درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • صنعت :: برق صنعتی
  • کدانکدر سیک sick

   بازرگانی پیمان الکتریک فروش انکدر سیک sick encoder


   DG60-5D4XC0E00500
   DG60-D 1000I 5V 300KHZ
   DG60-5D4XC0E00G00
   DG-60-D 1024I 10-30V 300KHZ
   DG-60-D 1024I 5V 300KHZ
   DG60-5D4XC0F00G00
   DG60-5D4XC0F02K00
   DG60-5D4XC0L00500
   DG60-5D4XC0L20F00
   DG60-5D4XC0L21F00
   DG60-D 1200I 10-30V 300KHZ
   DG60-5D4XC1500500
   DG60-5D4XL0E00F00
   DG60-5D4XL0L03K00
   DG-60-D 1000I 10-30V 300KHZ
   DG60-5DBW50E00501
   DG-60-D 250I 10-30V 300KHZ
   DG-60-D 250I 10-30V 300KHZ
   DG60-5DBWB0L21F01
   DG60-5DBWC0L21F01
   DG60-5DBWL0200500
   DG-60-D 500I 5V 300KHZ
   DG60-5DBYA0700G00
   D1604-5E0100200017
   D1604-5E0100200026
   D1604-5E0100200029
   D1604-5E0100200035
   D1604-5E0100200038
   D1624-5E0100200057
   D1624-5E0100200066
   DG60-5E0100200092
   DGS60-Z1Z0-S05
   DGS60-Z1Z0-S03
   DG60-5E0100200107
   DG60-5E0100200110
   DGS60-Z1Z0-S02
   DGS60-Z1Z0-S04
   DGS60-EZZ0-S03
   DGS60-CZZ0-S01
   DG60-5E1WG1050500
   DG60-5E1WG1250500
   DG60 30I K1,2 5V
   DG-60 500I K1,2 10-30V 150KHZ
   DG-60 500I K1,2 10-30V 150KHZ
   DG-60 5000I 10-30V 300 KHZ
   DG60-5E4WZ0Q00301
   DG60-5E4XH1640F02
   DG60-5E4XW0100500
   DG60-5E4XZ0F00F00
   DG55-5E6002100510
   DG55-5E6002300510
   DG60-5EAXL0C00F00
   DG60-5EBWF0200F00
   DG60-5EBWF0300F00
   DG60-5EBWF0T00F00
   DG60-5EBWF1250F00
   DG-63-KAN 1000I K1,2,0 10-30V
   DG-63-SR 1250I K1,2,0 5V 300KH
   DG90-5F1XB0500500
   DG-90-D 400I 10-30V 300KHZ
   DG90-5F1XB0E00500
   DG90-5F1XB0E00G00
   DG-90-D 1250I 5V 150KHZ
   DG-90-D 2500I 10-30V 300KHZ
   DG-90-D 5000I 10-30V 300KHZ
   DG90-5F1XB0L20500
   DG90-5F1XB0L20G00
   DG-90-D 20I 10-30V
   DG-90-D 50I 10-30V
   DG 90 D 1000I 10-30V 300KHZ
   DG 90 D 1024I 10-30V 300KHZ
   DG 90 D 1024I 10-30V 300KHZ
   DG-90-D 2500I 10-30V 150KHZ
   DG90-5F1XK0E00500
   DG90-5F4X10E01F00
   DG-90-D 360I 10-30V 300KHZ
   DG 90 2000I K1,2,0 10-30V
   DG90-5G4XE0E00500
   DG-90 500I K1,2,0 10-30V
   DG90-5G4XH0500500
   DG90-5G4XM0E00500
   DG-90 2000I K1,2,0 10-30V
   DG-100-D 10000I 10-30V 600KHZ
   HG900-5K9100200008
   DG 60 K6D C 2500I 5V 200KHZ
   D1504-5LH1D1700F01
   D1504-5LH1D1E00F01
   D1504-5LH1D1G00F01
   D1504-5LH1D1L00F01
   DG-60-K5D 1024I 5V 200KHZ
   DG-60-ELB 1000I 5V 200KHZ
   DG-60-ELB24 200I 10-30V 200KHZ
   VFT61-EWJ01024 INCREMENTAL ENCODER
   DGS 70 A 1000I 5V
   DGS 70 AK 1000I 5V
   DG-60-KT 250I 5V 250KHZ
   DG-60-KT6 2500I 5V 250KHZ
   DG-60-KT 125I 5V 250KHZ
   DG 60 KID2 500I 10-30V 300KHZ
   DG60-5R4170800F01
   DG60-5R4170F00501
   DG60-5R4170F02K01
   DG60-5R4280J00F01
   DG60-5R4280L00F01
   DG60-5R4280L10F01
   DKS40-E5Z0-S17
   DKS40-E5Z0-S18
   DKV60-E2KZ-S01
   DKV60-E2KZ-S02
