درج اگهی - اگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیها - اگهی لینکدار - اگهی ویژه - آگهی، تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • صنعت :: برق صنعتی
  • سمیکرون-دیود-تریستور-آی جی بی تی-پل دیود-semikron-igbt

   کلینیک برق بین الملل توزیع کننده ملزومات برق و الکترونیک صنعتی www.electroclinic.ir
   021-33530153 09024545654

   کلینیک برق بین الملل به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، می‎باشد. کلینیک برق بین الملل توزیع کننده محصولات semikron آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد.

   1. ماژول دوبل تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkt 570 a تا skkt 15 a ).
   SKKT15/06E - SKKT15/08E - SKKT15/12E - SKKT15/14E - SKKT15/16E
   SKKT20/08E - SKKT20/12E - SKKT20/14E - SKKT20/16E
   SKKT20B08E - SKKT20B12E - SKKT20B14E - SKKT20B16E
   SKKT27/08E - SKKT27/12E - SKKT27/14E - SKKT27/16E
   SKKT27B08E - SKKT27B12E - SKKT27B14E - SKKT27B16E
   SKKT42/08E - SKKT42/12E - SKKT42/14E - SKKT42/16E - SKKT42/18E
   SKKT42B08E - SKKT42B12E - SKKT42B14E - SKKT42B16E - SKKT42B18E
   SKKT57/08E - SKKT57/12E - SKKT57/14E - SKKT57/16E - SKKT57/18E
   SKKT57B08E - SKKT57B12E - SKKT57B14E - SKKT57B16E - SKKT57B18E
   SKKT57/20E H4-SKKT57/22E H4
   SKKT58/16E
   SKKT58B16E
   SKKT72/08E - SKKT72/12E - SKKT72/14E - SKKT72/16E - SKKT72/18E
   SKKT72B08E - SKKT72B12E - SKKT72B14E - SKKT72B16E - SKKT72B18E
   SKKT72/20E H4-SKKT72/22E H4
   SKKT92/08E – SKKT92/12E – SKKT92/14E – SKKT92/16E – SKKT92/18E
   SKKT92B08E – SKKT92B12E – SKKT92B14E – SKKT92B16E – SKKT92B18E
   SKKT106/08E – SKKT106/12E – SKKT106/14E – SKKT106/16E – SKKT106/18E
   SKKT106B08E – SKKT106B12E – SKKT106B14E – SKKT106B16E – SKKT106B18E
   SKKT107/16E
   SKKT107B16E
   SKKT122/08E – SKKT122/12E – SKKT122/14E – SKKT122/16E – SKKT122/18E
   SKKT122B08E – SKKT122B12E – SKKT122B14E – SKKT122B16E – SKKT122B18E
   SKKT132/08E – SKKT132/12E – SKKT132/14E – SKKT132/16E – SKKT132/18E
   SKKT132/20E H4-SKKT132/22E H4
   SKKT162/08E – SKKT162/12E – SKKT162/14E – SKKT162/16E – SKKT162/18E
   SKKT162/20E H4 – SKKT162/22E H4
   SKKT172/14E – SKKT172/16E – SKKT172/18E
   SKKT250/08E – SKKT250/12E – SKKT250/16E – SKKT250/18E
   SKKT273/12E – SKKT273/16E – SKKT273/18E
   SKKT280/20E H4 – SKKT280/22E H4
   SKKT330/08E – SKKT330/12E – SKKT330/16E – SKKT330/18E
   SKKT323/12E – SKKT323/16E
   SKKT460/16E
   SKKT460/22E H4
   SKKT570/12E – SKKT570/16E – SKKT570/18E


   کاربرد : کنترل دور موتور dc ، سافت استاتر ac ، کنترل نور و دما.

   2 . ماژول دوبل دیود مارک SEMIKRON آلمان ( skkd 700 a تا skkd 15 a).

