درج اگهی - اگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیها - اگهی لینکدار - اگهی ویژه - آگهی، تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • آموزش :: فنی حرفه ای
  • بسته های آموزشی رباتیک

   معرفی برخی از دوره های حضوری و غیر حضوری آموزش رباتیک آموزشگاه رباتیک و کامپیوتر دانشمند تلفن راهنما : 77422883
   دانلود لیست کلاسهای رباتیک : صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم

   هزینه زمان متوسط دوره کد دوره یا استاندارد خلاصه دوره عنوان دوره
   (هزینه بسته 70000 تومان هزینه آموزش 100000 تومان )
   جمع هزینه 170000 تومان 8 جلسه R101 آموزش سازه ها ،ساختن اشکال ، آموزش ساختن ماشین مسابقه ، ساختن آسیاب با آرمیچر آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 4 تا 8 ساله
   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته 70000 تومان هزینه آموزش 100000 تومان)
   جمع هزینه 170000 تومان 8 جلسه R102 آموزش ساختن ربات انواع فوتبالیست ، آموزش ساختن ربات جنگجو آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 6 تا 14 ساله
   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 180000 تومان )
   جمع هزینه هر ترم 250000 تومان در 12 ترم یکماه و نیمه R103 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، برنامه نویسی ربات ، ساختن رباتهای تعقیب کننده خط و نور آنالوگ و دیجیتال ، نرم افزارهای کاربردی، آشنایی با میکرو کنترلرها و..... آموزش حرفه ای رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
   ( آموزش رباتیک از مبتدی تا پیشرفته)
   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
   جمع هزینه هر ترم
   170000 تومان جمعا" در دو ترم . هر ترم 15 ساعت R105 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب خط آنالوگ . آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب خط آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
   جمع هزینه هر ترم 170000 تومان جمعا" در دو ترم . هر ترم 15 ساعت R106 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب نور آنالوگ . آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب نور آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 100000 تومان )
   جمع هزینه هر ترم 170000 تومان جمعا" در سه ترم . هر ترم 15 ساعت R107 آموزش الکترونیک و رباتیک مقدماتی .آشنایی با قطعات الکترونیک و مکانیک و ساخت ربات تعقیب خط و تعقیب نور آنالوگ ( هر دو). آشنایی با مدارات الکترونیک و شیوه های نقشه خوانی و بستن برد . آموزش رباتیک مقدماتی و ساختن ربات تعقیب خط آنالوگ و آموزش ساختن ربات تعقیب نور آنالوگ ویژه 9 تا 14 ساله ها
   اطلاعات بیشتر

   هزینه هر ماه
   150000 تومان
   ( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود ) 6 ماه 8-52/92/1/1/1 آشنایی با مبانی رباتیک بصورت تئوری و عملی
   مطابق سرفصلهای سازمان فنی و حرفه ای مبانی رباتیک

   اطلاعات بیشتر

   هزینه هر ماه
   150000 تومان
   ( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود( 4 ماه 8-52/92/1/1/2 آشنایی با اصول سخت افزار رباتیک بصورت تئوری و عملی مطابق سرفصلهای سازمان سخت افزار رباتیک

   اطلاعات بیشتر

   هزینه هر ماه
   150000 تومان
   ( هزینه بسته آموزشی اضافه می شود( 6 ماه 8-52/92/1/1/3 آشنایی تئوری و عملی با میکروها در رباتیک مطابق سرفصل های سازمان میکروکنترلرها در رباتیک

   اطلاعات بیشتر

   (هزینه بسته هر ترم 70000 تومان . هزینه آموزش هر ترم 180000 تومان )
   جمع هزینه هر ترم 250000 تومان در 12 ترم یکماه و نیمه R104 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، برنامه نویسی ربات ، ساختن رباتهای تعقیب کننده خط و نور آنالوگ و دیجیتال ، نرم افزارهای کاربردی، آشنایی با میکرو کنترلرها و..... آموزش حرفه ای رباتیک برای بزرگسالان
   (آموزش رباتیک از مبتدی تا پیشرفته)

