درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • صنعت :: لوازم صنعتی
  • تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای

   تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای

   لوازم تست و اندازه گیری کمپانیهای TES & PROVA تایوان در نمایندگی انحصاری
   فروش کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای , صنعتی
   دیتا لاگر دما, دارای 8 ورودی پراب مدل PROVA-800
   دیتالاگر 8 کاناله, با صفحه رنگی , مدل PROVA-830
   ترمومتر دیتالاگر 4 کاناله, مدل TES-1384
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, پرینتر دار مدل TES – 1304
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, پیشرفته مدل TES – 1305
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1306
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر
   مدل TES – 1307
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1312A
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1314
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1317 (PT-100)
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES-1317 R (PT-100)
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES1318 (PT-100)
   ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, حافظه دار مدل TES – 1319A
   ترمومترلیزری, دماسنج لیزری, ترمومترتفنگی اشعه ای مدل TES-1326
   ترمومتر, ترمومترلیزری, دماسنج لیزری, تفنگی اشعه ای حافظه دار مدل TES-1327
   ترمومتر ترمومترلیزری, دماسنج لیزری, حرارت سنج لیزری, مدلTES-1327 K
   پراب میله ای حرارت سنج, مدل TYPE-K02
   پراب حرارت سنج سطحی , مدل TYPE-K03
   پراب حرارت سنج سیمی , مدل TYPE-K01
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدلTES - 1330 A
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1332A
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1334
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1335
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, پیشرفته مدل TES – 1336A
   نورسنج ,لوکس متر, لایت متر ,مدل TES-1339
   نورسنج, لوکس متر, لایت متر, مدل TES-1339 R
   فلوکس متر, لومن متر ,لامپ , ,LED مدل TES-133
   درخشندگی سنج, مدل TES-137
   رنگ سنج نور, , Choroma meter مدل TES-136
   صدا سنج, صوت سنج, مدل TES-52
   صدا سنج, صوت سنج, مدل TES – 1351
   صدا سنج, صوت سنج, پیشرفته قابل برنامه ریزی مدل TES-1352H
   صداسنج , صوت سنج, LQ دار, مدل TES-1353 H
   صداسنج, صوت سنج, مدل TES-1150
   صداسنج , صوت سنج, مدل TES-1151
   صداسنج آنالیزور دار, صوت سنج آنالیزوردار, مدلTES-1358 A
   صداسنج آنالیزوردار, صوت سنج آنالیزوردار, با صفحه رنگی TES-1358C
   صداسنج آنالیزور دار, صوت سنج آنالیزوردار, صفحه رنگی مدل TES-1358 E
   نویز دوزیمتر,دزیمتر صدا, مدل TES – 1354
   نویز دوزیمتر,دزیمترصدا, پیشرفته مدل TES – 1355
   کالیبراتورصدا, مخصوص صداسنج, نویز دوزیمتر, مدل TES – 1356
   ترمورطوبت سنج, فشار سنج, هیدرومتر, مدل TES-1160
   فشارسنج محیط , ترمورطوبت سنج , مدل TES-1161
   ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرومتر, مدل TES – 1360
   ترمورطوبت سنج دیتالاگر, مدل TES-1361 C
   ثبات دما و رطوبت, رطوبت سنج, هیدرومتر, به همراه پرینتر مدل TES – 1362
   ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, پیشرفته, رطوبت سنج, هیدرومتر, مدل TES – 1364
   ترمو رطوبت سنج , رطوبت سنج, پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر مدل TES-1365
   ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرومتر, حافظه دار مدل TES-1260
   ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرومتر,مدل TES – 1367
   کیفیت سنج هوا, مدل TES-5321
   کیفیت سنج هوا, مدل TES-5322
   CO2 آنالایزر, CO2متر, مدل TES-1370
   CO متر, مدل TES-1372
   PH متر, مدلTES – 1380
   PHمتر, ECمتر, TDSمتر, شوری سنج, مدلTES-1381