   SKKD15/06 – SKKD15/08 – SKKD15/12 – SKKD15/14 – SKKD15/16
   SKKD26/12 – SKKD26/14 – SKKD26/16
   SKKD46/04 – SKKD46/06 – SKKD46/08 – SKKD46/12 – SKKD46/14 – SKKD46/16 – SKKD46/18
   SKKD81/04 – SKKD81/06 – SKKD81/08 – SKKD81/12 – SKKD81/14 – SKKD81/16 – SKKD81/18
   SKKD81/20 H4 – SKKD81/22 H4
   SKKD100/04 – SKKD100/08 – SKKD100/12 – SKKD100/14 – SKKD100/16 – SKKD100/18
   SKKD101/16
   SKKD152/16 H1
   SKKD162/08 – SKKD162/12 – SKKD162/14 – SKKD162/16 – SKKD162/18
   SKKD162/20 H4 – SKKD162/22 H4
   SKKD212/12 – SKKD212/18----
   SKKD260/08 – SKKD260/12 – SKKD260/16
   SKKD260/20 H4 – SKKD260/22 H4
   SKKD353/12 - SKKD353/16 – SKKD353/18
   SKKD380/08 – SKKD380/12 – SKKD380/16 – SKKD380/18
   SKKD380/20 H4 – SKKD380/22 H4
   SKKD701/12 – SKKD701/16 – SKKD701/18
   SKKD701/22 H4

   کاربرد : شارژرهای باطری ، رکتیفایر تک فاز و سه فاز ، پاور ساپلای‎های صنعتی.
   3. ماژول دیود تریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skkh 570 a تا skkh 15 a ).

   SKKH15/06E - SKKH15/08E - SKKH15/12E - SKKH15/14E - SKKH15/16E
   SKKH20/08E - SKKH20/12E - SKKH20/14E - SKKH20/16E
   SKKH27/08E - SKKH27/12E - SKKH27/14E - SKKH27/16E
   SKKH42/08E - SKKH42/12E - SKKH42/14E - SKKH42/16E - SKKH42/18E
   SKKH57/08E - SKKH57/12E - SKKH57/14E - SKKH57/16E - SKKH57/18E
   SKKH57/20E H4-SKKH57/22E H4
   SKKH58/16E
   SKKH72/08E - SKKH72/12E - SKKH72/14E - SKKH72/16E - SKKH72/18E
   SKKH72/20E H4-SKKH72/22E H4
   SKKH92/08E – SKKH92/12E – SKKH92/14E – SKKH92/16E – SKKH92/18E
   SKKH106/08E – SKKH106/12E – SKKH106/14E – SKKH106/16E – SKKH106/18E
   SKKH107/16E
   SKKH122/08E – SKKH122/12E – SKKH122/14E – SKKH122/16E – SKKH122/18E
   SKKH132/08E – SKKH132/12E – SKKH132/14E – SKKH132/16E – SKKH132/18E
   SKKH132/20E H4-SKKH132/22E H4
   SKKH162/08E – SKKH162/12E – SKKH162/14E – SKKH162/16E – SKKH162/18E
   SKKH162/20E H4 – SKKH162/22E H4
   SKKH172/14E – SKKH172/16E – SKKH172/18E
   SKKH250/08E – SKKH250/12E – SKKH250/16E – SKKH250/18E
   SKKH273/12E – SKKH273/16E – SKKH273/18E
   SKKH280/20E H4 – SKKH280/22E H4
   SKKH330/08E – SKKH330/12E – SKKH330/16E – SKKH330/18E
   SKKH323/12E – SKKH323/16E
   SKKH460/16E
   SKKH460/22E H4
   SKKH570/12E – SKKH570/16E – SKKH570/18E

   کاربرد : کنترل دور موتور ، سافت استارتر ، پل دیود تریستوری.

