قابلیت یاد آوری زمان جلسات و ملاقات ها

   قابلیت های امنیتی و متفرقه :
    امکان پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت اتوماتیک و زمان بندی شده
    داشبورد جهت هر پرسنل که شامل اطلاعاتی همانند : پیگیری وضعیت درخواست های مرخصی / ماموریت , ترددهای روز , کارکرد ماهیانه , کارکرد روزانه , یادآوری و هشدار جهت انجام وظایف و قرارملاقات ها و .... می باشد.
    داشبود جهت مدیران که شامل اطلاعاتی همانند : کارتابل درخواست های مرخصی / ماموریت , کارکرد ماهیانه پرسنل , وضعیت حضور پرسنل در هر لحظه و نمودار ها و آمارهای کلی جهت تصمیم گیری مدیریتی
    مشاهده وضعیت جاری حضور پرسنل در محل کار
    قابلیت رخداد برداری از کلیه عملیات انجام شده در سیستم
    ثبت تنظیمات سیستم همانند نام و لوگوی سازمان و استفاده از آن در فرم گزارشات
    قابلیت ارتباط و یکپارچگی با نرم افزار سرویس جهت سازمان و کارخانجات صنعتی
   گزارشات حضور و غیاب :
    گزارش ساز پویا جهت ساخت انواع گزارش های مورد نیاز سازمان
    ثبت فرم های چاپی گزارشات جهت چاپ نتیجه گزارش در فرم دلخواه هر سازمان
    گزارش کارکرد روزانه پرسنل
    گزارش ریزکارکرد و خلاصه کارکرد پرسنل
    گزارش حضور و غیاب خارج از شیفت کاری پرسنل
    گزارش کارکرد ماهانه
    گزارش شیفت و کشیک
    گزارش کارت زنی ناقص
    گزارش مأموریت و مرخصی پرسنل
    گزارش تردد های مجاز شیفت
    گزارش نموداری و تصویری از تردد پرسنل ( Gant Chart )
    گزارش سوابق کاری
    گزارش وضعیت حضور پرسنل


   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : پیشگامان آسیا
    استان : فارس
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/10/27
    تاریخ بروزرسانی : 1394/10/27
    تاریخ انقضا : 1395/01/29
    آدرس : یابان نادر،روبروی منوچهری،کوچه 10،ساختمان دماوندطبقه همکف واحد1


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های نرم افزار
   • 1396/06/27
   • نرم افزار موتور آزما
    در اتاق آزمون موتور، موتور به همراه تجهیزات بسیار دیگری بهم متصل شده و در حال کار می‏باشند. با توجه ...
    شرکت توسعه قوای محرکه دینا , تهران , 77760166-77726926
   • 1396/06/26
   • نرم افزار حضور و غیاب رایگان
    قبل از ساخت نرم افزار حضور و غیاب ، لیست ورود و خروج کارکنان در دفاتر ثبت می شد و کارمندان می بایست ...
    انفورماتیک فارسیب , خراسان رضوی , 09157245881
   • 1396/06/08
   • نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور
    نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور نرم افزار توانا نرم افزاري قدرتمند با ماژول هاي خاص و بينظير داراي ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/05/29
   • زرسان، سیستم جامع طلا و جواهر
    زرسان، نرم افزاری ساده و کاربردی..منطبق بر قوانین مالی و مالیاتی کشور. ویژگی ها: دریافت مستقیم ...
    پارس ارتباط , گلستان , 01733559010
   • 1396/05/28
   • نرم افزار طراحی فرش
    فرش پویا ارائه می دهد اولین و کامترین نرم افزار اختصاصی طراحی کامپیوتری تابلو فرش ( کدبندی ) با مح ...
    fariba , آذربایجان شرقی , 09142223112
   • 1396/05/22
   • نرم افزار حسابداری
    فروش نرم افزار حسابداری نرم افزارجامع و متناسب با نیاز مشاغل و شرکتها با امکان دریافت فاکت ...
    حمیدرضا حسنی , تهران , 09122118231
   • 1396/05/14
   • اتوماسیون اداری تحت وب پیوند
    مسلم است که وجود یک اتوماسیون اداری در بخش های دولتی و خصوصی که با زیرساخت های مختلف سازمان ها تطابق ...
    شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس , خراسان رضوی , 09371360022
   • 1396/05/12
   • نرم افزار ثبت آگهي در سايت ها
    نرم افزار درج آگهي اتوماتيک روبوادز در 150 سايت تبليغاتي افزايش فروش و مشتري اينترنتي با پخش روزانه ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/04/31
   • نرم افزار مالی کوثرحساب
    مدیریت کسب و کار شما در هر اندازه ای از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ تنوع در کارایی در انتخاب م ...
    مهر آزرم پارس , خراسان رضوی , 09105009795
   • 1396/04/11
   • نرم افزار باشگاه مشتریان پردیس
    باشگاه مشتریان پردیس (Pardis Customer Club) در واقع محلی برای اجتماع و شناسایی مشتریان وفادار برای ا ...
    شرکت پردیسان , خراسان رضوی , 09157777937
   • 1396/03/17
   • سیستم خوابگاهی و کنترل تردد
    سیستم خوابگاهی و کنترل تردد شرکت جهان گستر با 20 سال سابقه طراحی ، تولید، اجرا اتوماسیون های مختلف ...
    فاطمه قاسمی- جهان گستر , تهران , 09102123756
   • 1396/03/17
   • دستگاه حضور غیاب کلاسی و امتحانی
    اتوماسیون حضور و غیاب کلاسی و امتحانی شرکت جهان گستر با 20 سال سابقه طراحی ، تولید، اجرا اتوماسیون ...
    فاطمه قاسمی- جهان گستر , تهران , 09102123756
   • 1396/03/06
   • نرم افزار خرید داخلی آرین سیستم
    با فضای رقابتی گسترده امروزه وجود نرم افزار خرید در کنار فروش محصولات ضروری می باشد. برای اطلاع از م ...
    آرین سیستم , تهران , 09128885905