   PH متر, مدلTES – 1380K به همراه پراب دما و PH
   گوس متر, تك محوره مدل TES-1390
   گوس متر, تک محوره مدل TES-1391
   گوس مترتک محوره ,مدل TES – 1392
   گوس متر, سه محوره TES-1393
   گوس مترسه محوره TES – 1394,
   دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, مدل TES-92
   دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, مدلTES-593
   مولتی متر دیجیتال,آوومتر, اهم متر, مدل TES-2900
   مولتی متر دیجیتال, LCRمتر, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2950
   مولتی متر, دیجیتال مدل TES – 2610
   مولتی متر ,دیجیتال آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2620
   مولتی متر دیجیتال, آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2700
   مولتی متر دیجیتال , آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2730دارای ترمومتر
   مولتی متر دیتالاگر, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2732A
   LCR متر آوومتر, اهم متر,, مدل TES – 2712
   LCR متر, آوومتر, اهم متر,مدل TES – 2360
   مولتی متر دیجیتال, آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2800
   مولتی متر, آوومتر, اهم متر, دیجیتال مدل TES – 2801
   مولتیمتر ,حرفه ای دیتالاگر آوومتر, اهم متر, مدل PROVA903
   دور سنج لیزری,تاکومتر, مدلRM – 1500 به همراه آداپتور اتصال
   دور سنج لیزری,تاکومتر, مدلRM – 1501 به همراه آداپتور اتصال
   کلمپ آمپرمتر , مدل TES – 3050
   کلمپ آمپرمتر, مدل TES – 3063 (HVAC )
   کلمپ آمپرمتر, HVAC , مدل TES-3079K
   کلمپ آمپرمتر, مدل TES –3091 R
   کلمپ آمپرمتر, مدل TES – 3092
   کلمپ آمپر متر, مدل CM02
   کلمپ آمپر متر, مدل CM03
   کلمپ آمپرمتر, TES-3096T
   کلمپ آمپرمتر, PROVA 2009
   کلمپ آمپرمتر, 3 فاز مدل PROVA 6600
   کلمپ آمپر متر,مدل PROVA 2000
   کلمپ میلی آمپرمتر ,میلی آمپر متر, مدل PROVA 11
   کلمپ آمپر متر AC/DC , مدل TES-3092
   کلمپ آمپرمتر, مدل TES-3091
   کلمپ آمپرمترAC/DC , مدل TES-3910
   خازن سنج, مدل TES – 1500
   تستر عایق,میگر, مدل TES -1601
   تستر عایق,میگر, مدل TES – 1600
   تستر عایق, میگر,مدل TES – 1604
   تستر عايق,میگر, (گيگا اهم) مدل TES-3660
   ارت تستر,ارت سنج, مدل TES-1605
   ارت تستر کلمپی ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601
   تستر زمین,ارت سنج, ارت تستر, مدل TES – 1700
   پاور آنا لایزر کلمپی, پاورآنالیزر تک فاز و سه فاز ,مدل TES – 3600
   پاورآنالایزر 3 فاز و تک فاز , مدل PROVA 6830+6803
   پاور آنالایزر , مدل WM-03
   پاورآنالایزر هارمونیک, کلمپی مدل PROVA-6200
   پاورآنالایزر 100 آمپر , هارمونیک آنالایزر, مدل PROVA -23
   کلمپ هارمونیک, قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003
   پاورآنالایزر کلمپی قابل انعطاف , مدل AFLEX-3005
   انالیزور کیفی قدرت , مدل AFLEX 6300
   کلمپ آمپر متر قابل انعطاف , مدل AFLEX-3001
   کلمپ امپر متر قابل انعطاف , مدل AFLEX-3002
   ترمو بادسنج ,بادسنج ,سرعت سنج باد ,مدل AVM-301
   بادسنج, ترموبادسنج, سرعت سنج باد, مدل AVM-305
   بادسنج, ترمو باد سنج, سرعت سنج باد ,مدلAVM-03
   فلو سنج باد, بادسنج, دبی سنج باد, سرعت سنج باد ,مدلAVM-07
   باد سنج هات وایر دیتالاگر, بادسنج ,هات وایر ,مدل TES-1341
   باد سنج هات وایر , هات وایرمدل TES-1340
   تستر باطری, باطری تستر, مدلTES-33
   باطری تستر, تستر باطری, مدل TES-32
   میلی اهم متر, رومیزی مدلTES-700
   میکرو اهم متر, رومیزی مدلTES-710
   پراب سوسماری کلوین, PROVA-700/710/200
   پراب 4 رشته فنری مخصوص PROVA-700/710
   تستر کابل شبکه, مدل TES-46
   تسترکابل شبکه , مدلTES-45
   مولتی کالیبراتور, کالیبراتور چندمنظوره, سیگنال کالیبراتور, مدل PROVA ICAL
   مولتی کالیبراتور, کالیبراتورجریان, کالیبراتوردما, کالیبراتور ولتاژ, مدل PROVA 123
   کالیبراتور دما, مدل PROVA 125
   لوپ کالیبراتور, مدل PROVA100
   كاليبراتورصداسنج,(2 کاناله) صداسنج, مدل TES-1356