   4. ماژول آی جی بی تی در انواع : تک ، دوبل ، شش تایی ، هفت تایی با پل دیود ,کنترل دار مارک SEMIKRON آلمان.
   SKM145GB066D – SKM195GB066D – SKM300GB066D – SKM400GB066D – SKM600GB066D
   SKM200GARL066T – SKM300GARL066T – SKM400GARL066T
   SKM150MLI066TAT – SKM200MLI066TAT – SKM300MLI066TAT
   SKM75GAL063D – SKM300GAL063D
   SKM75GAR063D – SKM300GAR063D
   SKM50GB063D – SKM75GB063D – SKM100GB063D – SKM200GB063D – SKM300GB063D
   SKM150GAL12V – SKM200GAL12VL2 – SKM400GAL12V – SKM400GAR12V
   SKM300GA12V – SKM400GA12V – SKM600GA12V
   SKM50GB12V – SKM75GB12V – SKM100GB12V – SKM150GB12V – SKM200GB12V - SKM300GB12V – SKM400GB12V
   SKM200GAL12E4 – SKM300GAL12E4 – SKM400GAL12E4
   SKM200GAR12E4 – SKM300GAR12E4 – SKM400GAR12E4
   SKM300GA12E4 – SKM400GA12E4 – SKM600GA12E4 – SKM900GA12E4
   SKM200GB12E4 – SKM300GB12E4 – SKM400GB12E4 – SKM450GB12E4
   SKM450GM12E4
   SKM50GAL12T4 – SKM100GAL12T4 – SKM150GAL12T4 – SKM200GAL12T4 – SKM300GAL12T4 – SKM400GAL12T4
   SKM150GAR12T4 – SKM400GAR12T4
   SKM300GA12T4 – SKM400GA12T4 – SKM600GA12T4
   SKM50GB12T4 – SKM75GB12T4 – SKM100GB12T4 – SKM100GB12T4G – SKM150GB12T4 – SKM150GB12T4G – SKM200GB12T4 – SKM300GB12T4 – SKM400GB12T4 – SKM450GB12T4
   SKM150GM12T4 - SKM150GM12T4G – SKM200GM12T4 – SKM300GM12T4 - SKM1400GM12T4
   SKM300GBD12T4
   SKM100GAL12F4 – SKM400GAL12F4
   موارد مصرف : کنترل دور موتورac ، ups و دستگاه جوش اینورتری.
   5. پل دیود تک فاز و سه فاز مارک SEMIKRON آلمانa) 25 الی a 250 skb-skd ).
   SKB25
   SKB26
   SKB30
   SKB52
   SKB60
   SKB72
   SKD25
   SKD30
   SKD31
   SKD33
   SKD51
   SKD53
   SKD60
   SKD62
   SKD82
   SKD83
   SKD100
   SKD110
   SKD115
   SKD145
   SKD160
   SKD210

   6. دیود کابلی مارک SEMIKRON آلمان ( skn 320 a تا skn 20 a ).
   SKN20
   SKN26
   SKN45
   SKN72
   SKN71
   SKN100
   SKN130
   SKN240
   SKN320
   SKN400
   SKR20
   SKR26
   SKR45
   SKR70
   SKR71
   SKR100
   SKR130
   SKR240
   SKR320
   7. تریستور کابلی مارک SEMIKRON آلمان (300 a skt تا skt 10 a ).
   SKT10
   SKT16
   SKT24
   SKT40
   SKT50
   SKT55
   SKT80
   SKT100
   SKT130
   SKT160
   SKT250
   SKT300
   8. تریستور دیسکی مارک SEMIKRON آلمان ( skt 1200 a تا a340 skt ).
   SKT340
   SKT493
   SKT551
   SKT553
   SKT760
   SKT1200
   9. وریستور مارک SEMIKRON آلمان ( skvc ).
   10. درایور آی جی بی تی مارک سمیکرون آلمان ( skhi و skper ).
   11. سوئیچ ( skkq 3000 a تا skkq 560 a ) مارک SEMIKRON آلمان
   SKKQ560
   SKKQ800
   SKKQ1200
   SKKQ1500
   SKKQ3000
   قابل مصرف در سافت استارتر ac.

