درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • خدمات :: سيستم حفاظتی
  • لایف لاین

   استفاده از وسایل استاندارد وکاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه آموزش نقش مهمی درکاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد.طبقprocedureهای موجود کار در ارتفاع بالاتر از ۲متر جزء کار در ارتفاع محسوب شده وباید مقررات لازم در این زمینه مورد توجه مسئولین ایمنی شرکتها قرار گیرد


   A.B.C.D.Rایمنی در ارتفاع


    A:Anchorage
   محل اتصال

   نقش مهمی در سیستم PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM ) دارد این محل توسط مدیر ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل ۲۲۵۰ کیلوگرم می باشد .محل اتصال باید بالاتر از محل کار فرد باشد .این محل فقط برای اتصال P.P.Eمی باشد نه سایر تجهیزات مانند داربست معلق و ….بهآن
    B: Body harness
   هارنس کمربند ایمنی
   حداقل فاکتور مقاومتی B 810 کیلوگرم می باشد .
   کمربند ایمنی نجات بر خلاف کمربند ایمنی P.P.E حلقه اتصال D-ring آن در جلو قفسه سینه قرار دارد که امدادگر بتواند براحتی مصدوم را بغل نموده وبه پایین منتقل نماید نکته مهم این است که مرکز ثقل بدن در جلوی ناف قرار داشته که در صورت عدم رعایت این نکته امدادگر ومصدوم در هوا تاب خورده که وضعیت امداد را دشوار وپیچیده میکند   قبل از شروع کار از تمامی قسمتهای کمربند بازدید کنید سگک ،کارابین ،بست ها،تسمه ،طناب کمربند و… .مراقبباشیدکهاگردرقسمتینقصیمشاهدهکردید حتما آن رارفع نمایید .
   کمربند باید خوب روی بدن بسته شود و تاب خوردگی نداشته باشد .بین جناغ سینه وکمربند حداقل به اندازه یک کف دست باز فاصله باشد .در ناحیه بین دو ران پا کمربند خوب محکم باشد تا در هنگام سقوط کمترین آسیب به اندامهای آن قسمت وارد شود .
   مواظب باشید که کمربند به رنگ ،روغن ،گریس و …آلودهنشود .ازکشیدنبیموردطناب،پرتاب کردن آن و ضربه زدن به آن خودداری کنید .در بالای سازه های فلزی کمربند را به جای محکم وقابل اطمینان ببندید ترجیحا از life line طناب نجات استفاده کنید .در هنگام استفاده از سبد جابجایی نفر man basket طناب بایستی به قلاب جرثقیل بسته شود .در گوشه های تیز اجسام مراقب بریدگی طناب باشید .استفاده از safety belt منسوخ شده زیرا در هنگام سقوط افراد ضربه شدیدی به کمر وارد میکند که می تواند موجب آسیب شدید به نخاع و کمر شود .full body harness چون از چند جهت بدن را در بر میگیرد (ران پا،کمر ،سینه وشانه )فشار وارده به بدن در چند نقطه پخش میشود که از شدت عوارض میکاهد . ازارتفاع ۲ متر به بالا بستن کمربند اجباریست. از اضافه کردن خود سر طول طناب کمربند خودداری کنید .در جایی که طول طناب کم می باشد می توانید از یک belt تسمه سالم استفاده کنید از طناب های نجات قرقره ای که متحرک هستند و همراه کاربر جابجا میشوند نیز میتوان استفاده نمود
   در ارتفاع ۲ متر به بالا باید از کمربند ایمنی استفاده کرد قبلا از استفاده میشد که عوارضش بیشتر از فوایدش بود وامروزه منسوخ شده است .قبلازهرچیزیفردبایدنحوهاستفاده درست ازکمربندایمنیرافراگیرد.


