درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • صنعت :: مواد شیمیایی
  • مواد ازمایشگاهی مرک المان و زیگما و الدریج


   آب اکسیژنه ۵/۲ لیتری مرک آلمان 108597
   آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333
   آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428
   آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801
   آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615
   آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289
   آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291
   آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156
   آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095

   آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054
   آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102
   آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086
   آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
   آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422
   آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042
   آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115
   دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190
   آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791
   آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776
   آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216
   آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136
   آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164
   آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131
   آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201
   آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924
   آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226
   آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276

   آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188
   آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181
   دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206
   آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124
   آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان
   آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی
   آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279
   آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256
   آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان
   آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860
   آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965
   آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی
   آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883
   اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986
   اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری
   اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
   اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864
   اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949
   تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 800874
   اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014
   استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685
   استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023
   استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028
   استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013
   استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014
   استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030
   استرانسیوم استات 100 گرمی
   استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان
   اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی
   اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی
   اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری
   اسید استیک گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری 100056
   اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471
   اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126
   اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492
   اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817
   اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288
   اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی
   اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136
   اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165
   اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802
   اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336
   اسید پیکریک 500 گرمی
   اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731
   اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731
   اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691
   اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی
   اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی
   اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631
   اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244
   اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563
   اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337
   اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264
   اسید فتالیک 1 کیلویی
   اسید فیتیک 25 گرمی
   اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291
   اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان
   اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366
   اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314
   اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519
   اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456
   اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450
   اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت 800181
   اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546
   اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380

   اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400
   اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان
   اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان
   اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی
   استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679
   استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343
   اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170
   اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی
   اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761
   اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان
   ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839
   ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434
   ال آلانین 25 گرمی سیگما
   ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542
   ال آرابینوز 25 گرمی زیگما
   ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی
   اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133
   اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی
   ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان
   اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830
   ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500
   انتلان مرک آلمان500 میلی

   ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176
   ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365
   ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291
   ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368
   آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109
   اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710
   اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925
   اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225
   ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934
   ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146
   ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255
   ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985
   ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102
   ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان
   ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281
   ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353
   ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی
   ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان
   ایندیم کلراید 10 گرمی
   ایریدیوم کلراید 50 گرمی
   اورسینول 5 گرمی مرک آلمان
   اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان
   باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717
   باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان
   باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704
   باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی
   باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750
   بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432
   بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409
   برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171
   برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026
   بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی
   برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122
   برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121
   برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان
   بنزوئیل پر اکساید مرک گرمی801641
   بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک
   بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک

   برومید پتاسیم مرک آلمان 104900
   برومو بنزن 250 میلی لیتری
   دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک
   1بوتانل مرک 2،5 لیتری 100988
   2 بوتانل مرک 2،5 لیتری 109630
   بوتیل استات مرک 1 لیتری 101974
   بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک
   بورسین مرک 50گرمی
   بنزآلدئید مرک 2،5 لیتری 801756
   بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782
   بنزوفنون مرک 250 گرمی 801801
   بنزیل کلراید 1 لیتری مرک 801809
   بتا نفتول مرک 1 کیلویی 822290
   بی فنیل امید مرک 1 کیلویی820528
   بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک
   بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک
   بیسموت نیترات مرک 250 گرمی 101878
   تایرون 100 گرمی
   تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658
   تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 100 گرمی 818858
   تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی 118312
   تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک
   تتراکلرید کربن مرک 2،5 لیتری102222
   تترا متیل بنزیدین مرک 1 لیتری108622
   تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمی
   تترا هیدروفوران مرک 2،5 لیتری108114
   ترایتون X100 مرک 1 لیتری108603
   تریس مرک آلمان 100گرمی 108219
   تری کلرو استیک اسید مرک 1 کیلویی 100810
   تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک 10 گرمی 108380
   تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک
   تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9%
   تری اتیل آمین 1 لیتری مرک
   تریپان بلو 5 گرمی
   تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک
   تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164
   تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323
   تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072
   تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187
   تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی
   تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک
   تیتانیوم دی اکساید مرک 1 کیلویی
   تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری
   تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک
   تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884
   تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887
   تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956
   تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959
   تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک 1 لیتری
   تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آمپول 109970
   تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آمپول 109973
   تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آمپول 109990
   تیترازول ید 1،. نرمال مرک آمپول109910
   تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آمپول 109992
   تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آمپول 109950
   تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک
   تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک 109935
   تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک
   اوریک اسید سه آبه مرک 101582 بسته 1 گرمی
   تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری
   تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی
   تمد 250 میلی لیتری مرک TEMED
   تنگستن 100 گرمی 112406 مرک
   تیو سیانات امونیوم مرک 1 کیلویی 101212
   تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک
   تیمول بلو 25 گرمی مرک
   تیو استامید 250 گرمی مرک
   تیوسیانات جیوه مرک 25 گرمی 104484
   تیومرسال مرک 100 گرمی 817043
   تیونیل کلراید 1 لیتری
   پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک
   پارافین مرک 2،5 لیتری 107160
   پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292
   پالادیوم کلراید 807110 مرک 1 گرمی
   پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک
   پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462
   پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک
   پیرازین 100 گرمی 807064 مرک
   پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540
   پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033
   پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909
   1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996
   2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک 2،5 لیتری 100995
   پپتون 500 گرمی مرک