   HG610-5V0100200002
   HG612-5V0100200005
   HG600-5V0100200009
   HG600-5V5S12R00600
   HG 600 8 AKR 1800, F
   HG600-5V5SC3K10F00
   HG600-5V7SB0L10F00
   HG600-5V7SC0I10600
   HG600-5V7SC1300600
   HG600-5V7SC2T00600
   HG600 10 DRS 1024,6
   HG600-5V9S20K10F00
   HG 600 12 AKR 2500,F
   HG600-5V9SC0L10600
   HG600-5V9SC2700600
   HG600-5V9SC2F00F00
   HG600-5V9SC2F00G00
   HG600-5V9SM0L00FD0
   HG600-5V9SN2F00GD0
   HG600-5V9SP0L10GD0
   HG 650 C1 250, 6
   HG650 C4 5000I
   DGS65-ZAA0-S06
   DGS65-ZAA0-S04
   HG 650 C11 3600
   DGS65-ZAA0-S05
   DGS65-ZZA0-S02
   DGS65-ZAA0-S02
   DGS65-ZZA0-S03
   DGS65-AZA0-S01
   HG660 AKR 360 6
   DGS66-AZZ0-S01
   DGS66-CAZ0-S02
   DGS66-HTZ0-S01
   DGS66-HAZ0-S03
   DGS66-CAZ0-S04
   HG660 12 DKR 2048
   HG660 ANK 2048
   HG660-ANK 2048
   DG60L C5
   DGS60-G4Z0-S02
   DG60L-C10
   DGS60-A1Z0-S01
   DGS60-N1A0-S02
   DG60L-C49
   DGS60-E1Z0-S01
   DGS60-A4Z0-S05
   DGS60-GZT0-S02
   DGS60-A4Z0-S06
   DG 60 L WKA 3000
   DG 60 L WKA24 100I
   DG 60 L WKR 5000
   DG 60 L WKR 5000, H
   DG 60 L WKR 500, 24V
   DGS60-E4B0005
   DG 60 L WSA 24 720I
   DGS60-A4A02048
   DG 60 L WSR24 5000
   DGS60-G4A05000
   DGS60-A4A05000
   DG 60 L WSR24 50I
   DG 60 L WSR24 1024I
   DG 60 L XKA 10, 5
   DG 60 L XKR24 4096I
   DG 60 L XSR 250
   SHS17-HDA0-K01
   SRM50
   SRS50/70
   SINCOS SRM 60 K
   SCM70-HLZ0-S01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 DVE C3
   SINCOS SCS 70 DVE C4
   SINCOS SCS 70 DVE C6
   SCS60-HAA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 DVE C8
   SINCOS SCS 70 DVE C9
   SINCOS SCS 70 DVA C10
   SCM70-HYZ0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCS60-HAA0-S02 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HAA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCS70-HLZ0-S04 MOTORFEEDBACK
   SCM70-HLZ0-S05 MOTORFEEDBACK
   SCS70-HLZ0-S05 MOTORFEEDBACK
   SCM70-HLZ0-S06 MOTORFEEDBACK
   SCM70-HLZ0-S07 MOTORFEEDBACK
   SCS70-HLZ0-S06 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 DVE C17
   SCS60-HZA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HZA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HZA0-S02 MOTORFEEDBACK
   SCM70-HLZ0-S08 MOTORFEEDBACK
   SCS70-HLZ0-S07 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 DVE C20
   SCM70-HLZ0-S10 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HZA0-S03 MOTORFEEDBACK
   SCS60-HEA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HEA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 DVA C24
   SINCOS SCS 70 DVE C25
   SINCOS SCM 70 DVA C26
   SCS70-HSZ0-S01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 DVE C28
   SINCOS SCS 70 DVE C29
   SINCOS SCS 70 KVAF C30
   SCS70-JSA0-S03 MOTORFEEDBACK
   SCM70-JSA0-S02 MOTORFEEDBACK