   هزینه بسته و سی دی آموزشی 70000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   KHR101 شامل بسته آموزشی و سی دی خودآموز مهندس کوچولوی 1 دوره R101 آموزش غیر حضوری رباتیک برای خردسالان و کودکان 4 تا 8 ساله
   هزینه بسته و سی دی آموزشی 70000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   KHR102 شامل بسته آموزشی و سی دی خودآموز مهندس کوچولوی 2 دوره R102 آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 6 تا 14 ساله
   هزینه
   50000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   RO1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی و..... در چهار دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
   شماره1
   ( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
   هزینه
   50000 تومان غیر حضوری RO2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، آموزش مدارات آنالوگ تعقیب خط و نور و..... در سه دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
   شماره2
   ( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
   هزینه
   50000 تومان غیر حضوری RO3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی الکترونیک ، رباتیک ، ساختن مدارات عملی ، آموزش مدارات دیجیتال تعقیب خط و نور برنامه نویسی ربات ، میکروکنترلر ها و..... در سه دی وی دی مدرس مهندس احمد صالحی فیلم آموزش الکترونیک و رباتیک برای دانش آموزان 9 تا 18 ساله
   شماره3
   ( بدون نیاز به اطلاعات قبلی )
   هزینه
   70000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   KITR1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط کیت آموزش ربات تعقیب خط آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه
   70000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   KITR2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب نور کیت آموزش ربات تعقیب نور آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه
   70000 تومان غیر حضوری KITR3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب صدا کیت آموزش ربات تعقیب صدا آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه کیت و جزوء جمعا"
   300000 تومان غیر حضوری KITR4 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو به همراه کتاب آموزش اصول رباتیک و رباتهای تعقیب خط کیت آموزش ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو مناسب برای دانش آموزان 15 ساله تا بزرگسالان
   هزینه
   100000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   SKITR1 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط کیت ساخته شده آموزش ربات تعقیب خط آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه
   100000 تومان غیر حضوری
   اطلاعات بیشتر
   SKITR2 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب نور کیت ساخته شده ربات تعقیب نور آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه
   100000 تومان غیر حضوری SKITR3 آموزش مفاهیم و اصول تئوری رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب صدا کیت ساخته شده ربات تعقیب صدا آنالوگ مناسب برای دانش آموزان 10 ساله تا بزرگسالان
   هزینه کیت ساخته شده و جزوء جمعا"
   380000 تومان غیر حضوری KITR4 آموزش مفاهیم و اصول تئوری و عملی رباتیک ، آموزش نحوه ساختن عملی ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو به همراه کتاب آموزش اصول رباتیک و رباتهای تعقیب خط کیت ساخته شده آموزش ربات تعقیب خط دیجیتال با میکرو مناسب برای دانش آموزان 15 ساله تا بزرگسالان

   دانلود لیست کلاسهای رباتیک : صفحه اول صفحه دوم صفحه سوم صفحه چهارم


   تلفن راهنمای کلاسهای حضوری خیابان پیروزی - سه راه سلیمانیه جنب بانک ملی پلاک 786 طبقه دوم : 77422883 - 09127774596   راهنمای خرید محصولات آموزشی غیر حضوری :
   فروشگاه صفا رايانه واقع در ستارخان روبروي برق آلستوم خيابان كاشاني پور پاساژ توحيد واحد 85 تلفن 44262303 ( بوسيله مترو در ايستگاه طرشت پياده شويد) .
   هزينه ارسال بوسيله پيك موتوري بطور متوسط مبلغ 15000 تومان به هزينه هاي محصولات اضافه مي گردد ( هزينه پيك به عهده مشتري است ).
   پ- خريد تلفني شهرستان : ارسال بوسيله پست پيشتاز :
   براي خريد به روش پستي مبلغ محصولات را بعلاوه 15000 تومان( پانزده هزار تومان ) بابت هزينه پست به حسابهاي زير واريز نموده و سپس از ساعت 4 عصر تا 9 شب با تلفن 77422883 با كد 021 تماس گرفته و آدرس و شماره فيش واريز شده را اطلاع دهيد.
   محصولات اين سايت را مي توانيد بصورت آنلاين در سايت www.cdsiran.ir سفارش داده و در محل شما پس از دريافت محصولات هزينه را به پست پرداخت نماييد.

   تذكر :
   قيمتها به علت نوسانات اجناس و خدمات قابل تغيير مي باشد . امکان افزایش قیمیت بدون اطلاع قبلی وجود دارد جهت اطلاع از آخرين تغييرات قیمتها با شركت صفا رايانه تماس بگيريد 77422883 و به سایت http://www.cdsiran.com/ مراجعه کنید

   اگر به هر دليلي موفق به تماس نشديد لطفا موضوع را با ايميل
   cdsiran@yahoo.com مطرح نماييد .

   سايتهاي ديگر ما:
   http://www.safacomputer.com/ www.cdsiran.ir http://www.xle.ir/

   قابل توجه خريداران محترم شماره تلفن شركت صفا رايانه 77422883 و شماره موبايل 09127774596 .