   پتاسیم فلزی 804815 مرک 25 گرمی
   پتاسیم دی کرومات مرک 1 کیلویی 104862
   پتاسیم کرومات مرک 104952 250گرمی
   پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک 108092
   پتاسیم پرمنگنات و مرک 1 کیلویی
   پتاسیم پرمنگنات مرک 250 گرمی 105082
   پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک
   پتاسیم تیوسیانات مرک 1 کیلویی 105125
   پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک
   پتاسیم سیترات مرک 5 کیلویی 104956
   پتاسیم پرسولفات مرک 1 کیلویی 105090
   پتاسیم کلراید مرک 1 کیلویی 104936
   پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک 104817

   پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک 100گرمی 104982
   دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک 1 کیلویی 105099
   پتاسیم اگزالات هیدرات مرک 1 کیلویی 105072
   پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک 1کیلویی 104873
   پتاسیم کربنات مرک 1کیلویی 104924

   پتاسیم سولفات مرک 1کیلویی 105151

   پتاسیم سیانید مرک 104967 بسته 250 گرمی
   پتاسیم نیترات مرک 1کیلویی 105061
   پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک 105067
   پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک 1 کیلویی 104971
   پتاسیم هیدروژن فتالات مرک 250 گرمی 104874
   پتاسیم هیدروژن کربنات مرک 1 کیلویی 104852
   پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک
   پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050
   پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043
   پروتئیناز K 100 میلی گرمی
   پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک 1 کیلویی 807491
   پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی
   پلاتین 1 گرمی
   پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک 1 گرمی
   پروپیلن گلیکول مرک 2.5 لیتری 107478
   پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک 807027
   پودر مس مرک 250 گرمی 102703
   جیوه نیترات مرک 250 گرمی 104437
   دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926
   دی اتیل امین مرک 2.5 لیتری 803010
   دی اتانل امین مرک 1 لیتری 803116
   دی استیل منوکسیم مرک 100 گرمی 102918
   1و4 دی اکسان مرک 1 لیتری 103115
   دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک 821041
   دی اکسید سلنیوم مرک 50 گرمی 800653
   دی کرومات امونیوم مرک 1 کیلویی 101149
   دی کلرومتان مرک 2،5 لیتری 106050
   دی مدیوم بروماید 1 گرمی 112130
   دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک
   دی متیل سولفواکساید مرک 1 لیتری 116743
   دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری
   دی متیل فرمامید مرک 2،5 لیتری 103053
   دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک
   دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک
   دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک
   دی متیل گلی اکسیم مرک 100 گرم 103062
   دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک
   دی سولفین بلو مرک 25 گرمی 112144
   دی سدیم هیدروژن فسفات مرک 5 کیلویی 106573
   دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی
   دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک
   رایت مرک 25 گرمی 109278
   روغن صدر مرک 500 میلی 106965
   روغن امرسیون مرک ۱۰۰ میلی
   روغن سیلیکون مرک 100 میلی 109762
   روی سولفات مرک ۱کیلو 108883
   روی 108789 مرک 1 کیلویی
   روی استات 1 کیلویی 108802 مرک
   روی نیترات 1 کیلویی مرک 108833
   روی یدید 108828 مرک بسته 25 گرمی
   رزورسینول مرک 100 گرم 107593
   زایلن سیانول مرک 5 گرمی 110590
   زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی
   ژلاتین مرک 1 کیلویی 104078
   ساکاروز مرک 1 کیلویی 107687
   سافرانین مرک 25 گرمی
   ستاولن مرک 100 گرمی
   ستیل الکل مرک 1 کیلویی 818704
   سدیم ازاید مرک 100 گرمی 106688
   سدیم استات مرک 1 کیلویی 106267
   سدیم ارسنیت مرک 1 لیتر 106277
   سدیم پتاسیم تارتارات مرک 1کیلویی 108087
   سدیم برماید مرک 1 کیلویی 106360
   سدیم بوروهیدرید مرک 100 گرم 818823
   سدیم بی کربنات مرک 500گرمی 106323
   سدیم سولفید 1 کیلویی
   سدیم بنزوات مرک 25 کیلویی 106290
   سدیم دی کرومات مرک 1 کیلویی 106336
   سدیم پرسولفات مرک 1 کیلویی 106609
   سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک
   سدیم تترابورات 10 ابه مرک 1 کیلویی 106303
   سدیم پراکسید مرک 100 گرمی 106563
   سدیم تیو سولفات مرک 2،5 کیلویی 106512
   سیلیکاژل مرک TLC1 بسته 105553
   سیلیکاژل مرک TLC1 بسته 105554
   سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی
   سیلیسیوم 50 گرمی

