درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • خدمات :: مشاوره و وکالت
  • وکیل ورشکستگی

   آیا مراتب حقوقی دعاوی ورشکستگی را می دانید؟
   آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟
   آیا می دانید برای تحقق جرم بودن ورشکستگی چه شرایطی مورد نیاز است ؟؟
   آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد ورشکستگی اطلاع دارید؟
   آیا می دانید مجازات قانونی جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر چیست؟
   آیا مصادیق جرم ورشکستگی را می دانید؟
   آیا شما به وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی احتیاج دارید؟؟
   مقاله ی حاضرکه توسط مشاورین موسسه حقوقی رایانداد برای شما عزیزان به نگارش درآمده است در خصوص ورشکستگی و انواع آن و مجازات های ناشی از ورشکستگی می باشد.
   با ما تماس بگیرید
   مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
   05136071464
   09010901624
   rayandad.law@gmail.com
   rayandad.ir

   تعریف ورشکستگی :
   ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در آن تاجر از تادیه دیون خود ( وجوهی که بر عهده ی اوست ) عاجز و متوقف شده است. این تعریف در ماده 412 قانون تجارت ذکر شده است بدین شرح که :
   “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود”
   با ما تماس بگیرید
   مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
   05136071464
   09010901624
   rayandad.law@ gmail.com
   rayandad.ir


   شرایط ضروری جهت تحقق ورشکستگی:
   1- تاجر بودن : تاجر حقیقی شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده 2 قانون تجارت قرار داده و به نام و به حساب خودش معامله نماید. باید دانست که ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 قانون تجارت لازمه تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود ، کما اینکه اگر اسم خود را ثبت هم کرده باشد ولی واقعا تاجر نباشد.مشمول ورشکستگی نخواهد شد و تنها ثبت یک اماره بر تاجر بودن است.
   2- توقف از پرداخت دیون : لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد بلکه بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.
   • دین باید غیر مشروط و مسلم باشد: یعنی صحت و سقم آن مشخص باشد و ادعایی بر آن در دادگاه وجود نداشته باشد.
   • می تواند دین تجاری یا مدنی باشد : تجاری بودن دیون شرط نیست لذا حکم ورشکستگی تاجر را بدون توجه به ماهیت طلب طلبکار می توان صادر نمود.
   • تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست.
   با ما تماس بگیرید
   مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
   05136071464
   09010901624
   rayandad.law@ gmail.com
   rayandad.ir

   انواع ورشکستگی:
   1- ورشکستگی عادی : ورشکستگی است که در اثر عوامل خارجی یا حوادث مترقبه ، بدون تقصیر و بدون سوء نیت و تقلب ، تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست متوقف شود.
   2-ورشکستگی مستلزم تعقیب کیفری شامل :
   • ورشکستگی به تقصیر
   • ورشکستگی به تقلب
   شرایط تحقق ورشکستگی به تقصیر اجباری: (ماده 541 قانون تجارت ) :
   1- در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیر عادی مشمول این بند نمی شود، مانند هزینه هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده اش پرداخت می کند)
   2- در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ( مثل بورس بازی ، خرید بلیط بخت آزمایی و …… )
   3- در صورتی که تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طرق دیگر باشد.
   4- در صورتی که یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
   شرایط تحقق ورشکستگی به تقصیر اختیاری : (ماده 542 قانون تجارت ):
   1- در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون دریافت عوضی از طرف مقابل تعهداتی نماید که با توجه به وضعیت مالی وی آن تعهدات فوق العاده باشد.
   2- در صورتی که ظرف 3 روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض وی پیش آمده است ، توقف خود را به محکمه اظهار ننموده است و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد.
   3- در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد. البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
   4- شرایط تحقق ورشکستگی به تقلب : (ماده 549 قانون تجارت ) :
   1- مفقود کردن دفاتر :
   منظور از دفاتر ، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن ها کرده است . مفقود کردن دفاتر باید جنبه ی عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شود مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.
   2- مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر :
   از آنجایی که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است مسلم است مخفی نمودن آن ها تقلب محسوب می شود و درست مثل بردن مال غیر می باشد.
   3- از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله وی از طریق معاملات صوری :
   از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن اموال تاجر بدون علت موجه و خاص.
   4- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر :
   مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیرواقعی طلبکاران تاجر در قسمت اخیر ماده 549 قانون تجارت اینگونه بیان می کند که هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام می شود.
   مجازات ورشکستگی به تقلب :
   مطابق ماده 670 قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از 1 تا 5 سال محکوم می شوند.
   مجازات ورشکستگی به تقصیر :
   مطابق ماده 670 قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم می شوند به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند.
   نظر به اینکه برای تعقیب کیفری ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی می باشد، فلذا استفاده از وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی، ضرورتی است اجتناب ناپذیر، بدین منظور در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی در خصوص ورشکستگی و مجازات آن، می توانید با وکلا و مشاورین زبده ی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس حاصل نموده و اطلاعات لازمه را دریافت نمایید. معذلک مؤسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر، با بهره گیری از برترین و زبده ترین وکلا و مشاورین حقوقی آماده ی ارائه خدمات و مشاوره ی خاص حقوقی در مورد ورشکستگی ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی و مجازات آن به شما هموطنان عزیز می باشد.

   با ما تماس بگیرید
   مشهد – نبش وکیل آباد 13- ساختمان سروش 1- طبقه اول
   05136071464
   09010901624
   rayandad.law@ gmail.com
   rayandad.ir
   وکیل ورشکستگی، وکیل اعلام ورشکستگی، وکیل ورشکستگی در اصفهان، وکیل برای ورشکستگی، وکیل متخصص ورشکستگی، دادخواست ورشکستگی از طرف طلبکار، دادخواست ورشکستگی شرکت سهامی خاص، دادخواست ورشکستگی تاجر، دادخواست ورشکستگی به تقصیر، دادخواست ورشکستگی چیست، نمونه دادخواست ورشکستگی، دادخواست اعلام ورشکستگی، نمونه دادخواست ورشکستگی شرکت، فرم دادخواست ورشکستگی، متن دادخواست ورشکستگی، دادخواست ورشکستگی، دادخواست ورشکستگی شرکت، دادخواست اعلان ورشکستگی، دادخواست اعلام ورشکستگی شرکت، نمونه دادخواست ورشکستگی از طرف طلبکار، نمونه دادخواست ورشکستگی از طرف تاجر، دادخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار، نمونه دادخواست ورشکستگی به تقصیر، نمونه دادخواست ورشکستگی تاجر، تنظیم دادخواست ورشکستگی، دادخواست صدور حکم ورشکستگی، دادخواست حکم ورشکستگی، خوانده دادخواست ورشکستگی، نمونه دادخواست دعوای ورشکستگی، نحوه تنظیم دادخواست ورشکستگی، شرایط دادخواست ورشکستگی، رد دادخواست ورشکستگی، نمونه دادخواست ورشکستگی شرکت سهامی خاص، نحوه دادخواست ورشکستگی

   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : موسسه حقوقی رایانداد
    استان : خراسان رضوی
    پست الکترونیک :
    تلفن : 09010901624
    تاریخ درج : 1396/05/22
    تاریخ بروزرسانی : 1396/05/22
    تاریخ انقضا : 1396/08/22
    آدرس : مشهد-نبش وکیل آباد 13-ساختمان سروش 1-طبقه اول


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های مشاوره و وکالت
   • 1396/05/29
   • وکیل بیت کوین
    آیا بیت‌کوین قانونی است؟ تا جایی که ما می دانیم، در بیشتر محاکم قضایی، از نظر قانون بیت کوین غیرقان ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/29
   • وکیل دعاوی خانواده
    این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نب ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/24
   • تقاضای طلاق از جانب زوجه
    زوجه به سه شکل می تواند تقاضای طلاق بنماید یکی شروط ضمن عقد ، دیگری استفاده از شرایط عسر و حرج و سوم ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/22
   • اعاده حیثیت
    یکی از سوالاتی که در دادگاه از وکیل ها و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درمورد راهکار اعاده حیثیت(ا ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/19
   • دعاوی املاک
    در حال حاضر معمولا بیشترین دارایی افراد جامعه در کشور ما ملک یا اراضی آنهاست که متاسفانه به دلایل مخ ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/19
   • وکیل و مشاور حقوقی شرکت ها و موسسات
    اهمیت داشتن مشاوره حقوقی و وکیل برای شرکتهای تجاری بر کسی پوشیده نیست.وکیل شرکت می تواند در دو حوزه ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/18
   • استرداد جهزیه
    یکی از موضوعات مهم در طلاق و دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه می باشد که باید برای رسیدگی درست به این ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/18
   • وکیل متخصص ملاقات با فرزند
    حق ملاقات با طفل، از حق حضانت واگذار شده به یکی از والدین، ناشی می‌شود. حق ملاقات در واقع در کنار حق ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/17
   • قوانین رحم اجاره ای
    اصل خبر: مادری میانجی پس از وضع حمل از تسلیم نوزاد خودداری نموده است. خانم و آقای «م» با گذشت 10 سا ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/17
   • جرایم پزشکی
    با عرض ارادات و همدلی با همه قربانیان تقصیرات پزشکی: خانم «نون» هر بار که نگاهش در آینه می افتد ق ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/17
   • مطالبه وجه چک
    زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مند ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/16
   • مشاوره فسخ قرارداد
    زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مند ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/15
   • انتخاب رشته تضمینی کنکور
    انتخاب رشته تضمینی برای انتخاب رشته تحصیلی دست نگه دارید! انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد توسط مج ...
    صبح امید آریا , تهران , 09109006347
   • 1396/05/11
   • خدمات مهاجرت و اخذ ویزا
    آیا قصد مهاجرت دارید و به دنبال یک وکیل خوب هستید؟ یا برای امور حقوقی بین المللی به وکیل مهاجرتی نیا ...
    موسسه حقوقی رایانداد , خراسان رضوی , 09010901624
   • 1396/05/11
   • اعزام دانشجو
    تحصیل در کانادا تحصیل در آمریکا ویزای تحصیلی آمریکا و کانادا پذیرش و ویزای تحصیلی امریکا ...
    شرکت امین پرداز , تهران , 09195596044