   SCS60-HAA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 60 BUS
   SCM60-HAA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 EXK C1
   SINCOS SCS 70 DWE
   SINCOS SCM 70 DWE
   SCS70-HLV0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 DVE
   SINCOS SCM 70 DVE
   SCM70-HLV0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 DWE
   SINCOS SCS 70 DVE
   SINCOS SCM 70 DVE
   SINCOS SCS 70 DVE
   SINCOS SCS 70 DWA
   SINCOS SCM 70 DWA
   SINCOS SCM 70 DWA
   SINCOS SCS 70 DVA
   SCS70-HLA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 DVA
   SCM70-HLA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS 70 B
   SINCOS SCS 70B
   SINCOS SCM 70B
   SCS70-HZA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 NK.
   SINCOS SCS 70 KVA NK.
   SINCOS SCM 70
   SINCOS SCS 70 KWE
   SINCOS SCM 70 KWE
   SINCOS SCS 70 KVE
   SCS70-HSV0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 KVE
   SCM70-HSV0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 KWA
   SINCOS SCS 70 KWA
   SCS70-JSA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCS70-JSA0-S02 MOTORFEEDBACK
   SCM70-JSA0-S01 MOTORFEEDBACK
   SCM70-HSA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 KWA
   SCS70-HSA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 KVA
   SINCOS SCM 70 KWAF
   SINCOS SCS 70 KVAF
   SINCOS SCS 70 KVAF
   SCS60-HEA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SCM60-HEA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCS 70 KWAF
   SINCOS SCS 70 KWAF
   SINCOS SCM 70 KWAF
   SINCOS SCS 70 KVAF
   SCS70-HYA0-K01 MOTORFEEDBACK
   SINCOS SCM 70 KVAF
   P 521 CKR M0050
   P 521 CSR M0050
   P 521 DKR M0050
   P 521 DSR M0050
   P 521 ESR M0050
   P 521 DKR M0091
   P 521 DSR M0091
   P 521 DKR M0131
   P 521 DSR 0131
   P 521 ESR M0131
   P 521 AKR M0172
   P 521 AKR M0172
   P 521 DKR M0172
   P 521 DSR M0172
   POMUX P521-SKR-M0294
   P 521 DSR M0294
   P521-EKR-M0579
   DRS60-E1A00100


   جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید:
   www.peymanelectric.com
   شماره تماس: 02133993055 / 02133993009
   شماره فکس: 02136057593
   آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203
   همراه ما در کانال تلگرام باشید:
   https://telegram.me/Peymanelcco
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : پیمان مقدم
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تلفن : 02133993055
    تاریخ درج : 1396/02/13
    تاریخ بروزرسانی : 1396/06/21
    تاریخ انقضا : 1396/08/16
    آدرس : لاله زار جنوبی-کوچه بوشهری-پاساز تهران الکتریک-طبقه اول-واحد 203-بازرگانی پیمان الکتریک


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های برق صنعتی
   • 1396/07/24
   • فروش انواع اینورتر هیوندای
    فروش انواع اینورتر تکفاز و سه فاز هیوندای با قیمت مناسب و علکرد عالی - فروش در سراسر ایران و ارسال ...