   سدیم دی هیدروژن فسفات مرک 1 کیلویی 106345
   سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک
   دی سدیم هیدروژن فسفات مرک 1 کیلویی 106574
   سدیم دودسیل سولفات مرک 1 کیلویی 817034
   سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی
   سدیم سولفات 10 آبه مرک 1 کیلویی 822286
   سدیم سولفیت مرک 1 کیلویی 106652
   سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک 106522
   دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک 820151
   تری سدیم سیترات 2 آبه مرک 1 کیلویی 106448
   تری سدیم فسفات مرک 1 کیلویی 106577
   دی سدیم اگزالات مرک 1 کیلویی 106557
   سدیم فلوراید 500 گرمی
   سدیم کربنات مرک 1 کیلویی 106398
   سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک 1 کیلویی 106404
   سدیم متا پریدات مرک 50 گرمی 106597
   سدیم مولیبدات 2 آبه مرک 1 کیلویی 106524
   سدیم نیترات مرک 1 کیلویی 106535
   سدیم نیتریت مرک 1 کیلویی 106544
   سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک 1 کیلویی 106482
   سرب استات مرک 1 کیلویی 107372
   سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک 500 گرمی
   سدیم یدید مرک 250 گرمی 106523
   سرب نیترات مرک 1 کیلویی 107397
   سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی
   سریم فلوراید 100 گرمی
   سزیم کربنات 25 گرمی
   سولفولان مرک ۲۵۰میلی لیتری 807993
   دی سوربیتول 99% 240850 بسته 100 گرمی
   سیلور (نقره)نیترات مرک 250 گرمی 101510
   سیلور (نقره ) نیترات 100 گرمی
   سیلور (نقره)سولفات مرک 100 گرمی 101534
   سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی مرک
   سیکلو هگزانون مرک 2.5 لیتری 102888
   سیکلو هگزامید 5 گرمی
   سیلیکاژل مرک 1 کیلویی 101925
   سیلیسیم کربید
   سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک
   سودان بلک بی 25 گرمی
   فایکول 5 گرمی
   فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002
   فرمامید 1 لیتری 104008 مرک
   فروکتوز 1 کیلویی مرک
   فروسن 50 گرمی مرک 803978
   فلوکسین B مرک 10 گرمی
   1و10 فنانترولین مرک 25 گرمی 841491
   اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک
   فنل مرک 1 کیلو 100206
   فنل فتالین مرک 100 گرمی 107233
   فنیل آنالین مرک 25 گرمی 107256
   فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی
   فوشین بازیک مرک 25گرمی 115937
   فوشین اسیدی مرک 25 گرمی 105231
   فورفورال مرک 1 لیتری 804012
   محلول فهلینگ A , B