   ** آمپرهای ذکر شده دائم کار ( average current ) می‎باشد. **

   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
   www.electroclinic.ir

   آدرس:تهران-لاله زار جنوبی –جنب بانک ملت –پاساژ بوشهری-ط همکف-پ23.
   تلفن : 02133530153
   email: sales@ electroclinic.ir
   مدیر فروش : آقای مهندس رحیمیان موبایل : 09024545654
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : کلینیک برق بین الملل
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تلفن : 09024545654
    تاریخ درج : 1395/05/12
    تاریخ بروزرسانی : 1395/12/01
    تاریخ انقضا : 1396/02/12
    آدرس : خ لاله زار جنوبی جنب بانک ملت پاساژ بوشهری ط همکف پ 23
    قیمت : 09024545654 (ریال)


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   درج آگهی تبلیغات رایگان 

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های برق صنعتی
   • 1395/11/30
   • سنسور اشنایدر
    عرضه و توزیع کلیه سنسورها و سیستمهای اتوماسیون از محصولات اشنایدر توسط شرکت هیدروپردازش صنعت صورت می ...
    هیدروپردازش صنعت , تهران , 09909537973
   • 1395/11/19
   • فروش فیوز سیبا SIBA
    بازرگانی پیمان الکتریک (021-33993055 / 021-33993009) بازرگانی پیمان الکتریک نمایندگی فروش انواع فیو ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/11/19
   • فروش فیوز آ ای گ AEG
    بازرگانی پیمان الکتریک (021-33993055 / 021-33993009) بازرگانی پیمان الکتریک نمایندگی فروش فیوز در ا ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/11/19
   • فروش انکدر هایدن هاین heidenhain
    بازرگاني پيمان الکتريک نماينده فروش انکدر هایدن هاین heidendain در زير کدهاي برخي از انکدر تالهیم ب ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/11/19
   • فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
    بازرگانی پیمان الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مشاوره و خرید و فروش انواع انکدر ها در ایران م ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/11/19
   • فروش انکدر کوبلر آلمان kuebler
    بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش انواع انکودر، روتاری انکودر، انکودر هالو شفت، heavy duty ،sendix ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/11/17
   • فروش الکتروموتور چینی و اروپایی
    الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز اروپایی و چینی و استوک (پایه دار, فلنج دار و ...) قابل ارایه در برندها ...
    نوید هادیان , تهران , 09122339118
   • 1395/11/16
   • فروش الکتروموتور و گیربکس
    الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز , گیربکسهای صنعتی (حلزونی , شفت مستقیم و چند محور و ... ) تلفن : 0217 ...
    نوید هادیان , تهران , 09122339118
   • 1395/11/02
   • برج روشنایی
    شرکت نورسازه اراک طراح و تولید کننده انواع برج های روشنایی 12 الي 30متر ، پایه چراغ های روشنایی، برج ...
    شیرین سفیدگران , مرکزی , 09185797921
   • 1395/10/27
   • فروش دیود سمیکرون semikron
    ‎پیمان الکتریک ديود دوبل 15 آمپر SKKD 15/06 SKKD 15/08 SKKD 15/12 SKKD 15/14 SKKD 15/16 ديو ...
    پیمان مقدم , تهران , 09121066223
   • 1395/10/22
   • کوپلینگ انعطافی و آلومینیومی
    شرکت جاکوب آلمان (jakob) با سابقه 40 ساله و به عنوان یکی از تامین کنندگان پیشرو در قطعات مکانیکی برا ...
    پیمان مقدم , تهران , 02133993055
   • 1395/10/15
   • یو پی اس با برند های معتبر جهان
    UPS Moller Germany الکترو تالی با سابقه چندین ساله مبنی بر ارائه خدمات مرتبط با )UPSمنابع تغ ...
    مهندس کهن یزدی , تهران , 09356273374
   • 1395/10/14
   • فروش رله های حفاظتی اروا (AREVA)
    واردات و فروش رله های حفاظتی و مشاوره در انتخاب قطعه و راه اندازی در صورت سفارش و موجود نبودن رل ...
    پوریا خان زاده , تهران , 09125480431