    controlpardaz , لرستان , 01333239739
   • 1396/07/18
   • فروش انواع شینه مینیاتوری کاراکا
    فروش انواع شینه مینیاتوری کاراکا تکفاز و سه فاز با قیمت مناسب - فروش در سراسر ایران و ارسال در کمتر ...
    controlpardaz , مازندران , 01333239739
   • 1396/07/17
   • فروش انواع شاستی کنترلی
    فروش انواع شاستی کنترلی با قیمت مناسب و عملکرد عالی - شاستی های کنترلی SHILIRAN - شاستی های کنتر ...
    controlpardaz , اردبیل , 01333239739
   • 1396/07/17
   • برج روشنایی
    شرکت نورسازه اراک طراح وتولیدکننده انواع برج های روشنایی ازارتفاع6الی 35متری ...
    شیرین سفیدگران , مرکزی , 09185797921
   • 1396/07/15
   • اینورتر هیوندای تکفاز و سه فاز
    اینورتر هیوندای تکفاز و سه فاز با قیمت مناسب - فروش در سراسر ایران و ارسال در کمتر از 48 ساعت - ...
    controlpardaz , خراسان رضوی , 01333239739
   • 1396/07/12
   • فروش فلیم فوتومتر با قیمت مناسب
    فروش فلیم فوتومتر با کیفیت خوب و قیمت بسیار مناسب – فروش در سراسر ایران و ارسال در کمتر از 48 ساعت ...
    controlpardaz , یزد , 09120430763
   • 1396/07/11
   • فروش ارت لیکج دیجیتال با نمایشگر
    فروش ارت لیکج دیجیتال با نمایشگر با کیفیت خوب و قیمت بسیار مناسب – فروش در سراسر ایران و ارسال در ک ...
    controlpardaz , گیلان , 01333239739
   • 1396/07/05
   • فروش برد دیزل ژنراتور اضطراری
    فروش برد دیزل ژنراتور اضطراری با کیفیت خوب و قیمت بسیار مناسب – فروش در سراسر ایران و ارسال در کمتر ...
    controlpardaz , گیلان , 09111389839
   • 1396/07/04
   • فروش سوپر کنترل فاز
    فروش سوپر کنترل فاز با کیفیت خوب و قیمت بسیار مناسب – فروش در سراسر ایران و ارسال در کمتر از 48 سا ...
    controlpardaz , آذربایجان شرقی , 01333239739
   • 1396/07/03
   • تولید و عرضه انواع کابل شیلددار
    ما با ارائه انواع کابل شیلددار استاندارد و با کیفیت توانسته ایم گام مهم و موثری در پیشرفت صنعت مخابر ...
    راجین کابل پارسیان , اصفهان , 09131174690
   • 1396/07/03
   • تفاوت های کابل افشان و کابل مفتولی
    کابل افشان یکی از انواع کابل برق عرضه شونده در فروشگاه راجین کابل پارسیان می باشد. یکی از دلایل تفا ...
    راجین کابل پارسیان , اصفهان , 09131174690
   • 1396/07/03
   • کاربردهای کابل مفتولی
    ما علاوه بر انواع سیم افشان و مفتولی، کابل مفتولی و افشان را نیز تولید می کنیم و به فروش می رسانیم. ...
    راجین کابل پارسیان , اصفهان , 09131174690
   • 1396/07/03
   • ارائه کابل کنترل استاندارد
    کابل کنترل و یا کابل فرمان یکی از انواع پر فروش کابل برق در راجین کابل پارسیان به شمار می رود. شما م ...
    راجین کابل پارسیان , اصفهان , 09131174690
   • 1396/07/03
   • کابل قدرت با روکش پی وی سی
    تمامی انواع کابل برق اعم از کابل قدرت در ساختمان خود دارای دو بخش مشترک می باشند. این دو بخش هادی و ...
    راجین کابل پارسیان , اصفهان , 09131174690