   قلع پودر 100 گرمی مرک
   قلع اکسید 100گرمی
   کادمیوم سولفات مرک 100 گرمی 102027
   کادمیوم استات 2 ابه مرک 500گرمی 102002
   کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک
   کارل فیشر مرک 1 لیتری 188005
   کاربازول 250 گرمی 820255 مرک
   کبالت II نیترات 6 آبه مرک 100 گرمی 102536
   کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک
   کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی
   کلسیم استات مرک 1 کیلو 102052
   کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک 500 گرمی
   کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک 500 گرمی
   کلسیم اکساید 500 گرمی مرک
   کلسیم فلوراید 250 گرمی
   کلسیم نیترات 500 گرمی مرک 102121
   کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک
   کلروفرم مرک 2،5 لیتری 102445
   کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری
   کلسترول مرک 100گرمی 103672
   کینولین مرک 802407
   کلرید فریک 6 ابه مرک 250 گرمی 103943
   کلرو بنزن مرک 1 لیتری
   2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک
   2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک
   کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک ۲۵۰گرمی 107865
   کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک
   کلرید اهن سه آبه مرک 103943
   کلرید باریم مرک 1 کیلویی 101717
   کلرید روی مرک 1 کیلویی 108815
   کلرید زیرکونیوم مرک 250 گرمی 808913
   کلرید سدیم مرک 5 کیلویی 106400
   کلرید سدیم مرک 1 کیلویی 106404
   کلرید سرب مرک 100 گرمی 807383
   کلرید مس II مرک 1 کیلویی 102738
   کلرید طلا مرک 1 گرمی
   کلرید کلسیم مرک 1 کیلویی 102382
   کلرید لیتیوم مرک 100 گرمی 105679
   کلرید کروم IIIمرک 1کیلویی 102487
   کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک
   کلرید نیکل مرک 250 گرمی106717
   کلرید منگنز مرک 1 کیلویی 105917
   کلرید منیزیم مرک 1 کیلویی 105833
   کلرید قلع II مرک 1 کیلویی
   کربنات کلسیم مرک 1 کیلویی 102069
   کربن اکتیو گرانول مرک 102184 بسته 1 کیلویی
   کریستال ویولت مرک 25 گرمی 101408
   کربن دی سولفید مرک 1 کیلویی 102214
   کروم تری اکساید 1 کیلویی مرک 102483
   کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک

   کوپر(مس) سولفات مرک 1 کیلویی 102787
   کوپر (مس) نیترات مرک 250 گرمی
   کوماسی بریلیانت بلو بسته 25 گرمی

   کیومین هیدرو پروکساید مرک 820502 بسته 250 میلی لیتری
   کنگو رد مرک 25 گرمی 101340
   گلوکز (دکستروز ) مرک 1 کیلویی 108346
   گلایسین مرک 25 کیلویی500190
   گلایسین 100 گرمی
   گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک
   گلوبولین 5 گرمی
   گریس سیلیکون ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی
   گزیلن (زایلن ) مرک 2،5 لیتری 108681
   گزیلن اورنج 5 گرمی مرک 108677
   گیمسا مرک 100 گرمی
   لانتانیوم نیترات مرک 105326 بسته 100 گرمی

   لسیتین مرک 1 کیلویی .
   لیتموس مرک 100 گرمی 105312
   لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک 110783
   لیتیوم نیترات 112230 مرک 1 کیلویی
   لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک
   لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک
   لوسین 25 گرمی
   مالتوز مرک 100 گرمی 105912
   دی مانیتول بسته 250 گرمی .
   مالاشیت گرین مرک 100 گرمی 101398
   متانل مرک 2،5 لیتری 106008
   متانل pa مرک 2،5 لیتری 106009
   متانل کروماتوگرافی مرک 2،5 لیتری 106007
   متانل خشک کروماتوگرافی مرک 2،5 لیتری 106012
   متیل اورنج مرک 100 گرمی 101322
   متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری
   متیل رد مرک 100 گرمی 106076
   متیل بلو مرک 100 گرمی 116316
   متیل بنزوات 1 لیتری
   4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک
   متیل آنیلین 1 لیتری مرک
   متیونین 25 گرمی
   مرکوری(جیوه) اکسید مرک 100 گرمی 104465
   مرکوری(جیوه) سولفات مرک 250گرمی 104481
   مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1
   مرکوری (جیوه) کلراید مرک 100 گرمی 104417
   مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک
   مرکوری (جیوه ) 100 گرمی
   مرکاپتو اتانول 805740 مرک 250 میلی لیتری
   منیزیم سولفات مرک 2،5کیلویی 105882
   منیزیم 250 گرمی 818506 مرک
   منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک
   منیزیم نوار 105812 مرک قطر 3 میلی متر
   منیزیم نیترات 500 گرمی مرک
   منگنز سولفات مرک 1 کیلویی 105999
   منگنز نیترات 500 گرمی مرک