   قبل از شروع کار باید از تمامی قسمتهای کمربند شامل سگگ ،کارابین تسمه ها وسایر ضمائم بررسی شودتا مشکلی نداشته باشد .از آلوده کردن کمربند به رنگ ،روغن و ضربه شدید و کشیدن آن خودداری کنید در ناحیه ران پا کمربند بایستی بدرستی ومحکم قرار گیرد که در هنگام سقوط کمترین ضربه به بدن بویژه ناحیه بین دو ران وارد آید .فاصله مناسب بین جناغ سینه وکمربند به اندازه یک کف دست باز می باشد (اگر میخواهید ببینید که چه مقدار کمربند را محکم کرده اید (

    C.Connectors
   اتصالات

   شامل :لنیارد ،کارابین،طناب نجات life line وگیره های یک یا دوطرفه طناب ،گیره فنری و…
   قطعات فلزی از جنس فولاد ،آلیاژ آلومینیوم،نیکل و…هستندکهبرایاتصالقسم
   تهای مختلف تجهیزات به یکدیگر بکارمیروند .
   حداقل فاکتور مقاومتی ۲۳kn برای کارابینها Karabinersدر نظر گرفته شده

    D.Deceleration Device
   جاذب انرژی
   شامل :انواع جذب کننده انرژی (به شکل طناب کشی ) بلاکر ها railblock و..........
   نیارد های جاذب انرژی بخشی از سیستم جلوگیری از سقوط هستند.‏ این لنیارد ها ا‏نرژی آزاد شده در هنگام سقوط را بوسیله شکافتن در طول درز ویژه ای جذب می نمایند.‏‏لنیارد های جاذب انرژی در اندازه های مختلف جهت فراهم نمودن امکان حرکت بیشتر در محدوده مورد نظر موجود ‏می باشند.‏ این لنیارد ها را تنها پس از تایید از نظر ارتفاع ایمن زیر کاربر می توان استفاده نمود   .    R.rope
   طناب نجات


   Lineطناب نجات
   یکیاز مهمترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع lifelineطناب نجات میباشد .طناب نجات محل اتصال کمربند ایمنی full body harness می باشد که کمربندتوسط لنیارد وکارابین به آن متصل میشود.۲نوع طناب نجات داریم

   ۱طناب نجات افقی horizontal lifeline

   بیشتر برای کار در روی سقف،تراسها ،خرپای سوله ها وساختمانها بکار میرود .حداقل قطر کابل فلزی آن ۸ میلیمتر می باشد .در
   بعضی از انواع آن از ریل فلزی استفاده میشود که توسط حلقه گوی فلزی به کارابین وهارنس وصل میشود.

   ۲طناب نجات عمود vertical lifeline

   بیشتر برای بالارفتن ایمن از نردبان ،برجهای مخابراتی ،فرستنده های تلویزیون،پلهای فلزی و…بکارمیرود.
   درنوع rail block مانندنوع lifeline افقی با حرکت گوی لغزان در ریل فلزی بهکارابین وهارنس وصل میشود ضمنا گیره های یک یا دوطرفه خودکار نیز ضریبایمنی کار را بالا میبرند.
   از مهمترین تجهیزات فلزی در طناب نجات موارد زیر قابل ذکر هستند .


    قلابهایچندکاره
    انرژیگیر (ضدشوک
    cabloc fall arrestor
    وزنهتعادلی
    کابلفلزیباحداقلقطر۸میلیمترفولادی

   ANSIطبق استانداردطنابهای نجات باید تحمل ۵۴۰۰ پوند بار ثابت را داشته باشند   انواع گیره ها Device (rope grab system ,wire rope grab ) Grabbing

   اینوسایل کاربرد زیادی هنگام کار در ارتفاع دارند بطور مثال زمانی که فردازبرج مخابراتی یا تلویزیون بالا میرود (حرکتهای عمودی ) .وظیفه اینتجهیزات اتصال کمربند ایمنی به لنیارد یا طناب نجات میباشد .بسیاری از اینگیره ها در حالت عادی آزاد بوده وهمراه با فرد جابجا میشوند ولی در مواقعیکه فرد حرکت ناگهانی داشته باشد (مانند لغزش،افتادن وسقوط )دستگاه عمل کردهوفرد را معلق در هوا نگه می دارد البته نکته مهم این است که افراد پس ازسقوط به جایی دیگر برخورد نکنند وبلافاصله به پایین منتقل شوند .