   آشنایی با برخی از سرفصلهای دروس فناوری اطلاعات سازمان فنی و حرفه ای


   آدرس پست الکترونیکی : cdsiran@yahoo.com
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : علی زندی
    استان : تهران
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/01/10
    تاریخ بروزرسانی : 1394/01/26
    تاریخ انقضا : 1394/04/10
    آدرس : پیروزی - سه راه سلیمانیه جنب بانکملی پلاک786 و تهران ستارخان روبروی برق آلستوم پاساژ توحید واحد 85
    قیمت : 700000 (ریال)


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   درج آگهی تبلیغات رایگان 

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های فنی حرفه ای
   • 1394/06/17
   • آموزش تعمیرات موبایل .تبلت و پرینتر
    موسسه فنی کاران با ایجاد بستری مناسب در زمینه آموزش تعمیرات فوق تخصصی موبایل ،تبلت،ماشینهای اداری و ...
    موسسه آموزشي فني كاران , تهران , 02166383451-3
   • 1394/01/10
   • آموزشگاه رباتیک
    آموزشگاه رباتیک و علوم کامپیوتر دانشمند با مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای برگزار کننده کلاسهای آموزش ...
    علی زندی , تهران , 09127774596
   • 1395/12/04
   • آموزش تعمیرات پرینتر اچ پی
    در دوره آموزش تعمیرات پرینتر میتوانیم بیشترین تمرکز را برای پرفروشترین چاپگر در ایران داشته باشیم. ب ...
    آموزش الکترونیک کاربردی , تهران , 09192703053
   • 1395/12/02
   • آموزش تعمیرات اسکنر
    اسکنر به تنهایی دستگاهی برای تولید عکس و متن و انتقال آن به پرینتر و یا رایانه می‌باشد. اسکنر وسیله ...
    آموزش الکترونیک کاربردی , تهران , 09192703053
   • 1395/12/02
   • آموزش تعمیرات ال سی دی
    آموزش تخصصی تعمیرات مانیتور و تلویزیون در شرکت کامتک با دوره آموزش الکترونیک smd آغاز میشود. در دوره ...
    آموزش الکترونیک کاربردی , تهران , 09192703053
   • 1395/11/30
   • 50%تخفیف کلیه آموزش های آرایشگری
    آموزش کلیه خدمات آرایشگری سالن رومنس آموزش میکاپ وشینیون تخصصی و فوق حرفه ای تضمینی توسط مربی ...
    سالن رومنس , تهران , 09104564546
   • 1395/11/10
   • آموزش مجری گری حرفه ای صحنه
    آیا دیده شدن و ایجاد هیجان و نشاط و مدیریت یک مراسم برای شما جذاب است؟ آیا تا به حال صحبت ها ، رفت ...
    گروه آموزشی فن بیان و گویندگی , اصفهان , 09137435456
   • 1395/09/13
   • اموزش لبویو-labview arduino projects
    labview arduino projects ارتباط LABview با برد های Arduino labview arduino ارتباط اموزش نرم‌افزا ...
    amin bagheri , تهران , 09364346749
   • 1395/08/25
   • آموزش مجازی هیدرولیک رایگان
    آموزش تخصصی هیدرولیک صنعتی و موبایل بصورت رایگان در کانال تلگرام @هیدرولیک تخصصی با توجه به اینکه م ...
    منصور ابوالقاسمی , البرز , 09125835759
   • 1395/08/12
   • آموزش اتوکد تخصصی
    اموزش تخصصی اتوکد به صورت نیمه خصوصی با تخفیف 20 درصد ویژه هفته مهارت با مدرک فنی و حرفه ای و بی ...
    فناوری پارسه کسری , البرز , 02632228001-2
   • 1395/08/11
   • مشاوره رایگان دیپلم
    اخذ ديپلم، تبريز، رسمي ، تضميني مشاوره رايگان ديپلم با کارشناسان اخذ ديپلم اگر تا كنون موفق ...
    Gozinee.1@gmail.com , آذربایجان شرقی , 09149999010
   • 1395/08/04
   • آموزش نقشه کشی صنعتی و اتوکد
    آموزش نقشه کشی صنعتی آموزش نرم افزار اتوکد جهت نقشه کشی آموزش طراحی مخازن ( تحت فشار و ذخیره) آمو ...
    مجید جباری , تهران , 09127083581
   • 1395/07/28
   • دريافت دیپلم جهت شاغلين
    اخذ دیپلم، تبریز، رسمی ، تضمینی مشاوره رایگان دیپلم با کارشناسان اخذ دیپلم اگر تا كنون موفق ب ...
    Gozinee.1@gmail.com , آذربایجان شرقی , 09149999010
   • 1395/07/28
   • آموزش فوق تخصصی تعمیرات موبایل
    آموزش فوق تخصصی تعمیرات موبایل و تبلت کلیه برندها،ویژه بازار کار عیب یابی و تعمیر مدارهای wifi و بل ...
    فرهاد کیان , تهران , 02166123661
   • 1395/07/22
   • آموزش انژکتور در مازندران
    دوره آشنایی با مفاهیم سیستم سوخت رسانی انژکتور گروه فنی پویا خودرو کلاسهای آموزشی آشنایی با سیستم ه ...
    گروه فنی آموزشی پویا خودرو , مازندران , 09309999863