   موراکسید مرک 25 گرمی 106161
   مورین مرک 5 گرمی 106098
   مونو کلسیم فسفا ت مرک گرمی 102203
   محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک
   محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک
   محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک
   محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک
   محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک
   محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک

   محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک
   محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک
   نسلر A مرک 500 میلی 109011
   نفتالین مرک 1 کیلو 106200
   نیکل 250 گرمی 112277 مرک
   نیکل II نیترات مرک 1 کیلویی 106721
   نیکل اکسید مرک 100 گرمی
   نیتروبنزن مرک 1 لیتری 806770
   نین هیدرین 10 گرمی
   نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک 109535بسته 100 عددی
   4-نونیل فنل 1 گرمی
   وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی
   هپارین .
   هگزا متیلن تترامین مرک 1کیلویی 818712
   هماتوکسیلین مایع مرک 2،5 لیتری 105174
   هیدرازین هیدرواکساید مرک 1 لیتر 804608
   هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک 1 کیلویی 104616
   هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک 500گرمی
   هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک
   هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی
   هیامین مرک 1 لیتری 115480
   هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک
   هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک
   هیستیدین 25 گرمی .
   هیدرازین سولفات مرک 100 گرمی 104603
   ید مرک آلمان 100 گرمی 104761
   EDTA 100944 مرک 1 کیلویی
   EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک 250 گرمی
   EDTA پتاسیم دار مرک 100 گرمی
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : محمد مهدی محمدی
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1395/02/25
    تاریخ بروزرسانی : 1395/05/16
    تاریخ انقضا : 1395/05/25
    آدرس : ناصرخسرو


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های مواد شیمیایی
   • 1395/02/12
   • کاربید تیتانیوم(Tic)
    فروش پودر کاربید تیتانوم (TiC) طبق آنالیز محصول تولیدی کشور اکراین مقدار در تناژ قابل توجه انت ...
    سیدهاشمی , آذربایجان شرقی , 09303911245
   • 1395/10/26
   • قالب سازی
    قالب سازی فن آور پلاستیک طراح و سازنده قالب های صنعتی و خانگی در بالاترین کیفیت با به کار گیری جدید ...
    هادی احدی , تهران , 09121936484
   • 1396/06/20
   • سدیم اسید پیروفسفات Sodium pyrophosphate acid
    ماده‌‌اي است نسبتاً اسيدي با ۴/۱ = PH و خاصيت بافري وتصفيه‌‌کنندگي که از آن به‌‌عنوان يک مادۀ نگهدار ...
    مهندس گیلاردیان , تهران , 33982748
   • 1396/06/16
   • گریس آلوانیا ای پی 2
    روغن های موتور گازسوز شل گریس صنعتی شل(Shell Greases) عرضه کننده روغن و گریس شل در ایران روغن موت ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن شل رفریجریتر اس4 اف ار اف 68
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنهای صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن MOBIL- Mobil DTE 11M
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن موبیل دلواک 1 5W-40
    روغن های دنده شل:(Shell Gear oils) روغن حرارت شل:(Shell Heat transfer oils) روغن غذائی شل:(Shell F ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن توتال ترموکول - Total Thermocool 33%
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن شل توربو تی 68
    به نام ایزد دانا شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی م ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • پخش عمده انواع گریس های صنعتی
    روغن شل روانکارهای شل روانکارهای صنعتی شل موبیل توتال روغن توتال فروش روغن توتال گریس توتال گر ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • شرکت روانکاران جهان دیده
    بنام ایزد دانا شرکت روانکاران جهان دیده مدیرفروش و بازرگانی مهندس جهانگیر هنرور 09122128617 رو ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/06/16
   • روغن موتور دیزلی راه آهن شل
    شرکت روانکاران جهان دیده پخش عمده انواع روغنها ی صنعتی، موتوری وگریسهای تخصصی مدیرفروش و بازرگانی ...
    جهانگیر هنرور , تهران , 09122128617
   • 1396/05/31
   • ولاستونيت
    سيليکات کلسيم سوزني است . مورد مصرف در صنايع کاشي و سراميک و لعاب لنت ترمز و بتن مهندس عباسيان 0 ...
    سمانه عباسیان , تهران , 09212710417
   • 1396/05/31
   • پودر آهن
    پودر آهن موجود مورد نياز صنايع لنت - الکترود سازي - ريختگري با درصد خلوص بالا مهندس عباسيان ...
    سمانه عباسیان , تهران , 09212710417