   این گیره ها بطور کلی در دونوع طراحی شده اند .یک نوعLocked positionاز آنها فقط در یک جهت حرکت میکنند ودر نوع دومAutomatic positionبا تغییر ضامن میتوانند حرکت دو طرفه داشته باشند . میتوان پس از رسیدن بهمحل کار برای برگشت و حرکت رو به پایین جهت ضامن را برعکس نمود وبه پایینحرکت کرد.جنس این تجهیزات معمولا ازآلیاژ آلومینیوم ،فولاد ،گالوانیزهوسایر فلزات مقاوم می باشد .این تجهیزات حداقل باید تحمل ۴۰۰۰ پوند فشار راداشته باشند . جدیدا بعضی از این وسایل در داخل ریل حرکت میکنندکه از ضریباطمینان بالاتری نسبت به انواع دیگر برخوردار هستند
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : علی
    استان : خراسان رضوی
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1395/03/09
    تاریخ بروزرسانی : 1395/03/09
    تاریخ انقضا : 1395/06/09


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های سيستم حفاظتی
   • 1394/04/17
   • دوربین مدار بسته داهوا
    دفتر فنی مهندسی پیران پالس پیرانشهر وارد کننده برند برتر داهوا داهوا ششمین برند برتر دوربین مد ...
    فرهاد مام محمود , آذربایجان غربی , 09376144104
   • 1396/08/01
   • عرضه دوربین مدار بسته ورتینا
    فروشگاه پایاتل عرضه کننده دوربین مدار بسته ورتینا (vertina) و تجهیزات جانبی ( کابل – پاور و غیره ) ...
    علی خندانی , تهران , 02166912656
   • 1396/08/01
   • دوربین مدار بسته ورتینا
    فروشگاه پایاتل طراح و مجری سیستم های امنیتی نمایندگی دوربین مدار بسته ورتینا پس از سال ها کسب تجربه ...
    علی خندانی , تهران , 02166912656
   • 1396/07/30
   • نصب تخصصی دوربین مداربسته
    شرکت فني مهندسي ايساتيس امن بهترين و معتبرترين برندهاي روز دنيا در يک جا به همراه گارانتي معتبر و ش ...
    زارع , یزد , 09133525030
   • 1396/07/27
   • علائم خروج
    علائم و تابلوهای ایمنی نورتاب در تاریکی درکنار انجام کار نورتابی در نبود نور به خوبی کار یک تابلو عا ...
    پیشرو صنعت چابک آویژه , تهران , 22228869،09123224798،88886298
   • 1396/07/19
   • شرکت پیشرو صنعت چابک آویژه
    شرکت فنی مهندسی پیشروصنعت - مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران طراحی،نظارت،اجرا و نگهداری سیستم اعلا ...
    پیشرو صنعت چابک آویژه , تهران , 09214514207,22228869
   • 1396/07/18
   • تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
    شرکت پیشرو صنعت چابک آویژه با دارا بودن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی تا اخذ تاییدیه ...
    پیشرو صنعت چابک آویژه , تهران , 09214514207
   • 1396/07/13
   • سنسور شیشه (DZD01O)
    طراحی زیبا، صرفه جویی در مصرف انرژی، هشدار ضعیف بودن باطری از طریق ارسال SMS. قابل نصب برروی پن ...
    agahii , تهران , 88565681
   • 1396/07/10
   • گروه فنی و مهندسی راسا
    نصب و تعمیرات انواع درب اتوماتیک (ریلی و بازویی ) ،کرکره برقی ، آیفون تصویری ، دزدگیر اماکن ، اعلام ...
    علیرضا نعیمی , البرز , 09355120447
   • 1396/06/30
   • دوربین های مداربسته
    پکیج کامل دوربین های مدار بسته یک پیشنهاد عالی فروش ویژه پکیج دوربین های مدار بسته به قیمت است ...
    لیلاشاهپری , اصفهان , 09138032900
   • 1396/06/07
   • ردیاب خودرو 058S
    از قابلیتهای ویژه این ردیاب سایز بسیار کوچک، وزن بسیار کم و نصب سریع و آسان میباشد.یک ردیاب حرفه ای ...
    گلوبال استار , تهران , 88347796