   منبع تغذیه ,قابل برنامه ریزی, مدلPROVA 8000
   منبع تغذیه پاور سیوینگ, مدل PROVA8500 ,
   سولار پاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید,(پراپ جدا) مدل TES-132
   سولار پاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید,(پراپ سرخود) مدل TES-1333
   سولار پاورمتر, پیرانومتر, دیتالاگر, تشعشع سنج خورشید, مدل TES-1333R
   سولار پاورآنالایزر, تسترفتوولتائیک , مدل PROVA200
   سولار پاورآنالایزر, تستر فتوولتائیک, مدل PROVA210
   سولار سیستم آنالایزر, بهمراه کلامپ هاو پایرومتر, تستر فتوولتائیک, مدل PROVA1011+SOLAR15+21
   شبیه ساز نور خورشید, مدل TES-SS1
   پارتیکل کانتر ,غبارسنج, مدل TES-5110
   پارتیکل کانتر, غبار سنج, شمارنده جرم ذرات, مدل TES-200
   آنالیزور رنگ ,کالرمتر, مدل TES-135
   WBGTمتر, استرس گرمایی, مدل TES-1369


   نمایندگی انحصاری کمپانی TES&PROVAتایوان در ایران شرکت صائن
   در ضمن این شرکت مفتخر است در زمینه واردات و عرضه اقلام ذیل در خدمت شما هم میهنان عزیز با شد:

   صداسنج, صوت سنج, دسیبل سنج, صداسنج آنالیزوردار, نورسنج, لوکس متر, لایت متر, درخشندگی سنج, فلوکس متر, لومن متر, لومینانس متر, کلوین متر, لومینومتر, نویزدزیمتر, دزیمترصدا, ترمومتر, ترمومتردیتالاگر, ترمومترلیزری, ترمومتر اشعه ای , ترمومترتفنگی, دماسنج, دماسنج لیزری, حرارت سنج, حرارت سنج لیزری ,پراب میله ای , پراب سطحی, پراب سیمی,ترمومترحافظه دار, رنگ سنج نور, chroma متر, سولارمتر, پیرانومتر, سولارپاورمتر, سولارپاورآنالایزر, تستر فوتوولتائیک, تستر فتوولتائیک, سولارسیستم آنالایزر, شبیه ساز نورخورشید,باد سنج, سرعت سنج باد, ترموبادسنج, دبی سنج باد, فلوسنج باد, بادسنج هات وایر, هات وایر, گوس متر, تسترمیدان مغناطیسی, تسلامتر, گوس متر تک محوره, گوس متر سه محوره, EMFتستر, RFمتر, ELFمتر, دستگاه اندازه گیری امواج رادیوئی, دستگاه اندازه گیری امواج الکترونیکی, الکترواسموگ , پارتیکل کانتر, غبارسنج, ذره سنج, COمتر, COآنالایزر, CO2متر, CO2آنالایزر, اکسیژن متر, ترمورطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرو متر, ترمورطوبت سنج دیتالاگر, ترموگراف , دیتالاگر دما و رطوبت , دیتالاگردمارطوبت, دیتالاگردما, دیتالاگررطوبت, دیتالاگر, ثبات دما, ثباط دما و رطوبت,مولتی متر, مولتیمتر, مولتی متر دیجیتال, مولتیمتردیجیتال, LCRمتر, خازن سنج, کلمپ, کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, آمپرمتر, آمپرمترچنگکی, وات متر , آمپرمترAC , آمپرمترDC , کلمپ آمپر مترAC/DC , کلمپ قدرتی, آمپرمتر قدرتی, کلمپ آمپرمتر تک فاز, آمپرمتر 3 فاز, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی آمپرمتر, وات مترکلمپی, آمپر متر کلمپی, پاورآنالایزر, پاورانالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنالایزر متر, پاورآنالایزر 3فاز, پاورآنالایزر تک فاز, ارت تستر, ارت سنج, تستر زمین, تستر عایق, میگر, میلی اهم متر, میکرو اهم متر, تستر کابل شبکه , دورسنج, دورسنج لیزری, تاکومتر, تاکومترلیزری, RPMمتر, کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, کالیبراتوردما, کالیبراتورجریان, کالیبراتورولتاژ, لوپ کالیبراتور, کالیبراتور فشار, کالیبراتورصدا, تسترباطری, باطری تستر, WBGTمتر, استرس گرمایی, آنالیزور رنگ, منبع تغذیه, دیتالاگر8کاناله, دیتالاگر4 کاناله, PHمتر, اسید سنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, سختی سنج آب, DOمتر,اکسیژن متر, TDSمتر, MVمتر, شوری سنج, UVمتر, یووی لایت متر, UVلایت متر, رطوبت سنج چوب, رطوبت سنج جامدات, ترمومترمیله ای, VOCمتر, پمپ نمونه برداری, پمپ نمونه برداری فردی, دستگاه اندازه گیری ذرات گرد و غبار, کالیبراتور ترموکوپل, کالیبراتور ولتاژ وجریان , کالیبراتورچند منظوره, , انواع تجهيزات اندازاه گيري دما, آوومتر, سرعت وفشار هوا, فشارسنج, آنالايزرهای گازهای خروجی از دودكش, آنالايزرهای پارامترهای شيميایی, پمپ نمونه برداری از ذرات گردو غبار, پمپ پیستونی, ضخامت سنج, سختی سنج, ارتعاش سنج, زبری سنج, تست چسبندگی رنگ, استروب اسکوپ, نیرو سنج دیجیتال, گشتاور سنج, ترکمتر, میکرو متر, کولیس, کالیپر, یووی لایت متر, کنداکتیویتی متر, ترازوی دیجیتال, اسیلوسکوپ, اسیلوسکوپ آنالوگ, اسیلوسکوپ دیجیتال, اسکوپ, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ 4 کاناله, سیگنال ژنراتور, فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر, لاجیک آنالایزر, ائودیو آنالایزر, منبع تغذیه دوبل تراکینگ, پراب های ولتاژ, کارت اسیلوسکوپ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, IRمتر, IRسنج, مانومتر

   وانواع تجهیزات اندازه گیری ازکمپانی های ذیل:
   TES, PROVA,MIC,OWON,KIOMO,Tektronix, ROHDE&SCHWARZ , Fluke , Agilent , GW Instek , Hioki , Kyoritsu , Kaise , Escort , Lutron , Pintek , Lodestar , Mastech , Appa , SEW , Megatek , Matrix , Victor, Goldstar, HAMEG, SANWA, RIGOL,Time, standard, AZ , Micro , Goot , Testo, Proskit ,Weller

   لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
   WWW.SAENCO.COM

   تلفن تماس:021-88936611
   همراه: 09124801951
   09127095694
   آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول


   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : شرکت صائن
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1393/11/18
    تاریخ بروزرسانی : 1395/05/06
    تاریخ انقضا : 1395/08/06
    آدرس : تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال